Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

04.09. 13Sběr bylinek

V úterý 10. 9. 2013 proběhne sběr léčivých bylinek. Pilné včeličky sbírající bylinky nechť přinesou usušené léčivky do dílen, kde na ně bude již od rána čekat paní učitelka Kosařová. Bylinky vybere a domluví se s firmou Leros, aby si bylinky co nejdříve odvezla a pokud možno do měsíce proplatila.

Chtěla bych touto cestou poděkovat členkám SRPDŠ, které školu podpořily a zaslaly stížnost na ústředí v Praze, kde nám bylo přislíbeno, že se již nebude opakovat situace z loňského roku, kdy byly dětem peníze za bylinky vybrané v září zaslány po mnoha urgencích až na konci školního roku. 

Mgr. Daniela Kosařová

Naše stará školní jídelna dostala přes prázdniny novou podobu. Je zateplená, došlo k výměně starých oken za nová, plastová, přibyla nová umyvadla s novými bateriemi. To vše je ještě zvýrazněno krásnými pozitivními barvami na zdech, které umocňují chuť dětí k jídlu. 

viz fotogalerie

V pondělí 2. září byl zvoněním zahájen nový školní rok, rok 2013 – 2014. Do lavic usedli nejen žáci stávající, ale poprvé z nich hleděli i udivené tváře 16 nových prvňáčků (12 chlapců a 4 dívek), které doprovázeli jejich rodiče.  V jejich první školní den je ve škole přivítali zástupci školy (ředitelka školy Mgr. D. Nejedlá, PaedDr. a třídní učitelka Mgr. H. Dobiášová) a Obecního úřadu Kameničky (pan starosta P. Rybička a paní M. Hladíková), kteří předali dětem různé školní potřeby.   

 

Došlo ke změnám v rozvrhu, upravené rozvrhy jsou v menu O škole/ Rozvrhy!

                                                                                                                        H. Slováčková

-       první školní den se prosím zastavte ve školní jídelně nahlásit jmenovitě první tři dny stravování (ve škole zjistí tř. učitelé)

-       vyplňte průkazku ( jméno,třída, školní rok, dny v týdnu,kdy se dítě bude stravovat např. KD- každý den nebo jednotlivé dny v týdnu – PO,ST…….)

-       vratka za měsíc červen 2013  z MŠ vám bude vrácena v září 2013

-       oběd stojí 23,- Kč

  -       úhrada stravného je prováděna v hotovosti u vedoucí školní jídelny proti podpisu

 

  -       platí se každý měsíc od 15.dne, po dobu jednoho týdne

 

-       platba obědů je za měsíc,který probíhá ( př. 15. 10 . platíte měsíc říjen)

-       příklad : říjen má 20 pracovních dnů a dítě chodí na obědy každý den, v září bylo odhlášeno 3 dny, v říjnu budete platit   391,- Kč ( 20 x 23,- Kč – 3 x23,- Kč = 391,- Kč)

                                                                                                                   Šárka Tichá 

 

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | »»»
 
© 2019, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist