Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

 ZŠ Kameničky byla oslovena střediskem ekologické výchovy Paleta, zda by se nechtěla zapojit se do projektu likvidace použitého rostlinného oleje, který vykupuje společnost Makroil-Viking group, s.r.o. 

Společnost vykoupí rostlinný olej od našich žáků či pedagogů a olej z naší školní jídelny v ceně min. 3 Kč/kg a školní jídelně dodá kvalitní jednodruhový řepkový fritovací rostlinný olej. 

Sebraný odpad je i přes svou již sníženou kvalitu využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina  v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické  energie. 

Použitý olej shromažďujte v PET láhvích, naplněné láhve průběžně odevzdávejte paní učitelce Kosařové, která olej přelije do sběrového barelu, který i se sítem pro předčištění hrubších nečistot dodá firma zdarma, a navíc zajistí průběžný odvoz naplněných barelů. Jenom prosím zkontrolujte, zda je  láhev řádně uzavřená, aby nedošlo k znehodnocení školních pomůcek Vašich dětí (nosit raději zvlášť v igelitové tašce)! 

Jelikož musíme podle zákona o odpadech použitý rostlinný olej ekologicky likvidovat, byla by škoda této nabídky nevyužít! Vždyť sbíráním tohoto odpadu ušetříme životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením.

                                                                                                                                           Mgr. Daniela Kosařová

Oznamujeme, že sběr elektroodpadu na naší škole je dočasně přerušen. Prosíme, abyste jej neodkládali v prostorách školy ani kolem školy.

Děkujeme.

Vážení rodiče, v tomto týdnu se opět platí obědy.

Děkujeme.

Vážené maminky, babičky, tety, prostě všechny tvořivé ženy v okolí naší školy!

Chcete-li tvořit, vinout sklo, plácat se v hlíně, zkrátka výtvarně se odreagovat, pořádáme pro Vás

RUČNÍ TVOŘIVOST PRO DOSPĚLÉ.

Začínáme v úterý dne 25. března v 15.30 hodin v družině.

Rodiče dětí si vyzvednou přihlášku v mateřské škole od 3. 3. 2014 a vyplněnou odevzdají zpět. Poslední termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2014.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle následujících kritérií:

1) Dítě je předškolního věku.

2) Věk dítěte.

3) Zaměstnanost matky.

 
Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.
O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.
 
                                   
                                          PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2019, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist