Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

Je tu 1. září a s ním i začátek nového školního roku 2014-2015. Pro většinu našich žáků nastává období učení - mučení, ale také setkání s oblíbenými spolužáky a spousta lumpárniček a legrace. To zatím ještě neznají naši prvňáčci, kteří usedli do školních lavic poprvé. Zkoumavě hledí na svou novou paní učitelku Niklovou, která zatím probírá spíše organizační záležitosti s rodiči stojícími za zády svých dětí. Hodně úspěchů ve školní docházce dětem přeje kromě paní učitelky třídní také paní ředitelka Nejedlá a pan starosta Rybička s paní Hladíkovou, kteří předávají tradičně dětem dárky, jež jim mají připomínat tento významný den. Noví žáčci si letos s sebou domů odnášejí také sponzorský dar od hlineckých mlékáren.

viz fotogalerie

Ve středu 4.6. jsme dokončili stavbu altánku - teepee na školní zahradě. Přestože stavbu provázely těžkosti a bylo nutno mnoho improvizovat, konečný výsledek můžete posoudit sami, pokud juknete na školní zahradu. Na přípravě a stavbě se podíleli manželé Peškovi, Hitzgerovi, Martin Brázda a Radek Kudyn. Největší dík patří Romanu Peškovi, který sehnal většinu materiálu a byl duší celé stavby. Stavba vznikla i za grantové podpory obce Kameničky. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli, srdečně děkujeme a doufáme, že dětem bude altánek dlouho sloužit.

                                                                                                        Za SRPŠ Martina Hitzgerová

Stejně jako každý rok pořádá Liga proti rakovině ve středu 14. 5. charitativní sbírku Český den proti rakovině (známou také pod  názvem Květinový den). Letošní sbírka je tematicky zaměřena na rakovinu plic. Pokud si chcete zakoupit kytičky a podpořit tuto dobrou věc, přineste si s sebou do školy peníze (minimální prodejní cena kytičky je 20 Kč). 

Český den proti rakovině

Plicní rakovina

Přestaňte kouřit

07.04. 14Sběr bylinek

Pilné včeličky mohou nahlédnout do aktuálního nákupního seznamu léčivých rostlin platného od 1. 4. 2014. Usušené bylinky se budou vybírat v září 2014. Okopírovaný ceník bude rozdán do jednotlivých tříd, zájemcům bude na požádání ofocen.

Mgr. Kosařová

Nákupní seznam 2014 Slatiňany

 ZŠ Kameničky byla oslovena střediskem ekologické výchovy Paleta, zda by se nechtěla zapojit se do projektu likvidace použitého rostlinného oleje, který vykupuje společnost Makroil-Viking group, s.r.o. 

Společnost vykoupí rostlinný olej od našich žáků či pedagogů a olej z naší školní jídelny v ceně min. 3 Kč/kg a školní jídelně dodá kvalitní jednodruhový řepkový fritovací rostlinný olej. 

Sebraný odpad je i přes svou již sníženou kvalitu využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina  v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické  energie. 

Použitý olej shromažďujte v PET láhvích, naplněné láhve průběžně odevzdávejte paní učitelce Kosařové, která olej přelije do sběrového barelu, který i se sítem pro předčištění hrubších nečistot dodá firma zdarma, a navíc zajistí průběžný odvoz naplněných barelů. Jenom prosím zkontrolujte, zda je  láhev řádně uzavřená, aby nedošlo k znehodnocení školních pomůcek Vašich dětí (nosit raději zvlášť v igelitové tašce)! 

Jelikož musíme podle zákona o odpadech použitý rostlinný olej ekologicky likvidovat, byla by škoda této nabídky nevyužít! Vždyť sbíráním tohoto odpadu ušetříme životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením.

                                                                                                                                           Mgr. Daniela Kosařová

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2019, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist