Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

Ve čtvrtek 14. 5. proběhlo na naší škole pod vedením paní Laštůvkové "korálkování". 

viz fotogalerie

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zavítal při svých pravidelných cestách po regionu do Kameniček na Hlinecku. V obci, která je nesmazatelně spjata s malířem Antonínem Slavíčkem, navštívil nejprve zdejší základní školu, kde se setkal s žáky, kterým vysvětlil nejen fungování kraje, ale odpovídal také na dotazy včetně plánů na modernizaci silnice II/343 z Hlinska přes Jeníkov do Kameniček. Následně hovořil s pedagogickým sborem, představiteli obce a navštívil také modernizovanou sokolovnu a faru, ve které je umístěna galerie Antonína Slavíčka.

Za přítomnosti ředitelky základní školy Dagmar Nejedlé a zástupců obce hovořil hejtman s žáky nejen o činnostech kraje, ale také o přijímacích zkouškách na střední školy či o jednotlivých středních školách, na které se současní žáci devátých tříd dostali. Mimo tyto otázky odpovídal také na trávení volného času či na osobní cíle. „S mladšími žáky je vždy setkání bezprostřední, jelikož nemají takový ostych. Proto mne nepřekvapila ihned první otázka na můj věk nebo na sledování hokeje a Jaromíra Jágra,“ uvedl Martin Netolický s úsměvem.

viz fotogalerie

Den matek je rozšířen a oslavován na různých místech po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR, a tak druhou květnovou neděli děti obdarovávají své maminky nejkrásnějším dárkem – kytičkou. Den matek zároveň připomíná smutnou vzpomínku na 21 žen, matek z bývalé osady Ležáky, z nichž 19 nalezlo svoji smrt na popravišti Pardubického Zámečku. 

V keramickém kroužku jsme se ve složení Natálie Odehnalová, Kristýna Procházková, Terezie Holcmanová, Svobodová Kateřina, Moučková Anna, Burešová Anna, Řezníček Petr, Pešek Jan, Jehlička Filip a Gregorová Blanka zapojili do dětské celostátní umělecké soutěže v aranžování a tvorbě květin „Ležáky – poselství ukryté v květech“. 

Vyhlášení vítězů proběhne při vernisáži výstavy 1. ročníku „Květy pro Ležáky“ dne 22. května 2015 od 10.00 hodin.  

                                                                                                                     Ludmila Švecová

viz fotogalerie

Ve středu 6. května vystoupily děti z naší mateřské i základní školy v místní sokolovně v představení věnovaném maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem, kteří jim někdy vyprávěli nebo četli.

V úvodu jsme měli možnost vyslechnout písničky a říkadla nejmenších dětí, následovala dvě pohádková divadelní představení v podání žáků 3. – 6. třídy a také jejich písně. Na závěr čekalo všechny diváky překvapení v podobě malého občerstvení a hudby pro radost.

viz fotogalerie

Vítězné družstvo regionálního kola YPEF 2015 ve složení Veronika Hitzgerová (7. třída), Blanka Gregorová a Vendula Moučková (obě z 9. třídy) se zúčastnilo národního kola 5. ročníku mezinárodní soutěže "Mladí lidé v evropských lesích", které se uskutečnilo 29. - 30. 4. 2015 v Kostelci nad Černými lesy v prostorách FLD ČZU v Praze.

Soutěžící byli ubytováni na internátu FLD ČZU přímo na zámku. 1. den se soutěžní družstva po slavnostním zahájení v Rytířském sále prezentovala v anglickém jazyce na téma "Život v lese". 2. den dopoledne písemně odpovídala na otázky z oblasti přírody, lesů a lesnictví evropských zemí, otázky k všeobecné problematice přírody, lesů a lesnictví Evropy, vše opět v angličtině. Po obědě jsme se všichni přesunuli do 3km vzdáleného arboreta, kde probíhala terénní soutěž. Na 9 stanovištích skládala děvčata praktické zkoušky z botaniky, zoologie, dendrologie, dendrometrie, těžby, dřevařství, pěstování a ochrany lesa. Po společném opékání špekáčků následovalo slavnostní vyhlášení výsledků za přítomnosti významných hostů.

V kategorii mladších žáků 13 - 15 let se naše děvčata umístila na 6. místě. Absolutním vítězem národního kola se stalo družstvo ČLA Trutnov z kategorie starších žáků 16 - 20 let a jako vítěz postupuje do mezinárodního kola, které se uskuteční v Brasově v Rumunsku.

Soutěž se nám velice líbila. I když jsme se neumístili na předních pozicích, určitě to byl pro nás nevšední zážitek a nabyté zkušenosti bychom rádi zúročili v příštím ročníku. Děvčatům bych touto cestou ráda poděkovala za to, že překonaly počáteční obavy, nezalekly se angličtiny a směle konkurovaly gymnáziím a ostatním ZŠ. Výkon v AJ odpovídal jejich možnostem, v praktické části máme ještě co zlepšovat, příští rok už ale budeme vědět, na co se více zaměřit (určení a použití dřeva, dendrometrie, nasazení řemene na motorovou pilu aj.).

                                                                                          Mgr. Daniela Kosařová 

viz fotogalerie

 

Podrobná listina výsledků

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2020, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist