Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

27.02. 15Zápis do MŠ Kameničky

Rodiče dětí si vyzvednou přihlášku v mateřské škole od 2. 3. 2015 a vyplněnou odevzdají zpět. Poslední termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2015.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle následujících kritérií:

1) Dítě je předškolního věku.

2) Bydliště ve spádové obci ZŠ a MŠ Kameničky.

3) Věk dítěte.

4) Přihláška podaná v řádném termínu.

 
Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.
O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.
 
                                   
                                          PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist