Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

V úterý 5. května proběhl na naší škole projektový den Den Země. 1. třída uklízela okolí nádrže, náves a potok, 2., 3. a 4. třída navštívili společně Kozí farmu Krejcar, 5. a 6. třída se ujala úklidu lesíka, 7. a 9. třída se vydala k prameni Chrudimky a 8. třída putovala vlastivědnou stezkou Krajem Chrudimky. 

viz fotogalerie

Dne 30. října proběhl na naší škole projektový den Den pro Evropu, tentokrát zaměřený na bližší poznání Velké Británie.

Žáci pod vedením jednotlivých vyučujících opět pracovali ve skupinách napříč třídami. 

Alenka v říši divů

Aktivity:

1.      Anglie – poloha, jazyk, vlajka, měna

2.      Lewis Carroll (Charles Dodgson) – seznámení s tímto spisovatelem

3.      Co vedlo Lewise Carrolla k napsání knížky Alenka v říši divů

4.      Alenka v říši divů – pohádka na DVD

5.      Výtvarné zpracování - představa fantastického světa plného nesmyslů

6.      Závěrečná prezentace

 

Hodnocení: Projektový den žáky velmi zaujal. Je obdivuhodné, jakou mají představivost a zároveň fantazii.  

                                                                                                                                                            Ludmila Švecová

Objevujeme Evropu a svět

                -         seznámení s Anglií pomocí obrázků z internetu, fotografií a literatury

-          zaměření na Londýn a jeho dominanty

-          nakreslení vlajky

-          zhotovení maket – rozdělení do skupin

-          práce se stavebnicemi – Big Ben, Tower Bridge, Londýnské oko

-          vyhodnocení činnosti

-          společná prezentace ve školní jídelně

 

-          vystavení makety ve třídě

 

                                                                                                                                             Mgr. Ivana Niklová

Historické osobnosti

Náplň:

- král Artuš – seznámení s některými legendami, artušovská tématika ve filmu 

- Richard – „Lví srdce“ ukázka z filmového zpracování

- Jindřich VIII. – vznik anglikánské církve

- Alžběta I. a Marie Stuartowna

- současná královna Alžběta II. - rychlotest

- příprava prezentace, výroba kostýmů

Hodnocení:

 

- téma žáky velmi zaujalo, projevil se dostatek dostupných informací ve škole i na internetu

                                                                                                                                       Mgr. Růžena Špalková

 

 

Rowan Atkinson alias Mr. Bean

Aktivity:

1)      rozdělení žáků do 4 skupin

2)      motivační aktivita

skládání puzzlí (obrázek medvídka a fazole) – ve slovníku vyhledat anglický výraz pro medvídka a fazoli – odhalení komické postavy

3)      video Mr. Bean - First Aid

4)      video ččk - Nácvik 1. pomoci s AED

5)      nácvik a procvičování resuscitace na figuríně

6)      seznámení s životem a filmografií Rowana Atkinsona prostřednictvím křížovky

a) 2 skupiny si vylosovaly křížovku, kterou musely vyplnit

b) 2 skupiny si vylosovaly již vyplněnou křížovku, ke které doplňovaly legendu

c) protichůdné skupiny si pak navzájem ověřily správné řešení formou otázka -  odpověď

7)      nejrychlejší skupina vytvořila strukturovaný životopis Rowana Atkinsona

8)      zhlédnutí filmu Mr. Bean - The Exam

9)      výroba medvídka Teddyho

10)  pokus o imitaci Mr. Beana, nácvik scénky "V letadle"

11)  prezentace

 

12)  sebereflexe

Vyhodnocení projektu:

Zábavné dopoledne s Mr. Beanen děti bavil. Nejenom, že se zasmály, ale procvičily i svoji manuální dovednost. Navíc si procvičily nepřímou masáž srdce a dozvěděly se, co znamená zkratka AED a kde všude jej mohou nalézt a v případě potřeby použít. Při prezentaci sklidil největší ovace Tomáš Pavlíček, který díky své podobě s Mr. Beanam a vynikajícímu hereckému výkonu pobavil malé i velké.

                                                                                                                                                                Mgr. Daniela Kosařová 

Osobnosti vědy Velké Británie

Náplň:

         1.     Zahájení projektu a motivace

2.     Přínos anglické vědy světu

3.     Seznámení s osobností Isaaca Newtona

4.     Pokusy na zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce

5.     Vyrobení „raketky“ z brček

6.     Seznámení s osobností Michaela Faradaye

7.     Hrátky s magnety

8.     Co to je elektromagnetická indukce a jak s její pomocí vyrobíme el. proud

9.     Pokusy na elektromagnetickou indukci

10.           Nácvik prezentace

11.           Vyrobení potřebných pomůcek k prezentaci

12.           Společná prezentace ve školní jídelně

13.           Zakončení projektu

 Výsledek projektu

1) vytvoření pomůcek k jednotlivým experimentům

2) prezentace získaných poznatků pomocí jednoduchých experimentů 

                                                                                                               Mgr. Veronika Jílková

Anglie, kolébka fotbalu

Program:

1. seznámení s projektem (činnosti a harmonogram), charakteristika daného evropského státu

2. tvorba vlajek anglických klubů, kresba, vyhledání základních informací

3. kousek filmu o anglických rowdies

4. vytvoření informačního manuálu o anglickém fotbale

 

5. shrnutí, prezentace, sebereflexe, vyhodnocení

Vyhodnocení projektu:

·         práce probíhala ve dvojicích na počítačích se závěrečnou hromadnou diskusí

·         na úvod seznámil učitel žáky s postupem práce a harmonogramem a cílem projektu

·         žáci vyhledávali, upravovali a třídili informace

·         s hledáním informací se projevila větší zkušenost žáků vyšších ročníků

·         žáci prvního stupně kreslili vlajky a portréty

·         žáci druhého stupně vyhledávali informace a zhlédli kousek filmu o rowdies

·         žáci pracovali s nadšením a spolehlivě

 

·         na závěr proběhla hodnocení, shrnutí, vyhlášení, příprava prezentace a prezentace (sebereflexe)

                                                                                                                                                               Mgr. Pavel Novák

        Harry Potter – J.K.Rowling

                        ad 1)Děti aktivně vyhledávaly na mapě významná města VB. Názornou metodou se seznamovaly s oblastmi a                            městy VB

ad 2-3) Děti se přístupnou formou dověděly o životě spisovatelky, diskutovaly o okolnostech vzniku knihy.

ad 4) Děti měly možnost manipulovat a seznámit se s rekvzitami, které byly zapůjčeny absolventkou kurzu                      Škola Harryho Pottera

ad 5) Děti si osvojily pravidla hry, upravily je momentálním podmínkám a do hry zapojily i učitelský sbor

Hodnocení:   Práce se zúčastnily děti napříč všemi třídami. Pracovaly ve skupinkách, kde starší děti ochotně pomáhaly mladším. Děti navrhly zjednodušená pravidla sportovního klání. Zapojení učitelů do hry bylo pozitivním a stmelovacím prvkem, které žáci ocenili potleskem. Celý projektový den se zdařil, děti aktivně pracovaly a byly spokojené.

                                                                                                                                                  Mgr. Hana Dobiášová

Stravování aneb čaj o páté

Náplň projektu:

Na začátku se žáci seznámí s tématem. Jak pohlíží na stravování v Anglii a jak si představují „čaj o páté“? Z úvodní části by si žáci měli odnést informaci o tom, že čajem o páté se nemyslí pouze nápoj, ale celkově jakýsi druh svačiny. Dále si také zapamatují, proč se do čaje začalo přidávat mléko.

 

Učitel následně žákům přiblíží postup přípravy jablečného moučníku, který je v Anglii populární. Rozdělí mezi ně činnosti a společně se odeberou do kuchyňky, kde začne příprava.

Po nebo během ochutnávání zákusku si žáci rozdělí, kdo bude o čem povídat při prezentaci (někdo krátce popíše význam čaje o páté, někdo z čeho se skládá a další si rozdělí návod na přípravu zákusku).

Hodnocení:

·         práce žáky na aktivitách bavila, aktivně a dobře spolupracovali

·         naučili se jednoduchý recept, který zvládnou připravit i sami

·         práci shledali zajímavou

                                                                                                                                                             Mgr. Nikola Němcová

W   William Shakespeare 

Náplň činnosti:

·         motivační video se základními informacemi o Williamu Shakespearovi

·         vyhledávání informací v knihách, města Stratford nad Avonou v atlasu

·         diskuse na téma života a díla Shakespeara, zajímavosti o autorovi

·         motivace k vymýšlení textu a dramatizaci – báseň Václava Honse Vzpomínky na Shakespeara (Julie)

·         prezentace o díle Romeo a Julie – děj a základní informace k pochopení díla

·         vymýšlení veršovaného textu k jednotlivým scénám z Romea a Julie

·         dramatizace textu

·         příprava na prezentaci v jídelně

Vyhodnocení projektu: Téma žáky zaujalo, často byli překvapeni zajímavostmi z autorova života. Nejvíce všechny bavilo vymýšlení vlastního textu a jeho následná dramatizace.

                                                                                                                                                    Mgr. Petra Burešová

viz fotogalerie

6. 6. 2014 se na ZŠ Smetanova Hlinsko konalo okresní kolo Přírodovědné soutěže, kterou každoročně pořádá DDM Hlinsko ve spolupráci s ČZS. Soutěž je určena pro žáky 3. – 9. ročníků ZŠ, úkolem žáků je poznat co největší počet vystavených přírodnin a určit chráněné druhy.

V kategorii 6. a 7. tříd zastupovali naši školu 3 žáci - Veronika Hitzgerová ze 6. třídy a Michal Vápeník s Mildou Zavřelem (oba ze 7. ročníku). Kategorii 8. a 9. tříd prezentovalo již druhým rokem dívčí duo Blanka Gregorová a Vendula Moučková (obě z 8. třídy). I když žáci nedosáhli na stupně vítězů, odvezli si alespoň upomínkové drobnosti a hezké dojmy z perfektně zorganizované soutěže. Pevně věřím, že za rok budeme ještě úspěšnější, každopádně si velmi považuji jejich zájmu a chuti udělat něco navíc nad rámec školních povinností.

                                                                                                            Mgr. Daniela Kosařová  

Kategorie C 6. - 7. tř.

1. PAZDEROVÁ Anna

ZŠ - Ronov n/Doubravou

2. LEBDUŠKOVÁ Natálie

ZŠ - Ronov n/Doubravou

3. BELZOVÁ Aneta

ZŠ - Ronov n/Doubravou

4. ČERMÁK Jakub

ZŠ - Dr.Peška Chrudim

5. MICHALÍČKOVÁ Iva

ZŠ  - Luže

6. POSPÍŠILOVÁ Barbora

ZŠ - Včelákov

7. MUDROCHOVÁ Štěpánka

ZŠ - Smetanova Hlinsko

8. HITZGEROVÁ Veronika

ZŠ - Kameničky

9. STROUHALOVÁ Eliška

ZŠ  - Dr.Peška Chrudim

10. BAŤOVÁ Martina

ZŠ  - Luže

11. CHVOJKOVÁ Denisa

ZŠ - Včelákov

12. POLÍVKA Tomáš

ZŠ - Včelákov

13. STÝBLO Radek

ZŠ - Trhová Kamenice

14. MATRASOVÁ Romana

ZŠ - Komenského Skuteč

15. ZLÁMALÍKOVÁ Hana

ZŠ - Smetanova Hlinsko

16. DOUCHA Richard

ZŠ - Dr.Malíka Chrudim

17. PECHAR Vojtěch

ZŠ - Dr.Malíka Chrudim

18. ZAVŘEL Miloslav

ZŠ - Kameničky

19. MĚKOTA Daniel

ZŠ - Dr.Malíka Chrudim

20. PECINOVÁ Pavlína

ŽŠ - Ležáků Hlinsko

21. NĚMCOVÁ Kristýna

ZŠ - Trhová Kamenice

22. FILIPI Pavel

ZŠ - Komenského Skuteč

23. VÁPENÍK Michal

ZŠ - Kameničky

24. PTÁČKOVÁ Barbora

ZŠ - Komenského Skuteč

25. KUČERA Vojtěch

ZŠ - Dr.Malíka Chrudim

26. KOCIANOVÁ Anna

ZŠ - Dr.Peška Chrudim

 


1. ZŠ - Ronov n/Doubravou

577 + 31

2. ZŠ - Včelákov

454 + 26

3. ZŠ - Dr.Peška Chrudim

398 + 22

4. ZŠ - Kameničky

352 + 11

5. ZŠ - Dr.Malíka Chrudim

324 + 0

6. ZŠ - Komenského Skuteč

299 + 4

Ve středu 21. 5. jsme vyrazili se zájmovým útvarem Řemeslná činnost na exkurzi. Jeli jsme zhruba tři hodiny autobusem, a když jsme dorazili do Maříže a byli jsme blízko rakouských hranic, přišla nám všem SMS, ve které bylo napsáno „Vítejte v Rakousku“.

Přišlo nám trochu zvláštní, že nám po příjezdu s radostí oznámili, že jim zemřel „šéfík“. Potom jsme ale viděli, jak paní vyráběla nádoby na hrnčířském kruhu a různé zajímavé techniky. Viděli jsme také prodejnu s krásnými, ale drahými výrobky.

Některé děti si zaplatily hrníček a mohly si ho namalovat. Všechny hrníčky byly moc krásné.

Když jsme odjížděli, o pět kilometrů dál jsme zastavili a šli jsme se podívat na historické náměstí ve Slavonicích. Nejprve jsme zašli na zmrzlinu a potom jsme dostali rozchod.

Cesta byla sice velmi dlouhá, ale stálo to za to.

                                                                                                                                    Keramici ze 6. třídy

viz fotogalerie

7. května 2014 proběhlo v aule České lesnické akademie v Trutnově regionální kolo soutěže YPEF - Young People in European Forests. Soutěžního klání se zúčastnila družstva z Pardubického a Královéhradeckého kraje, která do 2. kola postoupila z místních kol, jež proběhla během měsíce dubna na příslušných lesních správách Lesů ČR. Místní kolo se mělo konat i v Nasavrkách, ale jelikož se naše škola přihlásila jako jediná z Chrudimska, automaticky jsme postoupili do kola regionálního. V mladší kategorii (13 - 15 let) se o postup do národního kola utkalo 6 družstev, v kategorii starších žáků (16 - 19 let) družstva 3.  

Souboj byl velmi vyrovnaný - po 1. soutěžním kole (testu týkajícího se lesnictví i přírody České republiky a Evropy) byly rozdíly nepatrné. O vítězi rozhodlo 2. kolo, ve kterém žáci změřili své síly v poznávací zkoušce přírodnin. Tato část soutěže poměrně důkladně prověřila znalosti soutěžících. 

V celkovém klání se dívčí trojice ve složení Verča Hitzgerová (6.), Vendula Moučková a Blanka Gregorová (obě z 8. třídy) umístila na krásném 3. místě, chlapci ze 7. třídy Michal Vápeník a Miloslav Zavřel skončili šestí. Do národního kola jsme sice nepostoupili, přesto všem, kteří se lesnické olympiády zúčastnili, děkuji. Chlapci i děvčata podali úžasný výkon, řekněte sami, poznali byste např. stopu a lebku lišky obecné, parohy jelence virginského, šišku borovice pinie nebo plody ořešáku černého? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Daniela Kosařová

 
viz fotogalerie
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist