Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag
| napsat vzkaz | nejnovější | archiv |
10.4.2018
Pavel Vojta
Rodičovské sdružení se koná ve středu 18. dubna.
17.1.2017
Adámková - ČJ
Zítra mluvnice - doplňovačka na velká písmena, DÚ!
13.1.2017
Adámková - ČJ
Na pondělí báseň Pocestný.
12.1.2017
Adámková
Plánovaná písemka na VV proběhne hned první hodinu češtiny po "vodních prázdninách".
3.1.2017
Adámková - ČJ
DÚ na čtvrtek - urči druhy VV v domácím sešitě
29.12.2016
Pavel Vojta - Angličtina a Dějepis
Pro zjednodušení a větší přehlednost již nebudou informace o písemkách a úkolech zde, ale jen v Bakalářích a na internetových stránkách
https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/
https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
9.12.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka - opakování časů. Překlady vět v minulém, přítomném i budoucím čase. Znalost anglických časů (jejich jmen a používání). Viz pracovní list z hodiny.
7.12.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Pracovní list z hodiny - dodělat přítomné a minulé časy.
6.12.2016
Adámková - ČJ
ČTV: Diktát
30.11.2016
Adámková - ČJ
Do pondělí odevzdejte charakteristiku literární postavy. Děkuji.
29.11.2016
Adámková - ČJ
DÚ na čtvrtek - dvě pravopisné doplňovačky v sešitě
24.11.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka ve čtvrtek 1. prosince. Tématem budou změny spojené s počátkem novověku: knihtisk, zámořské objevy, konflikt mezi křesťanstvím a islámem a reformace. Ve středu 30. listopadu budeme opakovat učivo před touto písemkou.
21.11.2016
Adámková - ČJ
Během tohoto týdne mi všichni odevzdají slohový úkol a do konce listopadu čtenářský deník. Děkuji.
20.11.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka ve čtvrtek 1. prosince. Tématem budou způsobová slovesa can/could a shall/should. Jejich používání ve všech typech vět, především v otázkách.
16.11.2016
Adámková - ČJ
DÚ sloh
Charakteristika literární postavy - Divá Bára:z nakopírované ukázky vypsat do slohového sešitu vzhled a povahu Báry
11.11.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol - My Friend
Termín odevzdání: středa 23. listopadu
Text úkolu je ke stažení zde: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/studijni-materialy
4.11.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol na středu 9. listopadu. Napsat 6 vět, v každé použít jedno z pomocných sloves: can, could, shall, should, may, might. Ve větách zároveň použít významová slovesa: sing, lose, give, tell, come, bring. Z oněch šesti vět musí být dvě kladné, dvě záporné a dvě otázky.
4.11.2016
Adámková
OV - v pondělí TEST
ČJ - v pondělí LITERATURA a SLOH
ČJ - ve středu ČTVRTLETKA
21.10.2016
Adámková - ČJ
DÚ zadán v domácím sešitě - dvě věty na rozbor + pravopisná doplňovačka

ČTĚTE!
20.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Po podzimních prázdninách bude probíhat výměna učebnic. Přineste si prosím stávající učebnice (spravit případná poškození), dostanete nové.
19.10.2016
Pavel Vojta
Rád bych Vás upozornil, že veškeré známky již píši pouze do elektronické žákovské knížky v programu Bakaláři. Do tohoto programu zadávám také informace o nadcházejících písemkách a domácích úkolech.

Známky z písemek či ze zkoušení si vždy lze po domluvě opravit, přičemž se započítává pouze ta lepší známka, tu horší škrtám.

Dále znovu připomínám internetové stránky angličtiny, kde rovněž naleznete informace o písemkách a úkolech, ovšem zároveň jsou tam k dispozici studijní materiály k probíraným tématům a odkazy na různé aplikace či online testy k procvičování znalostí.
Adresa stránek je následující: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/

Podobné stránky existují i pro dějepis:
https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
13.10.2016
Adámková - ČJ, OV
ÚT - DÚ cv.g str.15, do sešitu vymýšlejte PkS a PkN,
prověrka na PU účelu, příčiny, přípustky, podmínky

ÚT - na OV dodělat Cestu života

ST - na sloh popis Můj oblíbený dopravní prostředek
13.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka - budoucí časy (všechny 4 druhy) ve čtvrtek 20. října.
10.10.2016
Adámková - ČJ, OV
ČJ - zítra prověrka na větné členy
OV - dodělejte si v sešitě kresbu postavy + odpovědi na otázky z uč. str. 13
9.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka ve středu 19. října. Tématem je opakování učiva o středověku.
Opakovat budeme v hodině před písemkou (10. října). Z tohoto opakování budou na internetových stránkách k dispozici pracovní listy.
3.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Od pondělí 17. října začíná ústní zkoušení. Seznam témat ke zkoušení je vždy vyvěšen ve třídě. K dispozici je i na internetových stránkách u jednotlivých tříd: https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/home
3.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Od pondělí 10. října začíná ústní zkoušení slovíček. Podrobnosti na stránkách angličtiny: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/ukoly-a-hodnoceni-zakua
27.9.2016
Adámková - ČJ
DÚ na ČTV - doplňovačka vlepená v domácím sešitě

!diktát!
26.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka z angličtiny ve pondělí 3. října. Tématem je minulý čas prostý (past simple) a minulý čas průběhový (past continuous). Tvoření těchto časů a rozlišování, kdy který použít + znalost nepravidelných sloves. Vysvětlení této gramatiky je k dispozici ve studijních materiálech na internetových stránkách stejně jako seznam nepravidelných sloves, jejichž minulé tvary máte umět.
26.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
OPRAVA: písemka je až ve středu 5. října.
26.9.2016
Pavel Vojta - Dějepis
ZMĚNA:
* ve čtvrtek 29. září budeme mít dvě hodiny dějepisu (ta druhá bude místo VV)
* ve čtvrtek 6. října naopak nebude dějepis a budou dvě hodiny VV
* z toho důvodu se písemka z dějepis přesouvá na středu 5. října (důkladné opakování s uděláme v oné dvouhodinovce)
24.9.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka z dějepisu ve čtvrtek 6. října.
Opakování úvodu do dějepisu, pravěku a starověku.
23.9.2016
Adámková - ČJ
V pondělí máte místo fyziky MLUVNICI. Přehled učiva s sebou!
23.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol na čtvrtek 29. září - překlad vět:
Loni jsme letěli na dovolenou do Francie.
Když přišel učitel, žáci neseděli na svých místech.
Včera celý den svítilo slunce.
Před půl hodinou jsem běžel do školy.
21.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Opravná písemka z angličtiny se píše tento pátek (23. září). Ti, kteří nemají náboženství, mohou psát již po páté hodině po obědě, ti ostatní až po náboženství.
Komu termín nevyhovuje, může si domluvit jiný.
19.9.2016
Adámková - ČJ
Út - písemka: dva jednoduché rozbory vět + grafické znázornění
13.9.2016
Adámková - ČJ
DÚ na čtvrtek - 3 grafy vět do pracovního sešitu, dodělat, co jste ve škole nestihli
8.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka v pátek 16. září. Témata: present simple a present continuous - tvoření tvarů, rozdíly v používání; čas a časové příslovce.
7.9.2016
Pavel Vojta
Vážení rodiče,
v tomto školním roce bude pokračovat bezplatný kroužek anglické konverzace. Bude se konat vždy jednou za dva týdny v pondělí 7. hodinu a bude se střídat s keramickým kroužkem, aby děti případně mohly navštěvovat oba dva.
Začátek bude vždy až po obědě (cca v 13:15, děti půjdou na oběd přednostně) a bude končit v 13:55, aby ti, kteří ještě poté mají vyučování, měli klasickou desetiminutovou přestávku.
Potvrďte prosím, zda vaše dítě bude v kroužku pokračovat. Rovněž není problém začít chodit až nyní.
6.9.2016
Lenka Adámková
DÚ z ČJ na čtvrtek - rozbor vět zapsaných v domácím sešitě

!RUČNÍKY!
4.9.2016
Pavel Vojta
Byly spuštěny internetové stránky s informacemi k výuce dějepisu v tomto školním roce. Zároveň na nich najdete řadu studijních materiálů a možností k procvičování svých znalostí.

adresa: https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
4.9.2016
Pavel Vojta
Byly spuštěny internetové stránky s informacemi k výuce angličtiny v tomto školním roce. Zároveň na nich najdete řadu možností k procvičování svých znalostí.

adresa: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/
2.9.2016
Lenka Adámková
Na pondělí:

- doplnit údaje o rodičích v ŽK (především telefony) + podpisy rodičů 2x
- čtenářský deník + přečtenou knihu (není-li již vrácena v knihovně)
- RUČNÍK do třídy (zapomněla jsem sdělit osobně)
- někteří ještě peníze za PS

Pěkný víkend!
1.9.2016
Divadlo - Adámková
Ještě doplňuji, že divadelní kroužek bude probíhat ve středu 8. hodinu.
1.9.2016
Lenka Adámková
Dobrý den, ještě jednou vás srdečně zdravím v novém školním roce!

Připomínám:
- vyučování začíná již v 7.40!
- 2.9. strávíte ve škole čtyři vyučovací hodiny
- přineste si sešity
- zjistěte případné změny telef. čísel rodičů
- přineste vyplněné přihlášky na obědy a lístečky k volným hodinám
- vybírám 160Kč (PS ČJ 60Kč, PS PŘ 70Kč + příspěvek na kopírované materiály 30Kč)
- od pondělí jedeme dle rozvrhu

Děkuji!

16.5.2016
Pavel Vojta
*** PÍSEMKA Z ANGLIČTINY ***

Ve středu 18. května; "past simple" a "past continuous": rozdíly v používání, tvoření kladných, záporných vět, otázek, krátkých odpovědí. Znalost nepravidelných sloves "be", "have", "do", "go" + alespoň deseti dalších.
16.5.2016
Pavel Vojta
Domácí úkol z angličtiny na středu 18. května - pracovní list cvičení 7.
13.5.2016
Pavel Vojta
Angličtina: úkol "My Friend" - termín odevzdání v pátek 20. května.
29.4.2016
Pavel Vojta
*** PÍSEMKA Z ANGLIČTINY ***

Ve středu 4. května; používání sloves "could", "should" a "would"; počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; slovní zásoba z restaurace
22.4.2016
Pavel Vojta
Domácí úkol "My Plans" - termín odevzdání je ve středu 27. dubna.
11.4.2016
Pavel Vojta
Angličtina - kontrola slovníčků:

* do konce tohoto týdne odevzdat ke kontrole svůj slovníček
* musí být zapsaná slovíčka až po právě probíranou lekci (včetně)
* a dále rozšiřující slovíčka, která se učíme v hodinách
* slovíčka, která již dobře znáte, můžete vynechat a nezapisovat si je
7.4.2016
Pavel Vojta
Opravná písemka z angličtiny. Může si ji napsat každý (ať už původní písemku psal, nebo ne).

Opravná písemka bude zaměřená na stejnou gramatiku a okruh slovíček, jako ta původní.

Tomu, kdo psal původní i opravnou písemku se započítá jen ta lepší z obou známek. Ten, kdo původní písemku nepsal a bude psát jen tu opravnou, si po oznámkování písemky řekne, zda známku chce nebo ne.

Opravné písemky se píší před vyučováním nebo po něm. Na konkrétním termínu se domluví nejdříve žáci mezi sebou a pak půjdou za učitelem. Cílem je, aby opravnou písemku psali všichni žáci dané třídy pokud možno v jednom termínu. Kdo by ve vybraný den nemohl a chtěl si opravnou písemku napsat si musí domluvit individuální termín.
29.3.2016
Pavel Vojta
Písemka z angličtiny ve středu 6. dubna. Stupňování přídavných jmen 2. i 3. stupeň (comparative and superlative). Všechna pravidelná přídavná jména + 3 nepravidelná ("good", "bad", "far").
5.3.2015
Pavel Novák
Dobrý den,

prosíme o každodenní hlas za 10 bodů pro naše video v soutěži o pingpongové stoly a vzácnou návštěvu. Soutěž trvá 9 dní. Z jedné IP adresy lze dát jeden hlas.
Video najdete na: http://www.vsichnizastul.cz/#video-33.

Moc díky. S pozdravem Pavel Novák
10.12.2014
Veronika Jílková
Ma - Dú na pondělí: žlutá učebnice str.54 cv.2, Dú na středu: zelená učebnice str.48 cv. 8,10
27.11.2014
Kosařová
Do pondělka si všichni obstarají PSP a naučí se značky prvních 20 prvků.
20.11.2014
Veronika Jílková
MA - Dú na zítra zelená učebnice str.28 cv.13.Zkouším obvod kruhu příklady str.26-27
Dú na pondělí Sb.str.35 cv.1,2,3, na 1:učebnice žlutá str.53 cv.16

FY - zítra písemka na energie
23.10.2014
Kosařová
DÚ z CHE na prázdniny - sledování aktuální informace o stavu ovzduší v PU kraji (Svratouch)v období od 25.10. do 31.10.2014.
6.10.2014
Veronika Jílková
MA - ve středu píšeme z geometrie na objemy hranolů
15.5.2014
Kosařová
19.5. - test z Che na téma kovy
20.5. - test z Př na NS + kontrola pracovního listu OKO
7.5.2014
Veronika Jílkoá
Fy - stále od některých z vás nemám domácí laboratorní práci na měření výkonu rychlovarné konvice!Na středu 14.5. si zopakujte výpočet tepla a nastudujtev učebnici str.64-67 Tepelná výměna prouděním - budu zkoušet.
5.5.2014
Němcová
Na příští týden se učte monology + rozhovor v restauraci.
5.5.2014
Švecová
Dne 21. 5. (středa) - děti z keramiky jedou na exkurzi do Slavonic - Oáza Maříž.
Odjezd od školy v 7,00 hodin. Předpokládaný návrat v 16,00 hodin. Podrobnosti upřesním.
21.4.2014
Veronika Jílková
FY - na pátek nezapomeňte přinést vypracované domácí laboratorní práce (změřit výkon varné konvice). V pátek budeme psát na příklady na teplo a tepelnou výměnu.
3.4.2014
Kosařová
V úterý 8. dubna jedeme opět na praktika do Pardubic, odjezd v 7h z Dědové, ostatní nabereme po cestě, návrat v 15h, svačinové balíčky jsou zajištěné, s sebou lžičku na jogurt a přezůvky.
1.4.2014
Němcová
Ve středu si přineste časopis.
1.4.2014
Kosařová
Př - PS str.42/1,2

Pro nemocné - probíráme NS, přečíst v učebnici a vyplnit PS str.42 (celá), str.43/2,3,4, str.44 (celá), str. 45/11,12,13,14
17.3.2014
Němcová
Úkol na středu 19.3.: vymyslet příběh ze 6-ti slovíček z 1. lekce.
14.3.2014
Němcová
Na pondělí 17.3. si přineste vytištěná slovíčka.
6.3.2014
Němcová
V pátek krátké opakování na min.průběhový čas. + DÚ vyplnit cv., které jste dostali ve škole na zvláštním papíře.
5.3.2014
Kosařová
V úterý 11. března pojedeme do Pardubic na praktika z biologie, ochrany obyvatelstva a kriminalistiky. Odjezd v 7h z Dědové, po cestě nabereme ostatní žáky. Svačinové balíčky jsou zajištěné. Návrat do 15h.
20.2.2014
Němcová
Učte se konverzační téma "Ptaní se na cestu".
12.2.2014
Kosařová
Pozor změna!!!!!!

V úterý 18.2. se nejede do Pardubic, praktika proběhnou v Kameničkách.
17.1.2014
Němcová
Dú: napsat o oblíbené hvězdě (viz učebnice str.18).
14.1.2014
Švecová
Dne 22. 1. (středa) děti z keramiky jedou na exkurzi do Světlé nad Sázavou. Sraz před školou v 7,20 h - od školy odjíždíme v 7,30 h. Děti z Jeníkova nastoupí v Jeníkově na dolní zastávce. Na oběd se vrátíme. Předpokládaný návrat ve 12,30 h.
Sebou kartičku pojišťovny, svačinu, pití a popř. kapesné. Exkurze je zdarma.
13.1.2014
Kosařová
Zítřejší praktika z ochrany obyvatelstva pod vedením báňských lektorů proběhnou opět na ZŠ v Kameničkách.
7.1.2014
Kosařová
Př - na A4 překreslit krevní oběh + popis malého a velkého krevního oběhu, zkouším krev, srdce, cévy.
6.1.2014
Němcová
Tento týden jsou monology.
17.12.2013
Kosařová
Dodělat pracovní list z chemie, na Př vybarvit a popsat srdce.
16.12.2013
Němcová
Napsat opravu testu a s testem přinést na další hodinu.

+ koncept Monologu.
9.12.2013
Kosařová
Ve středu 11.12.2013 test z chemie na téma voda a vzduch + ekologické problémy.
Kdo ještě nemá PSP, nechť si ji urychleně obstará, naučit se značky prvních dvaceti prvků.

Ve čt test z Př - svaly.
4.11.2013
Kosařová
V úterý 12. listopadu pojedeme laborovat na SPSCH PU, ohledně odjezdu a příjezdu, svačiny a obědu platí stejné podmínky jako minule.
18.10.2013
Němcová
Dú do domácích sešitů: napsat 7 vět s použitím nepravidelných sloves (buď jako příběh nebo jako samostatné věty). Nejlepší úkol bude odměněn.

+ učte se nepravidelná slovesa
17.10.2013
Kosařová
Př - do ŠS si nalepte obr. horní a dolní končetiny, včetně pánve. V út si napíšeme písemku na lebku.
16.10.2013
Němcová
Připomínám, že příští týden ve středu (23.10.) jsou monology.
15.10.2013
Kosařová
Dejte si do pořádku ŠS z Př, připomínám okopírovaný DÚ a referáty!
Na LP - vata, plátýnko, gumička, hodinky.
14.10.2013
Němcová
Dú z Aj, PS: str. 50, cv. 2,3.
11.10.2013
Němcová
DÚ z AJ - PS, str. 49/1.
4.10.2013
Kosařová
Připomínám úkol na čtvrteční Př - vyplnit tabulku a nalepit obrázek lebky.
4.10.2013
Němcová
V pondělí píšeme opakovací test na podstatná jména (počitatelnost, jednotné a množné číslo, členy, otázky na množství "how much/ how many" + some/ any).
30.9.2013
Němcová
Dú z AJ: PS, str. 43/5,6.
6.9.2013
Němcová
DÚ z AJ: do sešitu na úkoly napsat 5 vět (+) o prázdninách (buď obecně v přít.čase nebo o těch, které proběhly v min. čase), můžete použít slovíčka ze ŠS na toto téma.
2.9.2013
Kosařová
Na TV si opatřete vhodný cvičební úbor, boty dovnitř i navenek, karimatku. V zimě budeme jezdit na bruslení a lyžovat, zkontrolujte velikost bruslí a lyžáků.

Na Pč si přineste jednorázové rukavice, hadříky, utěrky, houbičky.
21.5.2013
Nejedlá
Tuto sobotu lze jet do Prahy na muzikál Děti ráje spolu se Základní školou Svratka. Mají několik posledních míst. Jede se v 10,00 ze Svratky, zastaví v Kameničkách u školy, muzikál je ve 14,00 a stojí 520,- i s dopravou. Doprovod škola nezajišťuje. Hlásit se můžete v ředitelně.
20.5.2013
Kosařová
Na zítřejší Př si doneste něco sladkého, slaného, hořkého a kyselého.
13.5.2013
Němcová
Ve středu pětiminutovka na "gerund".
3.5.2013
Kosařová
Na pondělní Pč si přineste Che a trochu vápna a písku (máte-li možnost), LP a HV mi doplatí Prahu.
29.4.2013
Kosařová
Od čtvrtka 2.5.2013 vybírám zbytek peněz na Prahu - děti do 15 let 120 Kč, deváťáci starší 15 let 180 Kč.

Noste víčka, v pátek shromáždím a odvezusmile
19.4.2013
Kosařová
Kdo mi ještě neodevzdal peníze a papírek na Prahu, nechť tak učiní v pondělí. Připomínám, že exkurze je povinná.
5.4.2013
Kosařová
Na pondělní Pč si přineste: 2 květinové drátky (cca 25 cm dlouhé), gumičku, koženou starou rukavici, skořápku od vlašského ořechu,víčko od PETky, 2 hřbitovní kalíšky, kousek dřeva (astačí velká pilina), kousek alobalu, mikroteňák, kapesník, kapesní svítilnu, hřebík, měděný drátek, žiletku, obyčejnou tužku a ŠS z chemie, kalkulačku.

Připomínám, že v pondělí jedeme do posilovny.
22.3.2013
Kosařová
Na Pč si přineste kalkulačku, PSP a ŠS z chemie.

Ve středu 10.4.2013 pojedeme do Žďáru nad Sázavou na výstavu o vědci Jaroslavu Heyrovském "Příběh kapky".

Odjezd v 11:15, návrat do 15h. Na oběd půjdeme v 10:45. Peníze za autobus budu vybírat až po zaslání faktury, vstupné ještě upřesním.
26.2.2013
Kosařová
Připomíná DÚ z Př - vyplnit ofocený papír

Che - nalepit zápis s Chemickou reakcí, na druhém papíře vypracovat 1. a 2. cvičení. Procvičovat značky, vzorce a rovnice.
25.2.2013
Němcová
Do konce týdne mi přineste koncept vašeho monologu.
V pátek test na slovíčka.
19.2.2013
Kosařová
Nemáte náhodou doma v akváriu jednu z těchto volně plovoucích vodních rostlin?

okřehek menší (Lemna minor)
závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza)
voďankovec vzplývavý (Limnobium laevigatum)
nepukalka vzplývavá (Salvinia natans)

Pokud ano, dejte mi vědět.
Předem děkujismile
17.2.2013
Kosařová
Zítřejší lyžování odvolávám z důvodu nedostatku sněhu.
28.1.2013
Němcová
Připomínám, že tento týden je prezentace monologů.
18.1.2013
Němcová
V pondělí píšeme test z AJ: minulý čas prostý, nepravidelná slovesa (30).
16.12.2012
Kosařová
Lyže nenoste, půjdeme dovnitř.
30.11.2012
Kosařová
Na pondělní Pč si přineste sešit z chemie a periodickou soustavu prvků.
21.11.2012
Němcová
Úkol na pondělí 26.11.: napsat do školního sešitu o sobě ("Passport to English).
19.11.2012
Němcová
Do středy přineste monology + ve středu test na vazbu "going to".
17.11.2012
Nejedlá
Milí školáci, ale i rodiče!
V prosinci oficiálně zahájíme soutěž ve sběru hliníku. Sběrné dny budou vždy každý poslední pátek v měsíci. Sbírají se především víčka od jogurtů, obaly od paštik a nápojů. U plechovek je třeba zkusit magnetem dno, protože bývá ze železa, to nám pak ve sběrně nevezmou.
Soutěže se ujala 4. třída, které patří poděkování. Velmi dobrým nápadem je i putovní Cena panáčka hliníkáčka pro nejlepší kolektiv třídy za každý měsíc.
Soutěží třídy, ale také jednotlivci. Odměnou budou dorty a drobné věcné ceny.
Koncem dubna proběhne sběr starého papíru. Vybírat se bude poslední týden před odvozem. Podrobnosti budou sděleny později.
Přeji úspěch v soutěžení!
14.11.2012
Němcová
Do pátku mi prosím doneste peníze za nový PS na AJ (155,-).
12.11.2012
Slováčková
SRPŠ pro rodiče připravilo Zimní bazárek dětského oblečení, bot, sportovních potřeb a hraček, který se bude konat v sobotu 17.11.2012 od 9 - 12h. ve školní jídelně. Můžete zde prodat již nepotřebné věci, ale i nakoupit levně pro děti na zimu. Bližší informace najdete na www.osrps.freepage.cz
8.11.2012
Němcová
Úkol z AJ (vypsat si slovíčka ze 4. lekce) až na pondělí.
8.11.2012
Němcová
Do pátku 9.11. odevzdad DÚ z AJ (My favourite film.)
4.11.2012
Kosařová
Máte-li někdo možnost, přineste na zítřejší Pč pomerančový džus, dále budete potřebovat lihové fixy. Děkuji.
30.10.2012
Kosařová
Ve st 31.10.2012 jedeme na bruslení. 20,- vstupné + peníze na autobus.

Nezapomeňte na DÚ z chemie - sledovat internet.
22.10.2012
Němcová
Ve středu 24.10. opakovací test z minulého času prostého (kladná věta, zápor, otázka, krátká odpověď). Učte se z učebnice, příp. z PS a ze školního seštitu.
16.10.2012
Kosařová
Ve čt 18.10.2012 si napíšeme písemné opakování lebky. Do ŠS si nalepte obr. dolní a horní končetiny, naučte se jednotlivé kosti.
16.10.2012
Němcová
Připomínám úkol z AJ: PS str. 48 celá (v 1.cv dejte slova do správného pořadí, ve 2. cv. doplňte rozhovor a ve 3.cv. pokračujte v konverzaci mezi Briony a Joe, napište 3 další otázky + odpovědi).
9.10.2012
Němcová
Ve středu 10.10. opakovací test z přítomného času (průběhového a prostého).
17.9.2012
Kosařová
V po 24.9.2012 odpoledne k nám zavítá paní Naďa Gutzerová s přednáškou na téma Ochrana přírody a zajímavé chráněné lokality v našem okolí. Přednáška je určena pouze pro 8. a 9. třídu. Vybírám 20,-. Kdo jede do Prahy na republiku, prosím, aby mi peníze donesl již zítra.
10.9.2012
Němcová
Připomínám úkol z AJ na středu 12.9.: napsat 6 vět s použitím slovíček (opakování "Unit 0 - 1).
7.9.2012
Kosařová
Na pondělní Pč si prosím přineste jednorázové rukavice, houbičku, hadříky, utěrky, ručník, společnými silami uklidíme přírodovědnou učebnu. Děkuji.
28.5.2012
Kosařová
Ve dnech 25. - 26. 6. 2012 (poslední týden školního roku) pojede 8. třída spolu se 7. a 9. na dvoudenní školní výlet do Svratouchu. Podrobnosti budou žákům včas sděleny a v písemné formě předány zákonným zástupcům. Prozatím vybírám zálohu 300,-, která by měla pokrýt veškeré náklady.
28.5.2012
Kosařová
Ve st 30.5.

CHE - písemka z hydroxidů (názvosloví, rovnice přípravy, štěpení na ionty, vlastnosti a praktické použití vybraných hydroxidů).
28.5.2012
!!!
Ve středu 30.5. odpadá 8. vyučovací hodina (soutěž Právo)
26.5.2012
Kosařová
Na po chemii si přineste tabulky a kalkulačku.
Připomínám písemku z Př - v út 29.5. - hormony.
18.5.2012
Slováčková
Připomínám v út pís. práce na tání, vypařování, var.

Z.H.: V po dostane vzorový papír! Zatím má látku kompletně okopírovanou.


15.5.2012
Kosařová
Prosím o podpis ŽK k datu 15.5.2012.
Zadán DÚ z Př - PS str.48/cv.12
Z chemie zkouším kompletně celé hydroxidy.
10.5.2012
Němcová
Úkol na pátek 11.5. z AJ: monology + cv. v prac. s. (str. 28, cv. 1,2).

Z.H.: slovíčka + stupňování příd.jmen.
4.5.2012
Marková
SLOH: na středu 9.5.obhajoba vlka/Karkulky
na pátek 11.5. výpisky, výklad
30.4.2012
Marková
DÚ ČJ na středu (pro ty, kterých se to týká): zelená učebnice str.73a (Lední medvědi)
připomínám též Dobrovského!!!
27.4.2012
Marková
čeština DÚ na pondělí: zelená učebnice str. 34, cvičení bez čísla, ve čtvrtek opakování - VID
zeměpis - opakování Praha, Karlovarský kraj
literatura - národní obrození
občanská výchova - nezapomeňte DÚ
26.4.2012
Kosařová
V pondělí 30.4.2012 jedeme do bazénu.
24.4.2012
Kosařová
Prosím o podpis v ŽK ke dni 15.4.2012, v pá bude kontrola včetně omluvenek.

Př - pátek 27.4.2012 písemka z NS.
24.4.2012
Marková
DÚ z ČJ (pro ZH,TB,LK): zelená učebnice,str. 70, cvičení 8 c,d!!!
20.4.2012
Němcová
Na příští týden (tzn. od středy 25.4.) si připravte monology, popř. slovíčka.
Z.H.: slovíčka
17.4.2012
Němcová
Opakovací test z AJ (18.4): pravidelná a nepravidelná slovesa v min.čase, min.čas prostý a průběhový, stupňování přídavných jmen, slovní zásoba + konverzační téma:"Asking the way" (fráze, názvy budov...).
16.4.2012
Marková
DÚ z češtiny: zelená učebnice, str. 70 cv. 8b
16.4.2012
Kosařová
Ve st 18.4. písemka z chemie na téma kovy (včetně alkalických kovů).
12.4.2012
Marková
Připomínám na dějepis: ZK, sešity, referáty
český jazyk: literatura a prověrky (sešit)
11.4.2012
Marková
!!!nezapomeňte DÚ na OV (živnost)!!!
11.4.2012
Marková
Připomínám na čtvrtek: DÚ z českého jazyka (do přehledu schema- slovesa), ZK OV, Z práce (kraje, kdo ještě neodevzdal), 80 Kč (kdo nedal).
10.4.2012
Kosařová
Dát podepsat ŽK - schůzka rodičů.
5.4.2012
Kosařová
DÚ z chemie - pracovní list s halogeny, vypracovat s učebnicí (str.34).
Stále nosit tabulky a kalkulačku.

Prosím o podpis v ŽK k datu 31.3.

Hezké svátky a bohatou pomlázku smile
4.4.2012
Marková
ČJ- čtvrtletní písemná práce (čt 12.4.)- slova přejatá, rozbor souvětí, ohebné slovní druhy
- v úterý hned po Velikonocích: pís. opak. přídavná jména, zájmena, číslovky
- opakujte si i OV,Z,D (čtvrtletí)
4.4.2012
Slováčková
v út hned po Velikonocích písemka na výpočet tepla- př. z učebnice ve ŠS a PS
Z.H. -vzorové př. ve šk. sešitě má nakopírované, v prac. sešit má (?) psané, dnes dostal tabulku!!
29.3.2012
Marková
překvapení - DÚ na pondělí: opakovat zájmena !!!
29.3.2012
Marková
DÚ: čeština na zítra (pátek): zelená učebnice str. 70, cv. 8a (pravopis, lze poslat mailem - ZH,DB,LK)
nezapomeňte na dějepis a sloh
28.3.2012
Marková
Na čtvrtek 29.3. - info o Pardubickém kraji!!!
28.3.2012
Marková
Na středu 4.4.- občanská výchova: písemné opakování (právo; Z.H. dostal kopii)
27.3.2012
Marková
na pátek VŠICHNI: na dějepis ještě vyplněný pracovní list (+ten, co měl být na úterý!!!)
27.3.2012
Marková
čeština: na čtvrtek opakovat přídavná jména
dějepis: v pátek písemné opakování (Napoleon)
Z.H. dostal kopii, přinese srovnané desky na češtinu i dějepis
23.3.2012
Marková
Na úterý D : písemné opakování: Rusko, Evropa po napoleonských válkách
DÚ na pátek (sloh): PS str. 58 cv. 1, 3
22.3.2012
Marková
PRO VŠECHNY (i pro chybějící):
ČJ: DÚ na pátek ze zelené učebnice str. 68 cv. 5, také kdo zapomněl PS str. 13 cv.3 (zjisti význam slov přejatých)
V pondělí: písemné opakování podstatných jmen
(Z.H. dostal kopii)
Nosit s sebou zelenou učebnici
21.3.2012
Kosařová
CHE
pondělí 26.3. písemka na výpočty - výpočty z rovnic, hmotnostní zlomek, molární hmotnost, kalkulačka a tabulky nutné.
ZH pouze molární hmotnost a hmotnostní zlomek

Prosím o podpis ŽK k datu 15.3.
20.3.2012
Marková
Dějepis: v pátek test Rusko, USA, Francie
Čj DÚ: na čtvrtek, pracovní sešit - dodělat cvičení na str. 13
9.3.2012
Kosařová
DÚ na prázdniny:

CH - výpočet hmotnostního zlomku do ŠS(ofocený papír 7 a - g)


papír s NS - 62,63,64,65 (včetně kožních otázek a obr neuronu, mozku, míchy ...)
2. papír pouze otázky 1 - 8, otázky týkající se hemisfér si doplní VB a KŠ, ostatní je mají již vypracované, druhou stranu nedělejte!

Připomínám 30,- na Indonésii, kdo nedonese, bude se učit!!!!

Nezapomeňte na pomůcky na Pč (viz ŠS).
8.3.2012
Němcová
Úkoly z AJ pro Káju Štorka: opakování min.času průběhového + učebnice 25/1 (přečíst článek, doplnit slova). Úkol na prázdniny: PS str. 21/1,2 (přečist text, doplnit slova; ve 2. cv doplnit názvy měst)
7.3.2012
Slováčková
Ve čt píšeme z vnitřní energie- ne už výpočty tepla

Z. H. Naučit okopírovanou látku - list, který dostal v út.
6.3.2012
Marková
DÚ z češtiny na čtvrtek: zelená učebnice 44/8a
dějepis - v pátek písemné opakování (revoluce ve Francii - Napoleon Bonaparte)
3.3.2012
Kosařová
Prosím o podpis ŽK k datu 29.2., dále přineste podepsaný papírek týkající se SRPŠ. Děkuji.

Připomínám kalkulačku a tabulky na CH, bruslení.
29.2.2012
Marková
DÚ na pátek VŠICHNI: pracovní sešit k čítance (str.18-20)
28.2.2012
Němcová
Úkol z AJ (29.1.): popsat svůj pokoj (min. 5 vět), použít předložky místa a vazbu "there is/are"

Z.H.: zkoušení ze slovíček z tématu "Asking the way" + úkol (napsat věty)
27.2.2012
Kosařová
Připomínám úkol z Př - PS 41/3,4 a 42/1,2.

Ve st píšeme teoretickou písemku na chemickou reakci - obecné schéma, typy reakcí, rovnice, faktory ovlivňující rychlost chem. reakce. Kdo dostal z písemky horší známku než 1, udělá si opravu do ŠS.
27.2.2012
Marková
DÚ na úterý: zelená učebnice str. 42 cvičení 5
Z.H.: DÚ na úterý: zelená učebnice str. 42 cvičení 5, dále úkoly z 21.2.
27.2.2012
Kosařová
Ve st 29.2. a v po 5.3. pojedeme na bruslení.
21.2.2012
Marková
čeština - DÚ na středu: zelená učebnice str. 39 cv. 4 (Z.H. lze napsat na PC), na čtvrtek: učit se skloňování přejatých slov
dějepis: vznik USA, situace ve Fr. před revolucí
Z.H. porovnat nové kopie zápisu
20.2.2012
Kosařová
Umět základní typy chemických reakcí - definice + vyběr konkrétní rovnice z nabídky.
19.2.2012
Kosařová
Netroufnu si odhadnout zítřejší počasí, navíc mám obavy, že by se nám to lepilo a byli bychom jako lovci. Zůstaneme radši vevnitř.

Prosím o podpis v ŽK.
15.2.2012
Kosařová
CH - základní typy chemických reakcí, definice syntézy a analýzy, poznat rovnici.
14.2.2012
Slováčková
Ve čt trvá dozkušování!
Z.H. Na základě tabulky nacvičit příklady str. 16/5, 20/1, 25/4,7 ,28/4, 38/2 vzor viz. okopírovaná látka, může přijít
14.2.2012
Pavel Novák
DÚ z matematiky: učebnice číslo 2, str. 17, cv. 3
13.2.2012
Kosařová
Připomínám Př - do ŠS vystřihnout a nalepit obrázek VS a nefronu.
Z Ch dodělat do ŠS 4 rovnice z ofoceného papíru, rozdán papír Základní typy chemických reakcí.
10.2.2012
Slováčková
Výpočty bída, počítejte si, bude přezkušování

Z.H.- docvičit tabulku (instrukce dostal)
8.2.2012
Kosařová
V po 13.2. pojedeme na bruslení.
8.2.2012
Němcová
Úkol na AJ (10.2:): připravit si koncept monologu + PS, str. 17, cv.3.

Z.H.: na pátek 10.2. vypsat si slovíčka z časopisu i s českým významem. Najít papír k tématu "Asking the way". Úkol v PS, str. 17, cv.3.
7.2.2012
Slováčková
Ve čt písemka- výpočty a přeměna energií
ZH: Ve st dostane osobní tabulku s přehledem, neboť zatím v tom má guláš -musí ji umět- zkoušení
7.2.2012
Kosařová
Veronika Halamková

Prosím Veroniku, aby mi po mladším sourozenci poslala vysvědčení. Děkuji.
odpoveď: Kosařová
8.2.2012
Kosařová
reakce: Kosařová
Veroniko, děkuji za vysvědčení, přeji brzké uzdravení.
7.2.2012
Kosařová
ZH - Do desek založit okopírovaný papír s vylučovací soustavou, již dnes jsme v něm vyplňovali 2 otázky.
7.2.2012
Novák Pavel
DÚ z matematiky: učebnice číslo 3, str. 44, cv. 14
7.2.2012
Marková
středa - mluvnice
čtvrtek- mluvnice a literatura (přečtený Shakespear)
pátek sloh
31.1.2012
Kosařová
Rozdán DÚ z Př, vypracovat doma, podpis rodičů. Kontrola v út 7.2.12.
Ve čt donést vysvědčení.
30.1.2012
Kosařová
Zítra se rozdává vysvědčení, přineste si tvrdé desky, vysvědčení vrátit ve čt neumazané, nepoškozené.
Rodiče, podepište prosím v ŽK, že jste vysvědčení viděli, rovněž připojte podpis k datu 31.1. Děkuji.

ZH - DÚ z Che oprava písemky (vzorečků) do ŠS. Předán zápis Chemická reakce, přinést v po.
27.1.2012
Kosařová
V po si všichni přineste běžkysmile

ZH - posílám papír na procvičování vzorečků. V po píšeme opět písemku.
24.1.2012
Kosařová
Zítra píšeme písemku z chemie - vzorečky oxidů, sulfidů a halogenidů.
24.1.2012
Marková
Všichni:
zeměpis na čtvrtek: DÚ 10 nejlidnatějších a největších měst ČR!!!
23.1.2012
Kosařová
ZH V Che jsme probírali názvosloví halogenidů, zápis je ve ŠS a je čitelnýsmile Všichni obdrželi ofocený papír na procvičování názvosloví, 1 stranu jsme spolu udělali do ŠS, 2.strana je za DÚ - vypracovat do ŠS.
Chválím za desky, prosím ještě udělat pomůcku na krácení poměrů:
2:2 = 1:1
2:4 = 1:2
2:6 = 1:3
2:8 = 1:4
Procvičovat značky.
20.1.2012
Marková
DÚ na pondělí pro všechny: slohová práce
ZH-dějepis (zapomněl pracovní sešit - doma doplnit str.17, kopie zápisků nejsou srovnané)
zeměpis(zapomněl celý zeměpis doma, zápisy prý sežene odpoledne od spolužačky, sám si je okopíruje)
pochvala za sloh a dějepis (ZK)
český jazyk - ve středu budeme psát pololetní písemnou práci (zaměření na větu hlavní a vedlejší, počet vět, základní a rozvíjející větné členy - pojmenovat). děkuji
20.1.2012
Kosařová
ZH Dnes zapomněl celý Př, opakovali jsme DÚ a zuby - ve ŠS bude nalepená DÚ a obr.zubu.
Na che procvičovat značky a vzorce oxidů a sulfidů.
18.1.2012
Slováčková
Písemka je až v út 24. 1. ! (Změna závodů...)
18.1.2012
Kosařová
ZH - posílám okopírovaný zápis z chemie. Pro názvosloví sulfidů platí stejná pravidla jako pro oxidy. Procvičovat vzorečky ze sešitu na papír.
18.1.2012
Slováčková
Ve čt píšeme na výpočty -od práce po energií (ZH: bude umět všechny značky, jednotky, vzorce)
17.1.2012
Marková
Z.H.
dějepis:DÚ nakreslit parní stroj (učebnice str.34), zkoušení pátek: revoluce v Anglii, osvícenství, přechod k průmyslové společnosti (okopírovaný zápis)
srovnat okopírované zápisy
český jazyk na čtvrtek: procvičovat podmět a přísudek, vyjmenovaná slova
literatura na středu 18.1.: umět Ktož jsú boží bojovníci (čítanka str. 21) a pracovní list (Jan Hus)
číst Dva listy mistra Jana Husa (čítanka str.19)
sloh na pátek: slohová práce- charakteristika libovolné literární postavy
občanská výchova: sešit (okopírované materiály, obkreslené ruce s vlastnostmi)
zeměpis: srovnat okopírované zápisy, nalepit mapu CHKO
17.1.2012
Kosařová
Na zítřejší TV si žáci přinesou běžky, lyžáky a vhodné sportovní oblečení (včetně slabých rukavic a čepice, popř čelenky). Kdo bude chtít, nechá si lyže zamčené ve škole.
17.1.2012
Kosařová
ZH - v deskách je okopírovaný zápis z D, obrázek zubu z Př, do ŠS z Př nalepit dutinu ústní a obr. zubu(zápis již Zdenda má, je potřeba jej dohledat). Pomůcky již leží zamčené na patřičném místě.
16.1.2012
Kosařová
Z.H. Do středy vyrobit pomůcku s napsanými koncovkami a poměry, které se krátí. Lze používat i při písemkách. DÚ - do vzorců doplnit oxid.čísla a oxidy pojmenovat: As2O3, Mn2O7, MoO3, TiO2, N2O5, ZnO, ... zapsáno ve ŠS.
Postrádám DÚ (ofocený papír) s oxidy, sulfidy a halogenidy - na dnešek měly být pojmenovány oxidy.
Na zítřejší Př dopsat (v hodině nestihl) pracovní list s DS - předložit ke KO. Písemka z Př!
16.1.2012
Němcová
Angličtina na zítřek 17.1.: kdo neměl dodělané cvičení na irregular verbs (především ti, kdo psali opravný test), doplňte si ho.

ZH: přinést napsané věty o sobě a o kamarádovi (popř. o někom z rodiny) s použitím "must, have to, mustn´t, don´t need to"), vybrat si pět slovíček z Unit 1 a použít je ve větě.
odpoveď: Holc
16.1.2012
Holc
reakce: Němcová
Díkysmile
16.1.2012
Šp
ZH: do konce týdne naučit písmenka azbuky - napřeskáčku, ne odříkat za sebou
13.1.2012
Kosařová
Na chemii umět značky, koncovky (žádné tahákysmile)dodělat názvy oxidů na okopírovaném papíře.

V út budeme psát z Př - srdce, cévy, krevní oběh. Kdo nestihl, doplní si papír s DS.

Prosím o podpis ŽK k 15.1.
10.1.2012
Kosařová
Přinést podepsaný lístek od rodičů.

Na Př dopsat tabulku s kapacitou plic (uč.str.76).
4.1.2012
Kosařová
Nechť rodiče podepíší posun začátku výuky v ŽK.

Doučit se nové značky, bude písemka.

Učte se, pololetí klepe na dveřesmilesmilesmile
3.1.2012
Němcová
Dobrý den, prosím všechny, kdo ještě nemají hotovou opravu písemné práce, aby ji co nejdříve udělali a test přinesli do školy.
21.12.2011
Kosařová
DÚ na prázdninysmile

Př:
Pro Káju (v út jsme opakovali krevní oběh, nic nového jsme nebrali).
Za DÚ překreslit na A4 krevní oběh, barevně rozlišit okysl. a odkysl. krev, přidat slovní popis. Podpis rodičů.
Dále vypracovat papír s otázkami k oběhové soustavě (již jste v něm vybarvovali srdce). Opět podpis rodičů.

Che:
Vypracovat cv. 1, 6, 7 a druhou stranu. Cv. 8 uděláme společně ve škole.
Vzor k 1.cv.:

HI (H)2,2 (I)2,5 rozdíl je 0,3 = v.kov.nep.

elektronegativitu najdete v tabulkách.

Opět podpis rodičů.


Všem přeji krásné Vánoce.
14.12.2011
Kosařová
Na pátek 16.12. vybarvit a popsat srdce. Umět stavbu krve, včetně odborných termínů.

Na pondělí 19.12. vypracovat DÚ z chemie - obě dvě strany, DÚ bude podepsaný od rodičů. Nalepte si do ŠS obrázky molekul, které jsme dělaly v hodině. Umět značky, bude písemka.

Dát podepsat ŽK.
9.12.2011
Kosařová
Na chemii umět zadané značky, v úterý píšeme ze svalů.
1.12.2011
Kosařová
V pondělí si zkontroluji opravenou 1. stranu samostatné práce PSP. Učte se značky, bude písemka.
28.11.2011
Kosařová
A teď už to méně příjemné, školní povinnosti - zítra si zkontroluji ŠS z Př, kde mají být dopsané svaly a nalepené obrázky. To co je v sešitě, bude i v hlavě. Na st umět značky a mít dodělanou PSP.
28.11.2011
Kosařová
Dobrý den

Děkuji všem rodičům a žákům, kteří se jakoukoli formou podíleli na přípravě jarmarku. Jmenovitě paní Štorkové za dodání polotovaru, PS věnečku a krepového papíru na svícen, holkám Čejkovým za nádherné hvězdy, paní Sadílkové za nádherné perníčky, Zdendovi za krásné naušničky, Anetě za svícen a stromečky, paní Halamkové za vánoční dekorace, Lukášovi za voskovou inspiraci, Vám všem za trpělivost a šikovnost. Snad jsem na nikoho nezapomněla, to bych nerada. A přece jenom - děkuji hercům a muzikantům za nádherný umělecký zážitek. Myslím si, že se jarmark povedl,svátečně nás všechny naladil, v mnohém předčil naše očekávání. Děkuji Vám všem, kteří jste přišli naši snahu ocenit. Díky Vám jsme vybrali částku 2408,-
Ze získaných peněz bych žákům na jejich přání domluvila odpolední navštěvu Bowling baru v Blatně, kde by si pod mým dohledem zahráli bowling a objednali pizzu. Samozřejmě s Vaším souhlasem. Na termínu se ještě domluvíme. Ráda uvítám Vaše ohlasy na jarmark i připomínky k bowlingu. Děkuji Kosařová
odpoveď: Čejková Petra
30.11.2011
Čejková Petra
reakce: Kosařová
Dobrý den, děkujeme za pochvalu, jsme moc rádi že se to takhle vyvedlo . Děkujeme i Vám za vaší vřelou obětavost smilesmile
25.11.2011
Kosařová
Vánoční jarmark

Jelikož jsme v pátek stihli naaranžovat náš stánek, stačí přijít v neděli na 12:30.
Kdo má službu déle, stačí přijít až na danou hodinu. Kdo si chce ale něco koupit, ať přijde co nejdřívsmile

Rozpis služeb:
13:00 - 13:30 Krejčí + Holcman
13:30 - 14:00 Holcman + Čejková
14:00 - 14:30 Štorek + Bureš
14:30 - 15:00 Batelka + Pražák
15:00 - 15:30 uvolnění účinkující
23.11.2011
Kosařová
CHE - naučit se názvy (i latinsky) a značky prvních dvaceti prvků z periodické tabulky prvků (H - Ca), umět atomovou teorii. Nosit si na každou hodinu zalaminovanou periodickou tabulku prvků - lze ji zakoupit v papírnictví.

Na pátek připomínám pomůcky na svícen. Kdo má doma ještě nějaké výrobky, nechť je přinese.
22.11.2011
Kosařová
V přírodopise probíráme svaly. Zápis jsem žákům nakopírovala, za úkol mají si jej přepsat do ŠS a nalepit obrázky. Přístí úterý si to zkontroluji, kdo nebude mít, .... Naučit se vybrané svaly.
16.11.2011
Kosařová
V pondělí 21.11. píšeme písemku z chemie - voda, vzduch, smog,teplotní inverze, ozónová díra, kyselé deště, ČOV, úprava vody na pitnou, ...
15.11.2011
Kosařová
Prosím o podpis v ŽK k datu 15.11.

V neděli 27.11. jste srdečně zváni na vánočni jarmark, který se uskuteční ve školní jídelně od 13:00 do 15:30(viz pozvánka na úvodní straně).

V pátek 25.11. budeme se žáky dotvářet vánoční svícny - kovovou konstrukci a PS věneček dodala jedna maminka, děkuji, my už jej pouze ozdobíme. Žáci si přinesou zelenou stuhu na omotání věnečku, špendlíčky, zelenou bavnku, větvičky, chvojky, mašličky, sušené ovoce, celou skořici, slaměnky, svíčku s dolním průměrem 2cm aj. - zkrátka vše, co všechno doma používáte na vánoční výzdobu. Polotovar žáci viděli, představu mají. Kdo má doma ještě nějaké výrobky, nechť je přinese. Předem děkuji za spolupráci.
11.11.2011
Kosařová
Na Pč (14.11.) si prosím přineste vánoční pohled, do dvojice fén - budeme vyrábět svíčky z pláství. Plástve i knoty jsem zakoupila,budu vybírat 7,-.

Kdo již vyrobil nějaký výrobek, nechť jej přinese.

Připomínám pracovní list z chemie, nezapomeňte seřadit jednotlivé fáze úpravy vody na pitnou.

Prosím o podpis v ŽK - třídní schůzka + ředitelské volno.
8.11.2011
Kosařová
V úterý 22. listopadu v 15h se koná rodičovské sdružení (informace o prospěchu a chování žáků).

Ve čtvrtek 10. listopadu absolvujeme v rámci chemie celodenní exkurzi, během které navštívíme firmu TRIGI s.r.o., ČOV Hlinsko a úpravnu vody v Hamrech u Hlinska. Účast povinná.
Program:
• odjezd v 7:30 od ZŠ linkovým autobusem na Hlinsko (Dědová a Filipov zůstane v autobuse, Jeníkov přistoupí po cestě)
• 7:45 – 8:45 TRIGI
• pěší přesun na ČOV
• 9:45 – 11:00 ČOV
• pěší přesun do Hamrů (kolem radnice a vodojemu)
• 11:45 – 13:00 úpravna
• ve 13:28 jede autobus z Hamrů na Hlinsko
• příjezd ve 13:38 do Hlinska, zde bude oficiální konec exkurze, žákům jede ve 14:10 autobus na Kameničky

S sebou: kartičku pojišťovny, psací potřeby, poznámkový blok, deštník, teplé oblečení, vhodnou obuv, batoh, vydatnou svačinu, peníze na autobus.
Obědy jsem odhlásila.

úkol z Př: nalepit tvary a spojení kostí, obr.kloubu. V pá píšeme z HK a DK.
2.11.2011
Kosařová
DÚ z Př:
ve ŠS budou nalepeny následující obrázky: páteř, hrudník, nosič, čepovec, stavba hrudního obratle, kostra HK a DK. Kdo nemůže najít papír, který jsem každému dávala, nechť si tyto obrázky ofotí z učebnice. U HK a DK jsou neúplně ofocené popisky, žáci si je podle učebnice doplní a vše se samozřejmě naučí (již na pá).V pá píšeme písemku na lebku.

DÚ z Ch:
týden sledovat www.chmi.cz
Do po 7.11. bude vypracován celý pracovní list VZDUCH. V po budeme psát písemku na směsi.

Prosím o podpis ŽK k datu 31.10.

31.10.2011
Němcová
Připomínám, že na zítřejší hodinu AJ (1.11.) máte mít hotový koncept článku z časopisu Rainbow. N.
31.10.2011
Kosařová
Ve st 2.11.2011 absolvujeme v rámci chemie exkurzi na meteorologickou stanici do Svratouchu. Účast povinná.

Odjezd v 9:45 linkovým autobusem od ZŠ do Svratouchu, návrat po 13h.
S sebou vhodné oblečení (sledovat předpověď počasí, většinou tam ale fouká), psací potřeby, peníze na autobus). První dvě hodiny výuka, tj. CH, ČJ, exkurze, po návratu si dojdou žáci na oběd a hned začne odp. výuka.
24.10.2011
Štorková Iveta
Prosím,omluvte Káju z vyučování-nevolnost.

pro p.Kosařovou

děkuji Štorková
19.10.2011
Němcová
Dú na AJ (pátek 21.10):
Přinést fotku nebo obrázek + připravit si ústně věty v angličtině: co má/ mají na sobě a co se chystá/chystají dělat.
18.10.2011
Kosařová
DÚ z Př - zápis do ŠS:

18.10.
Lebka
1)mozková část 2)obličejová část
párové kosti: párové kosti:
nepárové kosti: nepárové kosti:

+ nalepený obrázek lebky (lze jej i vybarvit).
14.10.2011
Kosařová
Na Pč si přineste temperové barvy, vatu, kousek plátna a gumičku na filtraci, hodinky (stopky) na měření času.

Prosím o podepsání ŽK k datu 15.10.
10.10.2011
Kosařová
Některá děvčata stále nemají karimatku, tudíž musí cvičit na zemi. Prosím rodiče o její zakoupení.
10.10.2011
Kosařová
Vyučtování páteční exkurze do Pardubic:

30,- (vstupné) + 70,- vlak

Vybráno: 100,-
Vráceno: 0,-


Ve škole se vyskytly vši, prosím rodiče o preventivní vyšetření.

Ve st budou žáci psát písemku z chemie na chemické nádobí, dále probíráme směsi, je potřeba, aby se na naučili některé definice, prosím, dohlédněte na to.
10.10.2011
Kosařová
Žáci 5. třídy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“, jejíž cílem je zobrazit kontrast, jak to vypadá v přírodě a jak by to být mělo. Soutěž má 3 podtémata (zdravá a nemocná voda, kam odpadky nemohou, třídíme odpad) a pro ZŠ je rozdělena do 2 věkových kategorií (kreslířská soutěž pro děti od 7 do 10 let, kreslířská soutěž pro dětí od 11 do 15 let). Soutěžní práce najdete v galerii na webových stránkách www.pomahameprirode.cz, kde se i vy můžete zapojit do veřejného hlasování. Hlasovat můžete od 10. 10. do 15. 10. 2011, poté budou hlasy sečteny a vítězové všech kategorií budou odměněni vědnými cenami, stejně jako vítězné práce vybrané odbornou porotou.
4.10.2011
Kosařová
Jen připomínám, že zítra se ve školní jídelně koná výchovný koncert, vstupné 35,- (již vybráno) a v pátek pojede celý druhý stupeň do Pardubic, podrobnosti níže. S sebou: deštník, peníze na autobus, svačinu, pití, kartičku VZP, hodinky. Oběd mají žáci odhlášený.
3.10.2011
Kosařová
Prosím o podpis rodičů k datu 30.9.2011.
1.10.2011
Kosařová
Na Pč 3. 10. 2011 si doneste modelínu (různé barvy), malý váleček na válení těsta a nejrůznější tvořítka, např. párátka, špachtličky, korkové zátky aj.
26.9.2011
Kosařová
Vážení rodiče,

od zítřka budu od dětí vybírat celkem 226,- na následující akce:

71,- autobus (Pasíčka 16. 9. 2011)
20,- prevence patologických jevů (29. 9. 2011 v 9:30 učebna Fy)
35,- výchovný koncert (5. 10. 2011 v 10:30 školní jídelna)
100,- exkurze do PU muzea (7. 10. 2011), poplatek zahrnuje vstupné a dopravu vlakem.

Podrobnosti k Pardubicím:
odjezd vlakem v 7:30 z Hlinska (do Hl.se dopraví každý sám, lze využít autobusu v 7:05)
v muzeu navštívíme 3 výstavy - Zločin a trest, Tropy 4 světadílů, Příroda východního Polabí
návrat vlakem ve 14:55 z PU, příjezd cca v 16:00 do Hlinska, v 16:15 jede autobus na Kameničky (16,- obyčejné jízdné), nebo je možné si dítě osobně vyzvednout na nádraží.
19.9.2011
Kosařová
Třídní schůzka - 26. 9. 2011.
Začátek v 15h ve školní jídelně (info o vánočním jarmarku), poté sraz ve třídě, kde budou rodiče seznámeni s pozměněným školním a klasifikačním řádem. Účast nutná!
odpoveď: Dana Batelková
26.9.2011
Dana Batelková
reakce: Kosařová
Dobrý den,

omlouvám se, ale dnes se třídní schůzky nemůžu zúčastnit.
Děkuji za pochopení

P.S. prosím o info ohledně obsahu schůzky, děkuji

Dana Batelková
odpoveď: Kosařová
26.9.2011
Kosařová
Vážení rodiče,

od zítřka budu od dětí vybírat celkem 226,- na následující akce:

71,- autobus (Pasíčka 16. 9. 2011)
20,- prevence patologických jevů (29. 9. 2011 v 9:30 učebna Fy)
35,- výchovný koncert (5. 10. 2011 v 10:30 školní jídelna)
100,- exkurze do PU muzea (7. 10. 2011), poplatek zahrnuje vstupné a dopravu vlakem.

Podrobnosti k Pardubicím:
odjezd vlakem v 7:30 z Hlinska (do Hl.se dopraví každý sám, lze využít autobusu v 7:05)
v muzeu navštívíme 3 výstavy - Zločin a trest, Tropy 4 světadílů, Příroda východního Polabí
návrat vlakem ve 14:55 z PU, příjezd cca v 16:00 do Hlinska, v 16:15 jede autobus na Kameničky (16,- obyčejné jízdné), nebo je možné si dítě osobně vyzvednout na nádraží.
14.9.2011
Kosařová
Nabožentsví bude již tento pátek 6. hodinu.
7.9.2011
Kosařová
V pá 16.9. pojede celý druhý stupeň do Pasíček, kde se zúčastní vzdělávacího programu Fauna a flóra PU kraje. Program je zdarma, autobus si již škola musí hradit, peníze budou (po obdržení faktury) rozpočítány mezi žáky. Odjezd v 8:00 od školy, předpokládaný návrat v 11:00. Jelikož vyučování končí oficiálně ve 12:05, poslední vyučovací hodinu proběhne ve škole následná diskuse. Poté půjdou žáci na oběd. S sebou: svačinu, batoh, psací potřeby, poznámkový bloček.
5.9.2011
Kosařová
Nosit pravidelně domů na vyprání cvičební úbor, nezapomenout si jej přinést.

Ve čt a v pá ráno budu v dílnách vybírat bylinky.
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist