Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

06.02. 17Zápis

První zářijový den bývá tradičně přelomem v životě našich dětí. Poprvé usednou do školních lavic, poprvé pohlédnou do očí nové paní učitelce, poprvé se seznámí s novým kolektivem, ve kterém budou po následujících devět let trávit velkou část svého času. Hodně štěstí a školních úspěchů jim na této cestě dnes popřála paní učitelka Niklová, paní ředitelka Nejedlá, paní starostka Jandová a paní Hladíková.

viz fotogalerie

14.03. 16Zápis do MŠ

 

 

ZŠ a MŠ Kameničky

 

vyhlašují

ZÁPIS

do mateřské školy.

Zájemci si přihlášku vyzvednou v MŠ a odevzdají vyplněnou

do 31. března 2016.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle kritérií, uveřejněných na www stránkách školy – menu Mateřská škola a vyvěšených v MŠ. Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.

O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.

PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

 Základní škola a Mateřská škola Kameničky

Zápis do I. ročníku 2016/2017

 

Dne  3. 2. 2016 od 12.00 do 15.30 hod.

 

 

 

Rodiče přinesou s sebou:   rodný list dítěte

                                               kartičku pojišťovny

                                               občanský průkaz

 

V Kameničkách, 9. 1. 2016                                                PaedDr. Dagmar  Nejedlá

                                                                                       ředitelka školy

Rodiče dětí si vyzvednou přihlášku v mateřské škole od 2. 3. 2015 a vyplněnou odevzdají zpět. Poslední termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2015.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle následujících kritérií:

1) Dítě je předškolního věku.

2) Bydliště ve spádové obci ZŠ a MŠ Kameničky.

3) Věk dítěte.

4) Přihláška podaná v řádném termínu.

 
Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.
O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.
 
                                   
                                          PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2018, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist