Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

Firma Sievers Logistics s.r.o., Husova 26, Hlinsko, ve spolupráci se ZŠ Kameničky vyhlašuje

 VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Téma: Návrh vánoční pohlednice

Děkujeme všem dětem, které nám vánoční přání namalovaly. Nakonec jsem vybrali 8 návrhů, které použijeme pro tisk:

Barbora Kudynová 2. třída

Míša Adámková 4. třída

Marie Kamarádová 4.třída

Tereza Kudynová 4.třída

Veronika Hitzgerová 4.třída

Šimon Brázda 5.třída

Kateřina Nekvindová 7.třída

Aneta Teislerová 9.třída

Výběru se zúčastnili všichni zaměstnanci české i německé pobočky. Výběr byl velmi těžký, původně jsme chtěli použít pouze 4 návrhy. Vybrané děti odměníme věcnou cenou a všichni ostatní se můžou těšit na sladkou odměnu. Ceny budou předány v posledním týdnu před vánoci.

 Za Sievers Logistics

Martina Hitzgerová

vítězné návrhy ve formátu pdf  

Letošní advent jsme zahájili v neděli 27. listopadu Vánočním jarmarkem, který začal ve 13:00 vystoupením živého betlému před školou. Pak se dav návštěvníků nahrnul do jídelny proměněné v tržiště. Každá třída zde měla svůj stánek s lákavým vánočním zbožím. Větší děti nabízely především vlastnoruční výrobky, malé děti měly více věcí vytvořených s pomocí rodičů. Nejvíce se asi prodávaly věnce a svícny. Atmosféru podmalovávala děvčata koledami hranými na housle. Nával v jídelně trval až do tří hodin, kdy už vlastně nebylo co prodávat.

Děti si jarmarkem vydělaly celkem 29 315 Kč. Každá třída použije peníze na něco jiného. Děti z prvního stupně se rozhodly navštívit nové 3D kino v Hlinsku, šesťáci si koupí stolní fotbálek na zpříjemnění přestávek, 7. a 8. třída si zahraje bowling a deváťáci si zaplatí absolventská trička. Žáci ale nemysleli jenom na sebe, dohodli se poslat z těchto peněz 2108  Kč na adventní koncerty.

Samotnému jarmarku ovšem předcházela dlouhá příprava. Děti několik týdnů s obrovským zaujetím vyráběly ve škole i doma různé drobnosti, které se dají využít k předvánoční výzdobě či jako dárek pod stromeček. Dobrovolníci zkoušeli živý betlém, skupina zpěváků nacvičovala pásmo koled. Přípravy vyvrcholily v pátek odpoledne, kdy se musela jídelna proměnit v trh s nazdobenými stánky, muselo se vyrovnat a ocenit zboží.

Celá akce by se nemohla uskutečnit bez obětavé spolupráce a pomoci rodičů, a to jak materiální, tak i s výrobou předmětů. Chtěla bych všem poděkovat za to, že vzali celou akci za svou. Velké poděkování patří také celému učitelskému sboru, který věnoval akci množství volného času, velký dík zasluhuje i pan Lazar, který nám z ničeho vyrobil devět stánků.

Kdo jarmark navštívil, jistě se mnou bude souhlasit, že sklidil velký úspěch. Vadou byl pouze malý prostor jídelny, ale základ stánku tvořily jídelní stoly a nemohli jsme riskovat, že venku navlhnou, kdyby se počasí nevydařilo. Jsme rádi, že jsme přispěli k vytvoření předvánoční nálady a umožnili vám strávit příjemné odpoledne a pro příští rok slibujeme i tolik žádaný punč, párky a pořádný strom s ohňostrojem:-)

fotky z jarmarku ve fotogalerií

Děti, které se na vás dívají neustále z oken jedné třídy, jsou zajímavý projekt 4. třídy. Žáci nakreslili sami sebe a oboustranné portréty vlepili do oken.                                                                                                      Foto ve fotogalerií   

 

Příroda tropů 4 světadílů
 
            Pestrá příroda tropického pásu zahrnuje pralesy, oceány, pouště i savany. Toto prostředí, které se rozkládá podél rovníku, je na Zemi jedním z nejbohatších.      
            Výukový program uvedl nejdříve jednotlivá společenstva a jednotlivé kontinenty. Poté měli žáci příležitost prozkoumat výstavu, která byla didakticky rozdělena do pěti oddílů. Byly představeny tropy Afriky, Ameriky, Austrálie a Asie. Pátým oddílem byly moře a oceány, spojující prvek mezi všemi kontinenty. Na výstavě se žáci setkali s plejádou atraktivních přírodnin, s preparáty motýlů, brouků i obratlovců, se schránkami mořských měkkýšů a korálů, ale také s rostlinami. Měli příležitost porovnat lebky šelem a opic, prohlédli si kůže kopytníků i dravců. Vše bylo doplněno ukázkami živého hmyzu a květin. Nechyběli ani velkoformátové fotografie s pohledy do nitra tohoto pestrého světa. Jednoduché pracovní listy provedly žáky celou výstavou a aktivní formou je seznámily s životem v tropickém pásu celé naší planety.
 
 
Zločin a trest
            Na stejnojmenné výstavě měli žáci možnost podívat se, jak probíhalo vyšetřování a trestání zločinů v Pardubicích od pernštejnské doby do josefínských reforem. Vše bylo účelné, rychlé a odstrašující. Žáci prošli celou cestu, kterou obviněný a následně odsouzený člověk absolvoval od svého zatčení až na popraviště nebo k pranýři a posléze k vymrskání z města, zjistili, jak se delikvent dostal do vězení a za co se trestalo, seznámili se se způsoby výslechu, poznali zahanbující tresty, např. klevetnou ženu u pranýře nebo potupné masky, dozvěděli se, jak probíhalo tzv. lámání kolem a jak byli trestáni neposlušní sedláci, kteří například odmítli nastoupit na robotu, zjistili také, kde byla v Pardubicích šatlava, mučírna, katovna a šibenice. Vystavené byly skutečné oprátky z pozůstalosti jednoho kata a popravčí meč ze sbírek Východočeského muzea. K vidění byla klec pro nevěstky, žebřík na mučení, model pardubické šibenice, španělská bota nebo palečnice. Pro žáky nechyběly pracovní listy.
 
Příroda východního Polabí
 
            Expozice žákům zprostředkovává poznání přírody nejen pomocí vystavených exponátů, ale i prostřednictvím velkoformátových fotografií a dioramat přerůstajících do prostoru výstavních sálů tak, jakoby se ocitli přímo uprostřed přírody. A protože v přírodě nemají rostliny a zvířata cedulky se jménem, nenašli jsme je ani v expozici. A právě na tomto byl postaven tento výukových program. Doplnit chybějící názvy nejznámějších živočichů do písemného průvodce výstavou nebylo možná pro každého snadné. V tom případě si snad žáci lépe poradili s jinou variantou a správně zařadili vybrané druhy do typického prostředí. A kteří živočichové se v daném prostředí nevyskytují nebo se naopak mohou potkat? To už zase rozhodli sami žáci. Pro starší byly odměnou získání odpovědí na množství zajímavých otázek, které si sami museli vyhledat na textových tabulích. Pro žáky byly opět připraveny pracovní listy.

                                                                                                          Mgr. Daniela Kosařová

 V pátek 30. 9. se uskutečnilo námětové cvičení spojené s evakuací školy. Zásahu se zúčastnily SDH Kameničky   ZÁVODNÍ jednotka PO firmy MEGETECH Hlinsko. Děti si v praxi natrénovaly chování v krizové situaci a poté zhlédly ukázky hasicích přístrojů a hašení. Největší nadšení pak na závěr  vyvolala prohlídka techniky.

Fotky z akce ve fotogalerií

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist