Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Adámková

Konzultační hodiny: s žáky kdykoliv a s rodiči po předchozí telefonické domluvě

Telefon: 724 796 986

E-mail: lenka.adamkova95@gmail.com

 

 

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

·     Péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a ostatní žáky                      s poruchami chování

·     Poradenství k volbě povolání, aktuální informace k příjímacímu řízení

·     Řešení výchovných problémů (spolupráce s třídními učiteli, výchovné komise)

·     Žádosti o vyšetření v PPP

·     Individuální konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci

·     Prevence sociálně patologických jevů

·     Spolupráce s PPP Pardubice (Organizační útvar Chrudim, odloučené pracoviště Hlinsko)

·     Komunikace s vyučujícími, popř. asistenty pedagoga a rodinou žáka

·     Shromažďování a evidence odborných zpráv a informací o žácích

 

 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist