Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

16.01. 13Akce v MŠ

14. 12. 2012 proběhla v MŠ „VÁNOČNÍ NADÍLKA“. Děti jsou nadšeny z dárků, které učitelky nakoupily z peněz utržených na jarmarku.

 

Děkujeme současně panu Netolickému za sponzorský dar. Věnoval všem dětem z MŠ krásné omalovánky, které jsou hojně používány jak „PŘEDŠKOLÁKY“, tak i „DIBLÍKY“.

V předvánočním čase se naše MŠ účastnila soutěže „VÁNOČNÍ STROMEČEK“ s 10 obrázky.  Na prvním místě se umístila Gábina Mikulášová, na druhém David Netolický, na třetím Veronika Jágerová a na čtvrtém Jakub Schmidt. V konkurenci hlineckých školek se naše umístění dá pokládat za velký úspěch.

11. 1. 2013 do MŠ přijelo loutkové divadlo s pohádkou „TŘI PRASÁTKA“. Děti i žáčci z I. a II. třídy si nejen mohli osahat loutky, ale zazpívali si veselé písničky za doprovodu kytary a houslí.

 Foto z akcí ve Fotogalerií/Mateřská škola

                                                      Lucie Zelendová

 

Letošní advent jsme opět zahájili Vánočním jarmarkem. Začít měl o půl třetí, ale už po čtrnácté hodině zaplnili návštěvníci jídelnu přeměněnou v tržiště. Během pár okamžiků se vytvořila dlouhá fronta až před školu – jev v dnešní době nevídaný. Letos si ovšem většina příchozích zpříjemnila čekání kelímkem vánočního punče či čaje se sladkou dobrotou. Každá třída měla opět svůj stánek s lákavým vánočním zbožím, nechyběla ani MŠ a družina. Děti nabízely především vlastnoruční výrobky, některé věci byly vytvořené s pomocí rodičů. Nejvíce se prodávaly věnce, svícny a další ryze vánoční výzdoba. Zájem byl i o drobné dárky – bižuterii, keramiku, mýdla. Nával v jídelně trval až do čtyř hodin, kdy se návštěvníci přemístili do parku, kde celé odpoledne vyvrcholilo živým betlémem a rozsvícením vánočního stromu, který se rozzářil za potlesku všech přihlížejících.

Děti si jarmarkem vydělaly celkem 34 090 Kč. Peníze většinou použijí na financování výletů a exkurzí, školka si pořídí hračky na letošní vánoční nadílku. Peníze z občerstvení se použijí na opravy, které využijí všichni, aktuálně na fotbálek na chodbě.  Žáci ale nemysleli jenom na sebe, dohodli se poslat z těchto peněz 1 172 Kč na adventní koncerty.

Samotnému jarmarku ovšem předcházela dlouhá příprava. Děti několik týdnů s obrovským zaujetím vyráběly ve škole i doma různé drobnosti, které se dají využít k předvánoční výzdobě či jako dárek pod stromeček. Dobrovolníci zkoušeli živý betlém, skupina zpěváků nacvičovala pásmo koled. Přípravy vyvrcholily v pátek, kdy se musela jídelna proměnit v trh s nazdobenými stánky, muselo se vyrovnat a ocenit zboží.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli ke zdařilé akci. Velké poděkování patří všem učitelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří věnovali akci množství volného času. Nedocenitelná byla pomoc rodičů, ať už materiální, nebo s výrobou. Jmenovitě musíme poděkovat babičkám našich žáků paní Štverákové a Petrlíkové za pohádkové koláče a paní Lence Adámkové za báječný medovník. Obojí se na stánku s občerstvením ani neohřálo (tedy spíš nestihlo prochladnout :-)). 

Doufám, že každý návštěvník se mnou bude souhlasit, že se jarmark vydařil. Kdo chtěl, strávil příjemné odpoledne, naladil se na vánoční strunu a pořídil si nějakou drobnost pro radost. Jedinou kaňku tvoří malý prostor jídelny. Bohužel zatím není větší k dispozici a připravovat jarmark venku kvůli stolům i zboží s ohledem na počasí nelze. A tak si můžeme pro příští rok přát hlavně opravenou sokolovnu.

                                                                                                               Helena Slováčková

Letošní mikulášská obchůzka byla velice dobře připravená, 9. třída s paní učitelkou Kosařovou zaslouží velkou pochvalu. Přečtěte si o jejím průběhu přímo od hlavních aktérů (kráceno).            

       Dneska jsme chodili za čerty. Abych to dobře popsal, tak jsme navštívili první až osmou třídu, tak ještě aby ne, když my, deváťáci, jsme chodili. Domlouvali jsme se tři dny dopředu. A myslím si, že to stálo za to. Ve školce se nás velice báli, dokonce i někteří brečeli. Měli jsme program, probíhalo to asi takhle:  Nejdříve vešel anděl s Mikulášem, dále pomalinku otevřel dveře a vystrčil ocásek, potom tam vtrhl čert a udělal kotrmelec a řekl: „My se v pekle nudíme, pojďte si s námi hrát“. Dále se anděl zeptal: „Kdo má dneska svátek?“ A děti odpovídaly, že Jitka, a my jim to odsouhlasili.  Mysleli jsme si, že budou myslet, že má svátek Mikuláš, ale nenechali se nachytat. Poprosili jsme je, aby se nám postavily do řady, abychom je mohli „očíslovat“ čísly od 1-4, teda podle počtu dětí ve třídě. Dále jsme podle čísel udělali skupinky.  První úkol napsat krátkou básničku se slovy, které byly předurčeny.  Měly na to asi pět minut.  Za každý úkol dostaly bod, pokud se to čertům líbilo. Ještě je čekaly dva úkoly, přečíst pozpátku slova: čert, Mikuláš a další. Měli jsme pro ně poslední úkol, takovou třešničku na dortu. Štafeta v pytli. Dále se to vyhodnotilo, která skupinka měla nejvíce bodů.  Skupina, jež získala nejvíce bodů, dostala puzzle. Poté ještě všichni dostali sladkou odměnu. Ještě jsme se ptali, jestli někdo zlobil, děti, nebo paní učitelka. No po pravdě, všichni říkali, že byli hodní. Ještě aby ne, dostali by za to „trestný úkol.“  Ale nejvíce se mi dneska líbila pátá třída, byli z nás paf, velice se nás báli. No dnešek byl prostě luxusní. Teda až na tu námahu. Dal bych si to někdy zase znova.   (David Batelka)

          Jako každý rok i letos se 5. 12. nejen ve škole konala čertovská obchůzka. Letos to čekalo nás, deváťáky. Připravovali jsme se dopředu. Měli jsme nacvičený program, který se skládal ze 4 soutěží pro týmy. Přišli jsme vždy ke třídě, anděl a Mikuláš vstoupili dovnitř, po přivítání s dětmi dovnitř “vpadl“ Zdenda a zavolal nás ostatní čerty. Poprosili jsme děti, aby nastoupily do řady, poté co nastoupily, jsme jim napsali čísla na čela, stejná čísla tvořila jeden tým. Pak se začalo soutěžit. Nejdříve vymýšlely básničky, poté následovalo čtení slov zezadu, potom dávaly dohromady české čertovské pohádky. Zakončením soutěží bylo skákání v pytli. Za každou vybranou disciplínu mohly získat bod. Kdo měl na konci nejvíce bodů, získal puzzle. Ostatní získaly alespoň sladkou odměnu, jako cenu útěchy. Následovalo obvyklé ptaní, jestli zlobila paní učitelka, nebo děti, případná zlobidla byla odnesena do pekla. Nakonec zazpívaly a my jim vrátili spolužáky a šli jsme dál. Doufám, že se to alespoň trochu líbilo a budoucím deváťákům přeji hodně zdaru.  (Jiří Pražák)

          Tenhle rok se mně čerti moc líbili, protože jsme chodili strašit jiné děti. Já jsem chodil za čerta. Nejhorší na tom je, že jsem se v převleku potil, jako kdybych běžel maraton. Nejvíc se mi líbila pátá třída, protože jsme je mohli víc vystrašit. Bylo to lepší než se celý den učit.  (Karel Štorek)

              Letošní čerty jsme si všichni užili. Byl super program. Ten nás všechny pobavil. A myslím si, že i děti.  Nejvíce zábavná disciplína byla skákání v pytli. Záleželo na rychlosti. I básničky se dětem povedly. Ale v některých třídách dělali nepořádek a museli jsme je zkrotit. Myslím si, že by to takhle mělo být pořád.  (Lukáš Kudyn)

Přidány dojmy z "druhé strany":

 

Letos čerti nenechali nic náhodě. Už v pondělí vystavili šesťáci a sedmáci strašidelné portréty čertů na chodbě. Útěchou nám byl milý Mikuláš a anděl.

Když přišel očekávaný středeční pekelný den, měli jsme veliké obavy, koho si čerti vezmou do pekla. Zpytovali jsme své svědomí. Někdo se bál méně a někdo více. Ale nejvíce se báli ti, kteří se neučí nebo zlobí.

Čerti měli zřejmě hodně obchůzek, protože k nám přišli až po desáté hodině. Když vešel do třídy Mikuláš s andělem, téměř celá třída se schovala paní učitelce pod stůl. Ale Mikuláš s paní učitelkou nám vysvětlili, že ten, kdo nezlobí, nemusí se bát. A tak jsme nabyli dojmu, že se všichni učíme a nezlobíme, a hrdinsky jsme opustili „schovku“. Najednou se ve třídě objevil roj čertů. Chtěli si s námi hrát a soutěžit. Rozdělili nás do čtyř družstev a pomalovali nám celé obličeje, na čelo nebo tvář nám napsali číslo družstva. Nakonec vyhrálo družstvo číslo jedna.

Ale čerti nejsou, jak jsme si v dané chvíli mysleli, žádní sklerotici a skutečně ten, kdo zlobil nebo se neučil, se ocitnul v pytli a potom musel udělat dvacet dřepů. Dále hříšníci museli slíbit, že nebudou zlobit a budou se řádně učit. Odměnou nám byla sladká nadílka od Mikuláše.  Deváťákům děkujeme.             Třeťáci 

Dne 5. 12. nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Nejprve jsme moc brečeli a báli se. Čerti byli ale hodní. Rozdělili si nás do skupin a hráli s námi různé hry. Skládali jsme básničku, četli pozadu. Nejvíce se nám líbily závody v pytlích. Nakonec nás všechny obdarovali sladkostmi a my jim slíbili, že nebudeme zlobit. Těšíme se na dalšího Mikuláše.       Žáci 1. třídy 

Líbilo se nám, jak nás nosili v pytli, jak jsme vymýšleli pohádky, četli pozpátku, jak nás čerti začernili a potom nás odměnili - byla to pěkná sranda. Jo a mě (Pepu Svobodu) dali hlavou do baterekJ.   Druháci

Foto z akce ve fotogalerií 

 

V pondělí 19. listopadu zavítal mezi žáky 1. stupně pracovník ze záchranné stanice živočichů a ekocentra v Pasíčkách. Nepřijel sám, přivezl s sebou dva kamarády – Elvise a BrežněvaJ. Zasvěcení již ví, že se jedná o mnemotechnickou pomůcku k rozlišení ježka západního od ježka východního. Elvis alias ježek západní s učesanými a pravidelně pruhovanými bodlinami, s tmavým pruhem na světlé hlavě táhnoucím se od čenichu k očím a tvarovaným do písmene V a Brežněv alias ježek východní s rozcuchanými bodlinami a bílým bříškem.

V programu „Jak ježci zimují“ se prvňáčci spolu s druháčky a předškoláky z MŠ dozvěděli něco málo o tom, co potřebují ježci před zimou, jak zimují a jak jim můžeme pomoci, z papíru a ovčí vlny si vyrobili na památku vlastního ježečka.

3. a 5. třída se zúčastnila povídání o životě nočních živočichů (zejména sov a netopýrů), 4. třída se zaměřila na život polní, luční a lesní zvěře a skladbu lesních remízů a jejich ochranu.  Ke konci programu se žáci zapojili do hraní pexesa, které obsahovalo dvojice probíraných živočichů, ke každé nalezené dvojici se poutala kontrolní otázka, jejíž správné zodpovězení bylo odměněno pochvalou.

Zajímavé a poutavé vyprávění o zvířátkách se dětem velmi líbilo, doufejme, že praktické rady jim budou k užitku a povedou je k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a její ochraně.                                Mgr. Daniela Kosařová

 

Dne  8. 6. 2012 se v TOP hotelu v Praze konalo republikové kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Základní škola Kameničky zde pod vedením Mgr. Pavla Nováka měla již po čtvrté své zastoupení, a to jak v kategorii jednotlivců (Martin Sadílek a Petr Sádovský), tak v kategorii družstev (Adéla Vašková, Jan Balek a Martin Sadílek).

I díky bodům získaným na republikovém kole dosáhli žáci naší školy fantastického výsledku, když v konkurenci několika stovek základních škol z celé ČR skončili na prvním místě! Společně se středními  školami stačil tento bodový zisk na úžasné páté místo.
  A tak v pondělí 8. října 2012 došlo k oficiálnímu předání putovního Poháru České spořitelny pro základní školy do rukou zástupců ZŠ a MŠ Kameničky. Malá slavnost se konala na Obecním úřadě v Kameničkách za účasti zakladatele soutěže, pana Ing. Daniela Kozáka. 

O tom, jestli svůj triumf obhájíme, může spolurozhodnout každý z vás! 

Foto z akce ve fotogalerií

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »»»
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist