Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

07.03. 14Zápis do MŠ Kameničky

Rodiče dětí si vyzvednou přihlášku v mateřské škole od 3. 3. 2014 a vyplněnou odevzdají zpět. Poslední termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2014.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle následujících kritérií:

1) Dítě je předškolního věku.

2) Věk dítěte.

3) Zaměstnanost matky.

 
Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.
O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.
 
                                   
                                          PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky
 
© 2021, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist