Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag
| napsat vzkaz | nejnovější | archiv |
6.2.2017
Adámková - ČJ
DÚ na středu - PS str. 14-15 kontrolní cvičení 1, doplňte tabulku
19.1.2017
Adámková - ČJ
Obstarejte se prosím Kytici Karla Jaromíra Erbena.

Čtvrtletní práci si napíšeme v pondělí.
29.12.2016
Pavel Vojta - Angličtina a Dějepis
Pro zjednodušení a větší přehlednost již nebudou informace o písemkách a úkolech zde, ale jen v Bakalářích a na internetových stránkách
https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/
https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
6.12.2016
Adámková - ČJ
ST - a2/13 převeďte tři věty z rodu trpného do činného a tři věty z rodu činného do trpného

- prověrka na totéž
28.11.2016
Adámková - ČJ
DÚ v PS - dodělat věty, z rodu činného převést do rodu trpného
21.11.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka v pátek 9. prosince. Tématem bude raný středověk (obecné dějiny, ne české). Konkrétně: stěhování národů, co středověk převzal ze starověku, Byzantská říše, Francká říše, křesťanství a islám v této době.
21.11.2016
Adámková - ČJ
DÚ v PS - slovesa

Během tohoto týdne mi všichni odevzdají slohový úkol, do konce listopadu čtenářský deník.
16.11.2016
Adámková - ČJ
DÚ sloh - dvě možnosti na výběr:
1. napsat vypravování, které jsme připravovali ve škole (dle připravené osnovy)
NEBO
2. napsat originální vlastní vypravování na téma "Na každého jednou dojde" nebo "Já vám ukážu!"
11.11.2016
Pavel Vojta
Pro jistotu připomínám, že v pátek 18. listopadu je ředitelské volno.
10.11.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol - My weekend
Kdo text nemá, může si ho stáhnout zde: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/studijni-materialy
9.11.2016
Pavel Vojta
Kvůli rodičovskému sdružení odpadá v pondělí 14. 11. odpolední vyučování (tělocvik chlapců)
7.11.2016
Pavel Vojta - rodičovské sdružení
Koná se v pondělí 14. listopadu od 15:00.
Řada vyučujících, včetně mně, bude k dispozici již dříve (cca od 14:00).
4.11.2016
Adámková - ČJ
Pondělí - prověrka ČÍSLOVKY, ZÁJMENA
Středa - ČTVRTLETKA
21.10.2016
Adámková - ČJ
DÚ na sloh: obsah oblíbeného filmu (plakát), podrobné zadání máte v sešitě slohu

ČTĚTE a zapisujte do čtenářských deníků!
20.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Po podzimních prázdninách bude probíhat výměna učebnic. Přineste si prosím stávající učebnice (spravit případná poškození), dostanete nové.
19.10.2016
Pavel Vojta
Rád bych Vás upozornil, že veškeré známky již píši pouze do elektronické žákovské knížky v programu Bakaláři. Do tohoto programu zadávám také informace o nadcházejících písemkách a domácích úkolech.

Známky z písemek či ze zkoušení si vždy lze po domluvě opravit, přičemž se započítává pouze ta lepší známka, tu horší škrtám.

Dále znovu připomínám internetové stránky angličtiny, kde rovněž naleznete informace o písemkách a úkolech, ovšem zároveň jsou tam k dispozici studijní materiály k probíraným tématům a odkazy na různé aplikace či online testy k procvičování znalostí.
Adresa stránek je následující: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/

Podobné stránky existují i pro dějepis:
https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
19.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol - budoucí časy. Lísteček rozdávaný v hodině
13.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka - budoucí časy (všechny 4 druhy) ve středu 2. listopadu.
12.10.2016
Adámková - ČJ
PO - DÚ pravopisná doplňovačka v domácím sešitě; čeká vás diktát zaměřený na dosud zopakované pravopisné jevy (koncovky pod. jmen, vyjm. slova, koncovky př. jmen, stupňování př. jmen, koncovky ve shodě Po s Př)
10.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
OPRAVA: písemka z dějepisu (opakování starověk) se píše v pondělí 17. října.
9.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka v pátek 14. října. Tématem je opakování učiva o starověku.
Opakovat budeme v hodině před písemkou (10. října). Z tohoto opakování budou na internetových stránkách k dispozici pracovní listy.
3.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Od pondělí 17. října začíná ústní zkoušení. Seznam témat ke zkoušení je vždy vyvěšen ve třídě. K dispozici je i na internetových stránkách u jednotlivých tříd: https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/home
3.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Od pondělí 10. října začíná ústní zkoušení slovíček. Podrobnosti na stránkách angličtiny: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/ukoly-a-hodnoceni-zakua
27.9.2016
Adámková - ČJ
Na PO z uč. str.7 cv.G1 jen opsat spojení, H1 vytvořit 3. stupeň př. jmen
DO DOMÁCÍHO SEŠITU

PO - pravopisné cvičení na koncovky přídavných jmen
26.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka z angličtiny ve pondělí 3. října. Tématem je minulý čas prostý (past simple). Tvoření tohoto času + znalost nepravidelných sloves. Vysvětlení této gramatiky je k dispozici ve studijních materiálech na internetových stránkách stejně jako seznam nepravidelných sloves, jejichž minulé tvary máte umět.
24.9.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka z dějepisu v pondělí 3. října.
témata: Úvod do dějepisu + Pravěk
23.9.2016
Adámková - ČJ
PS: ČTĚTE!!! Kdo si doma nemůže vybrat, staví se za mnou.
23.9.2016
Adámková - ČJ
Ve středu nám kvůli státnímu svátku odpadnou dvě hodiny, a proto si vezmeme v pondělí i v úterý MLUVNICI!

PÁ - přednes textu
19.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Pro opravnou písemku jsou určeny dva termíny:
* tento pátek (23. září) po páté hodině po obědě
* příští pátek (30. září) po páté hodině po obědě
19.9.2016
Náboženství
Výuka náboženství začíná v úterý od 15:00.
19.9.2016
Adámková - ČJ
DÚ na středu: PS str.3 vyplň tabulku R,Č,P,V

Prověrka - podstatná jména shrnutí
16.9.2016
Náboženství
ZMĚNA - výuka náboženství se prozatím nekoná
15.9.2016
Adámková - ČJ
PONDĚLÍ 19.9. - doplňovačka na koncovky podstatných jmen.
15.9.2016
Pavel Vojta - kroužek anglické konverzace
Rozdělení na dvě skupiny: 6. třída a 7. + 8. třída
Výuka vždy jednou za dva týdny v pondělí 7. hodinu (po 6. hodině půjdou děti nejdříve přednostně na oběd)

6. třída začíná výuku již příští pondělí (19. září)
7. a 8. třída začíná výuku v pondělí 26. září
12.9.2016
Adámková - ČJ
DÚ na STŘ zadán v PS c2,c3/str.6
12.9.2016
Pavel Vojta
V pátek 16. září začíná výuka náboženství, konat se bude vždy šestou hodinu.
8.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol na pondělí (12. září): překlad čtyř vět ze čtvrteční hodiny

Ve čtvrtek 15. září písemka na přítomný čas prostý (present simple), přítomný čas průběhový (present continuous). Tvoření tvarů těchto časů, rozdíly v jejich používání a znalost časových údajů, které s nimi bývají spojené. Ve středu je ještě možnost dotazů a zopakování dané látky.
7.9.2016
Adámková - ČJ
DÚ na pondělí: vymysli věty s danými slovy, zadání je v domácím sešitě
7.9.2016
Pavel Vojta
Vážení rodiče,
v tomto školním roce bude pokračovat bezplatný kroužek anglické konverzace. Bude se konat vždy jednou za dva týdny v pondělí 7. hodinu a bude se střídat s keramickým kroužkem, aby děti případně mohly navštěvovat oba dva.
Začátek bude vždy až po obědě (cca v 13:15, děti půjdou na oběd přednostně) a bude končit v 13:55, aby ti, kteří ještě poté mají vyučování, měli klasickou desetiminutovou přestávku.
Potvrďte prosím, zda vaše dítě bude v kroužku pokračovat. Rovněž není problém začít chodit až nyní.
4.9.2016
Pavel Vojta
Byly spuštěny internetové stránky s informacemi k výuce dějepisu v tomto školním roce. Zároveň na nich najdete řadu studijních materiálů a možností k procvičování svých znalostí.

adresa: https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
4.9.2016
Pavel Vojta
Byly spuštěny internetové stránky s informacemi k výuce angličtiny v tomto školním roce. Zároveň na nich najdete řadu možností k procvičování svých znalostí.

adresa: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/
2.9.2016
Pavel Vojta
Provádí se přihlašování do kroužků pro tento rok:
vzhledem k velmi omezeným rozvrhovým možnostem budou anglická konverzace, keramický kroužek i zeměpisná praktika vždy v pondělí 7. hodinu.
Konverzace se bude střídat s keramikou, aby děti případně stíhaly oba kroužky.

Dále probíhají přihlášky k výuce náboženství (nejspíše v pátek 6. hodinu)

Zájemci o mléko se přihlásí třídnímu učiteli: buď 2x jedno mléko týdně za 50 korun měsíčně, nebo 2x dvě mléka týdně za 100 korun měsíčně.
1.9.2016
Divadlo - Adámková
Srdečně zdravím v novém školním roce a oznamuji, že divadelní kroužek bude probíhat ve středu 8. hodinu.
31.8.2016
Pavel Vojta
Informace k začátku školního roku:

* vyučování začíná vždy již v 7:40 (podle toho se posunou první čtyři hodiny, přestávka mezi čtvrtou a pátou hodinou se prodlouží z pěti na deset minut, pátá a další hodiny již budou v obvyklých časech)

* ve čtvrtek proběhne jen slavnostní zahájení školního roku, v pátek budou třídnické hodiny, výuka začíná v pondělí

* je třeba sdělit, zda děti půjdou na obědy tento pátek, v pondělí a v úterý

* vybíráme 230,- Kč na pracovní sešity

* je třeba nahlásit případné změny osobních či kontaktních údajů

* co nejdříve prosím donést vyplněné lístečky k dozorům o volných hodinách, přihlášky na obědy a podepsané seznámení se školním řádem (to je v žákovské knížce). Tyto věci budu rozdávat ve čtvrtek či v pátek

* předběžné informace o kroužcích jsou na úvodní stránce školy
6.5.2016
Pavel Vojta
Písemka z angličtiny byla přesunuta na pondělí 9. května.
4.5.2016
Burešová
DÚ na pátek: PS, str. 33, cv. 1, 2
2.5.2016
Pavel Vojta
*** PÍSEMKA Z ANGLIČTINY ***

V pátek 6. května; osobní a přivlastňovací zájmena, základní předložky (with, about, for, on, to, at, by apod.), tvoření a rozlišování mezi "past simple" a "past continuous".
2.5.2016
Burešová
DÚ na úterý: PS, str. 32, cv. b3 + str. 33, cv. c2, c3
22.4.2016
Pavel Vojta
Domácí úkol "My Holiday" - termín odevzdání je v pátek 29. dubna.
21.4.2016
Burešová
DÚ na úterý: PS, str. 31, cv. a4 (určit předměty a jejich pády)
19.4.2016
Pavel Vojta
Od příštího týdne bude pokračovat kroužek anglické konverzace. Sraz vždy v pondělí po obědě (cca v 12:30) v učebně 6. třídy.

V pondělí 25. dubna přijde skupina z lichého týdne, v pondělí 2. května pak ta ze sudého týdne.
14.4.2016
Pavel Vojta
Opravná písemka z angličtiny v pátek 15. 4. od 12:45. Kdo by si chtěl písemku napsat, ale termín mu nevyhovuje, musí si domluvit jiný.
11.4.2016
Burešová
DÚ: PS, str. 29, cv. a4, a5
11.4.2016
Pavel Vojta
Angličtina - kontrola slovníčků:

* do konce tohoto týdne odevzdat ke kontrole svůj slovníček
* musí být zapsaná slovíčka až po právě probíranou lekci (včetně)
* a dále rozšiřující slovíčka, která se učíme v hodinách
* slovíčka, která již dobře znáte, můžete vynechat a nezapisovat si je
11.4.2016
Pavel Vojta
Domácí úkol z angličtiny - Family Tree (do pátku 15. dubna):

- na list papíru nakreslit svůj rodokmen
- alespoň deset osob (sourozenci, rodiče, prarodiče, tety, strýcové, sestřenice, bratranci ...)
- naznačit jejich příbuzenské vztahy podle vzoru v učebnici
- u každého uvést jméno a alespoň dva další údaje (věk, bydliště, zaměstnání, koníčky apod.)
8.4.2016
Burešová
DÚ na pondělí: PS, str. 29, cv. a2, a3
7.4.2016
Burešová
DÚ: PS str. 28, cv. a3, a4
7.4.2016
Pavel Vojta
Opravná písemka z angličtiny. Může si ji napsat každý (ať už původní písemku psal, nebo ne).

Opravná písemka bude zaměřená na stejnou gramatiku a okruh slovíček, jako ta původní.

Tomu, kdo psal původní i opravnou písemku se započítá jen ta lepší z obou známek. Ten, kdo původní písemku nepsal a bude psát jen tu opravnou, si po oznámkování písemky řekne, zda známku chce nebo ne.

Opravné písemky se píší před vyučováním nebo po něm. Na konkrétním termínu se domluví nejdříve žáci mezi sebou a pak půjdou za učitelem. Cílem je, aby opravnou písemku psali všichni žáci dané třídy pokud možno v jednom termínu. Kdo by ve vybraný den nemohl a chtěl si opravnou písemku napsat si musí domluvit individuální termín.
6.4.2016
Burešová
DÚ: PS, str. 28, cv. b3, 1 (nahoře)
29.3.2016
Pavel Vojta
Písemka z angličtiny v úterý 5. dubna. Látka: sloveso "have got", "some" x "any" (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) a ukazovací zájmena "this", "that", "these", "those". Vše je na stranách 6 a 7 v učebnici.
18.2.2016
Burešová
DÚ na úterý 1. 3.: PS str. 13, vyplnit Kontrolní test (podle článku v učebnici str. 20-21)

dobrovolný DÚ na středu 2. 3.: připravit si slohovou práci na téma Můj spolužák/Moje spolužačka (charakteristika)
11.2.2016
Burešová
DÚ na úterý: PS str. 12, cv. 6 - a2, a3
10.2.2016
Burešová
DÚ na středu: na zadaná písmenka abecedy vymyslet přídavná jména charakterizující lidské vlastnosti
27.1.2016
Burešová
DÚ na čtvrtek: učebnice str. 15, cv. b1, napsat do domácího sešitu
6.1.2016
Burešová
DÚ na zítra: PS str. 7, cv. w2, w3
DÚ na pátek: PS str. 8, cv. a2, a3
26.11.2015
L. Adámková - divadlo
SOBOTNÍ KOSTÝMOVÁ GENERÁLKA SE PRO VELMI NÍZKOU ÚČAST ÚČINKUJÍCÍCH RUŠÍ.
24.11.2015
Burešová
DÚ na čtvrtek: PS str. 6, cv. l2, l3
11.11.2015
L. Adámková - divadlo
Zkouška v úterý 17.11. v sokolovně

13.30 - 15.00 K. Myšková, T. Schmidtová, M. Vodičková, T. Pavlíček, O. Balek, A. Štveráková, V. Pešavová, E. Polanská, K. Černá
6.11.2015
Burešová
Ve středu 11. 11. píšeme čtvrtletní práci!!

DÚ na pondělí: vyplnit pracovní list - opakování ke čtvrtletní práci
DÚ na úterý: učeb. str. 9, cv. p1, q1, do DS
3.11.2015
Burešová
DÚ na čtvrtek: PS str. 5, cv. h2, i2
27.10.2015
Burešová
DÚ (nejen) na prázdniny: procvičovat pravopis!! (hlavně vyjmenovaná slova, vzory podstatných a přídavných jmen)
26.10.2015
L. Adámková - divadlo
Prázdninová zkouška - STŘEDA 28.10

11.00 - 12.00 K. Myšková, T. Schmidtová, M. Vodičková, T. Pavlíček, O. Balek, A. Štveráková, V. Pešavová, E. Polanská, K. Černá

Pokud někam odjíždíte s rodinou, jste samozřejmě omluveni. Pokud nemáte nic důležitého v plánu, dostavte se v zájmu úspěchu našeho představení! Díky!
22.10.2015
Burešová
DÚ na úterý: PS str. 5, cv. g4, g5, g6
18.10.2015
Burešová
DÚ na úterý: učebnice str. 5, cv. d1 - přepsat věty správně do DS
9.10.2015
Němcová
Písemný úkol na AJ: do DS napsat o zkušenosti z "VRC" v minulém čase (I was.../ I had.../ I could...). Viz komiks v učebnici.
6.10.2015
Burešová
DÚ na čtvrtek: PS str. 3, cv. b2, c2 + vyskloňovat podst. jm. "ucha"
16.9.2015
L. Adámková - divadlo
Divadelní kroužek se bude konat pravidelně každou STŘEDU od 13.15 do 14.00.
Poprvé se sejdeme ve středu 23.9.2015.
11.9.2015
Němcová
V úterý 15.9. píšeme krátký opakovací test z AJ na přítomné časy (prostý a průběhový). Zopakujte si: popis osob, co děláte každý den + popsat, co dělá někdo právě teď.
5.3.2015
Pavel Novák
Dobrý den,

prosíme o každodenní hlas za 10 bodů pro naše video v soutěži o pingpongové stoly a vzácnou návštěvu. Soutěž trvá 9 dní. Z jedné IP adresy lze dát jeden hlas.
Video najdete na: http://www.vsichnizastul.cz/#video-33.

Moc díky. S pozdravem Pavel Novák
13.11.2014
Kosařová
V PS z Př si procvičujte učivo o obojživelnících.
23.10.2014
Kosařová
Učivo z přírodopisu si můžete procvičovat v PS na str.8,9,10 a 11.
Nezapomeňte na zajímavé recepty na salát.
4.10.2014
Veronika Jílková
FY - kdo neměl domácí úkol (tj cv.7 z papíru),přinese mi ho ve středu a navíc si udělá cv.11 a cv.14 ze stejného papíru!
28.5.2014
Burešová
DÚ na středu 4. 6.: ve skupinách dokončete referáty a přineste si je na hodinu
27.5.2014
Veronika Jílková
V pondělí 2.6. proběhne focení.Nezapomeňte na zítra na fyziku úvahu o světě bez tření (cca 10 vět).
27.5.2014
Burešová
DÚ na čtvrtek: PS, str. 38, cv. a3
26.5.2014
Němcová
Dú v PS: str. 24, cv.2 - napsat 3 věty, co dělá Richard obvykle a 3 co dělá právě teď.

Dobrovolný dú: str. 18. - 19. (procvičení prostého a průběhového času).
23.5.2014
Němcová
Písemný Dú na pondělí do DS: napsat věty nebo příběh z těchto slovíček z 1. lekce: "call, trainers, meal, have fun, laugh, whistle, horrible".
22.5.2014
Němcová
Zítra píšeme krátký test na počasí.
22.5.2014
Veronika Jílková
Zítra si vezměte sbírku a oranžovou učebnici na matematiku.
V pondělí píšeme na postupný poměr a měřítko - úlohy v uč. na str,18-19 a 22-26 a sbírka str.87.
Ti, co ve středu nepsali z fyziky na tlak, si to napíší zítra. Dú na středu na fyziku napsat zamyšlení, jak by vypadal náš život bez tření.
19.5.2014
Veronika Jílková
Dú na zítra - Sb str. 144 cv.7, zítra zkouším konstrukci lichoběžníka (např. Sb str.141-142)
ve středu písemka na postupný poměr a měřítko, podívejte se na úlohy v učebnici a ve sbírce!!!
16.5.2014
Burešová
DÚ na pondělí: do sešitu literatury si krátce zapište pár nejdůležitějších informací o Alexandru Dumasovi.

Připomínám, že v úterý si napíšeme testík na souvětí a hlavně poměry v souvětí souřadném.
15.5.2014
Němcová
Dú na páteční hodinu: dnes zjistěte předpověď počasí na zítra a zapište si do sešitu + PS, str. 20/1.

Zítra monology a slovíčka!
15.5.2014
Burešová
DÚ na zítra (do domácího sešitu): vymyslete souvětí souřadná - ke každému poměru dvě pěkné (!!) věty.
12.5.2014
Němcová
Kdo neměl úkol nebo ho měl špatně, donese ho ve čtvrtek :

Napsat do DS pohled/ pozdrav z vybraného místa.

Čtvrtek, pátek - monology.
7.5.2014
Veronika Jílková
MA- podívejte se ve sbírce na příklady str.68-69 cv.9-15, ve středu 14.5. budeme psát na poměr,
Dú na úterý 13.5. zelená uč. str.61 cv.3,5, Dú nepovinný na 1 - zelená uč.str.62 cv.8

FY - zopakujte si výpočet tlaku, přečíst učebnice str.112-115 - ve středu budu zkoušet, v pátek si napíšeme písemku. Přečíst str.116 Tření.
5.5.2014
Němcová
Dú do DS: napsat pohled z prázdnin (buď z místa, které jste opravdu navštívili nebo z vybraného místa ve světě).

Učte se monology na příští čtvrtek a pátek.

Dobrovolné aktivity z časopisu:

str. 2 - Questionnaire (Vyplnit dotazník: co má vaše maminka oblíbeného...)
str. 5 - Memory test (Kvíz o Olympijských hrách)
str.8 - 9. (Sporty)
str. 13
Za dobrovolné vyplnění aktivit je +
5.5.2014
Švecová
Dne 21. 5. (středa) - děti z keramiky jedou na exkurzi do Slavonic - Oáza Maříž.
Odjezd od školy v 7,00 hodin. Předpokládaný návrat v 16,00 hodin. Podrobnosti upřesním.
30.4.2014
Veronika Jílková
MA - Dú na pondělí:oranž.uč.str.11-12 cv.12,13,14,15,16,
Dú z geometrie na út 13.5.:Sb str.141 cv.5,zel.uč.str.60 cv.6,zel.uč.str.60-61 nastudovat A potom udělat B

FY - na středu 14.5. přečíst si v učebnici kap.Tlak v praxi+otázky str.112-115 a Tření str.116
24.4.2014
Burešová
DÚ na zítra: PS, str. 34, kontrolní cvičení + b2

V úterý 29. 4. si napíšeme čtvrtletní práci.
24.4.2014
Němcová
Úkol na zítra vyplnit cvičení na prostý a průběhový čas, který jste dostali ve škole (3.2.).
Kdo to bude mít správě, dostane 1 do žk.
23.4.2014
Němcová
Dú do pátku - do DS napsat koncept monologu.

Kdo si bude chtít napsat opravný test z podst.jmen nebo se dát vyzkoušet, bude mít možnost.
21.4.2014
Veronika Jílková
MA na čtvrtek Dú - zelená učebnice str.56 cv.3,4 a 5(skupina A dělá A a skupina B dělá B). Ve čtvrtek bude normálně geometrie, nezapomeňte zelené učebnice a sbírky.
FY - v pátek písemka na moment síly a páku
16.4.2014
Burešová
Ti,kteří ani napodruhé nepřinesli dopsaný vlastní životopis, si doma nastudují, zpracují a příští středu přinesou strukturovaný životopis.

Pro všechny připomínám, že na konci dubna budete mít zapsanou četbu ve čtenářském deníku.
15.4.2014
Burešová
DÚ na úterý 22.4.: PS, str. 33, cv. c2, c3, d2, e2, g, h. Cvičení e2 přepište do domácího sešitu a určete větné členy - podmět, přísudek a jeho druh, předmět a pád, příslovečné určení a druh (grafy kreslit nemusíte smile ).
15.4.2014
Němcová
Na středu si přineste prosím časopis.
11.4.2014
Němcová
Písemný úkol na pondělí: napsat do DS o sobě, podobně jako jsme četli o dvou lidech v učebnici a PS. Úkol bude oznámkován.

V pondělí píšeme odložený test na podstatná jména (počitatelnost, členy, "how much/ many, "some/ any".
10.4.2014
Burešová
DÚ na úterý: učebnice, str. 65, cv. 25 - a1. Do domácího sešitu přepište věty a vyznačte v nich podměty, přísudky (+ o jaké přísudky jde) a předměty (+ jejich pády).
9.4.2014
Němcová
Úkol na čtvrtek 10.4.: v uč. na str. 10 si znovu přečíst osobní kartu Mika Harrisona + do ŠS vyplnit základní údaje (cv.č. 2.).

V PS: str. 7, cv. 1,2. Přečíst si článek, doplnit nadpisy ke každému odstavci + vyplnit poznámky.

V pátek píšeme opakování na podstatná jména.
3.4.2014
Kosařová
V úterý 8. dubna jedeme opět na praktika do Pardubic, odjezd v 7h z Dědové, ostatní nabereme po cestě, návrat v 15h, svačinové balíčky jsou zajištěné, s sebou lžičku na jogurt a přezůvky.
1.4.2014
Němcová
Ve čtvrtek píšeme opravný test na budoucí čas.

Kdo si nemusí opravit známku, opakuje si podstatná jména (jednotné a množné číslo, počitatelnost...).

31.3.2014
Burešová
DÚ na čtvrtek: PS str. 28, cv 21 b2, b3 + dole a2, a3
28.3.2014
Veronika Jílková
FY-na středu 2.4. si projděte úlohy 1-5 a 1-7 na str.93-94 v učebnici
Laboratorní práci (Ověření rovnovážné polohy na páce)přineste vypracovanou ve středu 2.4

MA-opravná písemka na rovnoběžníky (úlohy zel.uč.str.48-49 a 52-53)bude v úterý 1.4., ve čtvrtek 3.4.píšeme 3.čtvrtletní práci (budou tam čtyřúhelníky a rovnoběžníky, násobení a dělení celých čísel, racionální čísla-porovnávání, čís.osa, sčítání a odčítání)
DÚ na středu-Sbírka str.57 cv. 12,13,15,17 a str.62 cv.15

V úterý se na vás budu těšit.
20.3.2014
Němcová
Dú v PS: str. 78/1,3.
7.3.2014
Němcová
V pondělí jsou monology (ti, kdo mají slovíčka). Učte se průběhový čas s použitím do budoucnosti, můžeme psát krátký test.
6.3.2014
Němcová
Dú z AJ: PS, str. 72/3 + 73/3.
5.3.2014
Kosařová
V úterý 11. března pojedeme do Pardubic na praktika z biologie, ochrany obyvatelstva a kriminalistiky. Odjezd v 7h z Dědové, po cestě nabereme ostatní žáky. Svačinové balíčky jsou zajištěné. Návrat do 15h.
26.2.2014
Adámková ČJ
ČTVRETEK - diktát
24.2.2014
Adámková ČJ
ÚTERÝ - připomínám PS str.13 dodělat kontrolní cvičení, prověrka slovní druhy
21.2.2014
Adámková ČJ
Přineste si v pondělí čtenářské deníky, pokud je už nemáte ve škole.

Test z literatury platí.
20.2.2014
Němcová
Zítra píšeme opakovací test z AJ na časy (přítomný prostý, průběhový, minulý čas).
20.2.2014
Adámková ČJ
DÚ na ÚTERÝ - PS str.13 dodělat kontrolní cvičení, vezměte to selským rozumem vylučovací metodou, nebojte se toho!!!

PONDĚLÍ - literární prověrka
ÚTERÝ - prověrka slovní druhy
19.2.2014
Kosařová
Na páteční Př si přineste jak starou, tak novou učebnici přírodopisu.
12.2.2014
Kosařová
Pozor změna!!!!!!

V úterý 18.2. se nejede do Pardubic, praktika proběhnou v Kameničkách.
4.2.2014
Němcová
Do konce týdne kontrola slovníčků + připravit si monolog.
23.1.2014
Němcová
Dú na pátek: do DS popsat jedno libovolné zvíře. Jak vypadá, co má/nemá, co umí/ neumí, kde žije, čim se živí atp.

17.1.2014
Němcová
V pondělí píšeme test na zvířata a na konverzační téma "ptaní se na cestu".
17.1.2014
Adámková ČJ
Shánějte Kytici od Karla Jaromíra Erbena. Pokud nebude v domácí knihovně, vsázím na vaše prarodiče!

PONDĚLÍ - ČTVRTLETKA (kdo bude chybět, napíše si ji hned, jakmile se znovu objeví ve škole)

14.1.2014
Švecová
Dne 22. 1. (středa) děti z keramiky jedou na exkurzi do Světlé nad Sázavou. Sraz před školou v 7,20 h - od školy odjíždíme v 7,30 h. Děti z Jeníkova nastoupí v Jeníkově na dolní zastávce. Na oběd se vrátíme. Předpokládaný návrat ve 12,30 h.
Sebou kartičku pojišťovny, svačinu, pití a popř. kapesné. Exkurze je zdarma.
14.1.2014
Adámková ČJ
! ČTVRTLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI SI NAPÍŠEME V PONDĚLÍ 20.1. !

ČTVRTEK - do domácího sešitu str.15/cv.3a dole stupňování příslovcí


13.1.2014
Kosařová
Zítřejší praktika z ochrany obyvatelstva pod vedením báňských lektorů proběhnou opět na ZŠ v Kameničkách.
8.1.2014
Adámková ČJ
Slohové cvičení započaté dnes ve škole doručte nejpozději v PÁTEK!
7.1.2014
Adámková ČJ
DÚ zadán v sešitě
6.1.2014
Němcová
Tento týden jsou monology.
19.12.2013
Adámková ČJ
Přes Vánoce nezadávám žádný písemný úkol, ale ČTĚTE, ČTĚTE A ČTĚTE!

První hodinu v lednu strávíme besedou o knihách (knihy vezměte s sebou) a kontrolou deníků (zapište si). Kdo si nic nepřinese, zadělá si na problém.

RADOSTNÉ VÁNOCE VŠEM!
18.12.2013
Kosařová
DÚ z Př na vánoční prázdniny: PS str.21,22,23,24,25,26,27,28.
16.12.2013
Němcová
Do čtvrtka přinést opravu testu a test.
13.12.2013
Adámková ČJ
na ÚTERÝ - DÚ do domácího sešitu uč. str. 13/cv.D1 posledních sedm vět převést do trpného rodu, prověrka - ROD ČINNÝ A TRPNÝ (poslední z čj v tomto kalendářním roce!!)
11.12.2013
Němcová
+ Dú do ŠS: napsat 6 vět s použitím nepravidelných sloves.
11.12.2013
Němcová
Učte se minulý čas. Dú v PS: str. 68/2,3.
9.12.2013
Kosařová
Na středu 11.12.2013 si přineste do dvojic syrové vajíčko.
Připomínám test z Př.
6.12.2013
Adámková ČJ
PONDĚLÍ - výjimečně MLUVNICE! Velká písmena.
6.12.2013
Kosařová
DÚ z Př - PS str.17/cv.2,3,4
Ve st písemka na obojživelníky a poznávačka ryb a obojživelníků.
5.12.2013
Němcová
Kdo neodevzdal monolog, poslední možnost zítra + úkol v PS na str. 65/ 4, 5.
4.12.2013
Němcová
Dú z AJ: vypracovat koncept monologu.
27.11.2013
Adámková ČJ
Zítra - doplňovačka VELKÁ PÍSMENA

na PONDĚLÍ - napsat na papír vypravování dle obrázkové osnovy (připraveno dnes ve škole)
22.11.2013
Adámková ČJ
V pondělí si napíšeme DIKTÁT zaměřený na dosud probraná VELKÁ PÍSMENA.
BÁSNIČKA!
22.11.2013
Kosařová
Př - DÚ v PS str.16, kontrola v pátek 29. 11.
Pč - bílek do dvojic, sáčky na zdobení (zdobičky), 4 čajové svíčky.
19.11.2013
Adámková ČJ
DÚ na ČTVRTEK - uč. str. 25 cv. F opsat do domácích sešitů (zapomněla jsem dnes rozdat, dodám zítra)
18.11.2013
Lenka Adámková ČJ
BÁSNIČKA!
17.11.2013
Němcova
Du z Aj: napsat do DS o někom z rodiny v minulém čase ( co mel/měla rád/rada,povoláni atp.) + předchozí úkol (napsat 4 kladne a záporné věty).
15.11.2013
Lenka Adámková ČJ
Přes víkend se prosím naučte dvě sloky (jak jsme se rozdělili) básničky Vánoční ze sešitu literatury.
14.11.2013
Kosařová
Zítra písemka z ryb, včetně poznávačky.
14.11.2013
Němcová
Dú do ŠS: napsat o sobě 4 kladné věty v minulosti ("When I was young I...) a 4 záporné (When I was young I didn´t...).

Příští týden: opakovací test na minulý čas.
12.11.2013
Adámková ČJ
ČTVRTEK - čtvrtletní písemná práce (viz PŘEHLED UČIVA + PS)
6.11.2013
Adámková ČJ
DÚ na ČTVRTEK - PS str.7 kontrolní cvičení JENŽ, dokončit str.6 ti, kteří nestihli ve škole, zítra prověrka na zájmena
4.11.2013
Kosařová
V úterý 12. listopadu pojedeme laborovat na SPSCH PU, ohledně odjezdu a příjezdu, svačiny a obědu platí stejné podmínky jako minule.
4.11.2013
Adámková ČJ
Na PÁTEK: dočíst povídku Jana Eskymo Welzla v malé čítance.
25.10.2013
Veronika Jílková
M - 1. čtvrtletní práci z matematiky budeme psát v pátek 15.11., úkol z geometrie (učebnice str.15 cv. 5a, nepovinný Dú na 1 cv.3 na str. 15) přineste ve čtvrtek po prázdninách
aritmetika -Dú není, procvičovat opakovací příklady jako v učebnici na str. 21

F - ve středu 6.11. budeme psát na pohyb, doporučuji si projít příklady v učebnici na str.28-29 a 33-36

Užijte si pěkné prázdniny.
25.10.2013
Adámková ČJ
Přes prázdniny učiňte zápis do deníku a ve ČTVRTEK ho přineste. Pěkné prázdniny!
25.10.2013
Kosařová
DÚ z Př až na středu 6. 11. 2013 !!!!!!!
PS str.8,9,10,11,12.
Uprostřed PS v přehledu učiva si zvýraznit ryby!!!!!
23.10.2013
Kosařová
DÚ z Př na pátek - PS str.11 celá
Písemka na paryby
17.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Na ÚTERÝ - PS str. 6 cv. o2,p2 (dodělají ti, kteří to nestihli ve škole)
16.10.2013
Němcová
Připomínám, že příští týden ve čtvrtek a v pátek (24. - 25.10.) jsou monology.
15.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Středa - DIKTÁT
Čtvrtek - DÚ + prověrka na ČÍSLOVKY
14.10.2013
Veronika Jílková
Ma - v pátek bude písemka na zlomky (rozšiřování, krácení, základní tvar zlomku,určení zlomkem části celku)
14.10.2013
Lenka Adámková
Na páteční literaturu shánějte povídku Karla od Boženy Němcové (poptejte se u prarodičů).
14.10.2013
Němcová
Dú na čtvrtek z AJ: do domácích sešitů napsat o 5-ti známých osobnostech (kdo jsou a kdy se narodili). Nejlepší práce budou odměněny.
11.10.2013
Němcová
Přineste mi na další hodinu monolog, pokud jste ho ještě neodevzdali.
10.10.2013
Němcová
Zítra zkouším ty, kteří si chtějí opravit známku z přítomných časů. Ostatní si přineste časopis.
10.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Na zítřek DENÍK!!
9.10.2013
Adámková ČJ
Na ČTVRTEK DÚ z učebnice do domácího sešitu cv.k1,l1 na str.7
7.10.2013
Němcová
Dú z AJ: do ŠS opravit test. Do konce týdne odevzdat monolog (nebo slovíčka).
4.10.2013
Kosařová
Ve st píšeme písemku na hmyz + poznávačka.
4.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Do příštího PÁTKU najděte (si pořiďte) čtenářský deník.
3.10.2013
Němcová
Dú z AJ na pátek. Do domácích sešitů napsat věty v přítomném čase prostém: 1. co dělám obvykle, často, nikdy a právě teď. 2. vybrat si někoho z rodiny: co dělá on/ona obvykle, často, nikdy a právě teď.
2.10.2013
Lenka Adámková
DÚ na ČTVRTEK - zadán individuálně podle práce v hodině, někteří mají doplňovat cv. v PS, jiní psát opravy s odůvodněním do domácího sešitu
+ prověrka na koncovky přídavných jmen
30.9.2013
Veronika Jílková
Zítra je geometrie - nezapomeňte rýsovací potřeby.
Ve středu písemka na zlomky.
30.9.2013
Němcová
Dú z AJ: vyplnit poslední cvičení z papíru, který jste dostali ve škole.
27.9.2013
Lenka Adámková
V PONDĚLÍ si napíšeme malý literární test na téma POEZIE (viz sešit a dnes vyplňovaný list)
24.9.2013
Lenka Adámková ČJ
DÚ na ČTVRTEK - do domácího sešitu opsat z učebnice cv.G1 str.7

Na ZÍTŘEK - připomínám dokončení cvičení v PS - citáty
23.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Děti obdržely leták s nabídkou abonmá do Východočeského divadla Pardubice. Potřebné informace jsou na letáku. Je to samozřejmě nepovinné.
19.9.2013
Němcová
V pátek opakovací test na přítomný čas prostý a průběhový.
19.9.2013
Lenka Adámková
V ÚTERÝ si napíšeme diktát. Objeví se v něm jevy, které jsme dosud zopakovali (vyjm.sl., koncovky pod.jm., shoda PO a PŘ, velká písmena u vlastních názvů).
18.9.2013
Němcová
Opakujte si slovesa (být, mít, mít rád + ostatní).
18.9.2013
Veronika Jílková
DÚ z geometrie na ČTVRTEK - počet os souměrnosti písmen abecedy a narýsovat všechny osy souměrnosti čtverce, rovnostranného trojúhelníka a rovnoramenného trojúhelníka. Nezapoměňte rýsovací potřeby!

DÚ na PÁTEK - učebnice str.4 cv.3
17.9.2013
Lenka Adámková ČJ
DÚ na ČTVRTEK - PS str.3,4 červeně zakroužkovaná cvičení
12.9.2013
Lenka Adámková ČJ
ÚTERÝ 17.9. - prověrka na skloňování párových orgánů (ručičkama x ručičkami, oči x oka, apod.)
10.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Na ČTVRTEK - vytvoř věty se zadanými slovy v domácím sešitě, ještě jedna prověrka na vyjm. slova
9.9.2013
Němcová
Písemný DÚ z AJ na čtvrtek 12.9.: do sešitu na dú shrnout svými slovy článek o filmu (Hugo a jeho velký objev). Nejlepší (i nejhorší) práce budou odměněny smile.
9.9.2013
Lenka Adámková Čj
V úterý prověrka na vyjmenovaná slova - komplet.
6.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Rozvržení hodin ČJ:
PONDĚLÍ a PÁTEK - literatura
ÚTERÝ a ČTVRTEK - mluvnice
STŘEDA - sloh
5.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Na pátek dobrovolný úkol - přinést přečtenou knihu (komiks) a představit ji.
2.9.2013
Kosařová
Na TV si opatřete vhodný cvičební úbor, boty dovnitř i navenek, karimatku. V zimě budeme jezdit na bruslení a lyžovat, zkontrolujte velikost bruslí a lyžáků.

Na Př si doneste sešit z loňska, kdo si vytvořil přes léto sbírku hmyzu, nechť se pochlubí a přinese ukázatsmile
21.5.2013
Němcová
Učte se předložky místa a času.
21.5.2013
Nejedlá
Tuto sobotu lze jet do Prahy na muzikál Děti ráje spolu se Základní školou Svratka. Mají několik posledních míst. Jede se v 10,00 ze Svratky, zastaví v Kameničkách u školy, muzikál je ve 14,00 a stojí 520,- i s dopravou. Doprovod škola nezajišťuje. Hlásit se můžete v ředitelně.
3.5.2013
Němcová
Úkol z AJ na pátek 10.5.: pracovní sešit str. 26/2, 27/3.
29.4.2013
Kosařová
Od čtvrtka 2.5.2013 vybírám zbytek peněz na Prahu - děti do 15 let 120 Kč, deváťáci starší 15 let 180 Kč.

Noste víčka, v pátek shromáždím a odvezusmile
19.4.2013
Kosařová
Na Př přineste kvetoucí rostlinky. BG si dopíše písemku z botaniky.
Kdo mi ještě neodevzdal peníze a papírek na Prahu, nechť tak učiní v pondělí. Připomínám, že exkurze je povinná.
25.2.2013
Němcová
Do konce týdne přineste koncept vašeho monologu.
V pátek test na slovíčka z 1.lekce.
19.2.2013
Kosařová
Obracím se na akvaristy
Nemáte náhodou doma v akváriu jednu z těchto volně plovoucích vodních rostlin?

okřehek menší (Lemna minor)
závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza)
voďankovec vzplývavý (Limnobium laevigatum)
nepukalka vzplývavá (Salvinia natans)

Pokud ano, dejte mi vědět.
Předem děkuji
17.2.2013
Kosařová
Zítřejší lyžování odvolávám z důvodu nedostatku sněhu.
12.2.2013
Kosařová
Na zítřek si přineste lyže, zkusíme vyjet stopusmile
28.1.2013
Němcová
Připomínám, že tento týden je prezentace monologů.
18.1.2013
Němcová
V úterý píšeme test z AJ: podstatná jména (počitatelnost, členy, jednotné a množné číslo, "some/any") + opakování na přít.č. prostý (slovesa být, mít + ostatní).
16.12.2012
Kosařová
Lyže nenoste, půjdeme dovnitř.
13.12.2012
Kosařová
Na pondělí 17.12. si přineste syrové slepičí vejce.
5.12.2012
Němcová
Ve čtvrtek 6.12. krátký opakovací test na přít.čas + dú (PS, str. 6/1,2,3).
23.11.2012
Kosařová
V úterý 27.11.2012 test na obojživelníky.
17.11.2012
Nejedlá
Milí školáci, ale i rodiče!
V prosinci oficiálně zahájíme soutěž ve sběru hliníku. Sběrné dny budou vždy každý poslední pátek v měsíci. Sbírají se především víčka od jogurtů, obaly od paštik a nápojů. U plechovek je třeba zkusit magnetem dno, protože bývá ze železa, to nám pak ve sběrně nevezmou.
Soutěže se ujala 4. třída, které patří poděkování. Velmi dobrým nápadem je i putovní Cena panáčka hliníkáčka pro nejlepší kolektiv třídy za každý měsíc.
Soutěží třídy, ale také jednotlivci. Odměnou budou dorty a drobné věcné ceny.
Koncem dubna proběhne sběr starého papíru. Vybírat se bude poslední týden před odvozem. Podrobnosti budou sděleny později.
Přeji úspěch v soutěžení!
14.11.2012
Němcová
Úkol na čtvrtek 15.11. : Prac.sešit str. 3 (celá).

Nezapomeňte do pátku donést monology a peníze za nový PS.
14.11.2012
Kosařová
Ve čt 15.11. test na ryby.
12.11.2012
Slováčková
SRPŠ pro rodiče připravilo Zimní bazárek dětského oblečení, bot, sportovních potřeb a hraček, který se bude konat v sobotu 17.11.2012 od 9 - 12h. ve školní jídelně. Můžete zde prodat již nepotřebné věci, ale i nakoupit levně pro děti na zimu. Bližší informace najdete na www.osrps.freepage.cz
30.10.2012
Kosařová
Ve st 31.10.2012 jedeme na bruslení. 20,- vstupné + peníze na autobus.
19.10.2012
Kosařová
Dodělat pracovní sešit(ryby), v út 23.10. písemka na paryby.
16.10.2012
Kosařová
DÚ z Př - PS str.8. Kdo nevypracoval předchozí stranu, nechť tak učiní.
16.10.2012
Němcová
Připomínám úkol na čtvrtek 18.10. z AJ: napsat 2 věty o sobě a 2 věty o kamarádovi s použitím vazby "going to" do školního sešitu. Vztahuje se to ke cvičení z PS (str. 77/3).

Dopište si slovíčka (lekce 27- komiks č.8).

Ve čtvrtek test na budoucí čas (going to).
10.10.2012
Němcová
Úkol na čtvrtek 11.10. Vybrat si 5 osob (ze cvičení v učebnici 76/2, které jsme psali také do sešitu) a napsat, co se chystají dělat.
2.10.2012
Kosařová
ČT 4.10.2012 písemka z Př - charakteristika hmyzu, vývin hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou, dvoukřídlí, brouci, motýli a včela. Jen teorie, poznávačka zase příště.
2.10.2012
Němcová
Úkol z AJ na čtvrtek 4.10.: napsat 3 věty v přítomném čase průběhovém (co právě dělám, co budu určitě dělat a co se chystám dělat).

+ vyhledat si v novinách/ časopise obrázek (měli by na něm být lidé vykonávající nějakou činnost).
1.10.2012
Němcová
Úkol na AJ (2.10.): do školního sešitu napsat opravu testu.
14.9.2012
Kosařová
LV - si dopíše zápis z Př, doplní si zástupce ostatních brouků z učebnice.

Na Pč si přineste jednorázové rukavice, houbičku, hadřík, utěrku. Děkuji.
10.9.2012
Kosařová
DÚ z Př

Ze staré učebnice přírodopisu si do ŠS opište charakteristiku motýlů (str. 97 - tučně znaky motýlů). Do dvou sloupců si dále napište zástupce denních a nočních motýlů.
21.5.2012
Němcová
Úkol z AJ na čtvrtek 24.5.: PS str. 41, cv. 2. Doplnit rozhovor, použít otázky z rámečku (How much/How many?).
16.5.2012
Němcová
Opakování z AJ ve čtvrtek 17.5.: modální slovesa (must, have to, mustn´t) + sloveso být v minulém čase (was/were) + slovní zásoba (my room)
15.5.2012
Kosařová
Listy a kytky na Pč.
26.4.2012
Kosařová
V pondělí 30.4.2012 jedeme do bazénu.
26.4.2012
Němcová
Úkol z AJ na pondělí 30.4.: cv.8 na str. 41 (opravit chyby ve větách do školního sešitu) + přečíst si článek "My room" na str.42 + doplnit cvičení 1,2 v prac.s. na str. 36 (doplnit slovíčka a napsat o rozdílech v pokojích).
18.4.2012
Němcová
Připomínám, že zítra píšeme test z AJ: přítomný čas průběhový (použití pro budoucnost), předložky místa a času, vazba "going to", konverzační téma: v restauraci + jídlo.
16.4.2012
Schmiedová
Divadlo Pardubice - viz 5. třída.
15.4.2012
Kosařová
Na středeční odpoledne si přineste jablko, třešen (švestku) a rajče, pomůcky na Př, jakékoliv kvetoucí rostliny.
10.4.2012
Kosařová
V pátek 13. 4. písemka z Př na kořen, stonek, list.
4.4.2012
Němcová
Úkol z AJ přes prázdniny (na 19.3): pracovní sešit str. 33,cv. 1 + str. 34, cv. 1,2.
30.3.2012
Kosařová
Na st Pč (4.4.) si přineste nejrůznější jehličnany - větvičky a šišky.
Např. různé druhy borovic, smrk, jalovec, tis, modřín, ... + ŠS a uč Př
9.3.2012
Kosařová
DÚ z Př

Přišpendlit ofocený papír s listy do ŠS, vypracovat druhý list, PS str.37.

Přinést si vyprané věci na TV.
27.2.2012
Kosařová
Ve st 29.2. a v po 5.3. pojedeme na bruslení.
19.2.2012
Kosařová
Netroufnu si odhadnout zítřejší počasí, navíc mám obavy, že by se nám to lepilo a byli bychom jako lovci. Zůstaneme radši vevnitř.
8.2.2012
Kosařová
V po 13.2. pojedeme na bruslení.
27.1.2012
Kosařová
V po si všichni přineste běžkysmile
17.1.2012
Kosařová
Na zítřejší TV si žáci přinesou běžky, lyžáky a vhodné sportovní oblečení (včetně slabých rukavic a čepice, popř čelenky). Kdo bude chtít, nechá si lyže zamčené ve škole.

V pá bude další poznávačka ptáků.
21.12.2011
Kosařová
DÚ z Př - PS str. 21-30. Vypracovat přes prázdniny, odevzdat v út 3.1.2012.

Přeji Vám krásné Vánoce.
16.12.2011
Kosařová
V út(20.12.)bude písemka z Př - plazi.
6.12.2011
Kosařová
Na Př (9.12.) si přineste slepičí vajíčko a ptačí pero.
16.11.2011
Kosařová
V pondělí 21. 11. 2011 pojedeme se 6. a 7. třídou do Hlinska(Orlovna)na Medové dny. Odjezd autobusem v 10:45 od ZŠ, příjezd ve 13:00. Výuka před a po bude probíhat dle rozvrhu, na oběd si žáci dojdou po návratu z Hlinska. S sebou peníze na autobus, program je zdarma, žáci budou mít příležitost zakoupit si včelí produkty (svíčky, perníčky, med), poznat způsob života ve společenstvu včel a uvědomit si jejich hospodářským význam.

Ve čt 24. 11. 2011 budeme zdobit perníčky. Kdo přislíbil čerstvá vajíčka, přinese. Moučkový cukr, Solamyl, citrón přinesu já. Žáci si pouze obstarají zdobičku - tj. mikrotenový sáček, zdobičku na cukroví ...

V út píšeme z Př - ryby.
2.11.2011
Kosařová
Na Pč (3.11.)přinést vykrajovátka na perníčky.Těsto přinesu.
10.10.2011
Kosařová
Některá děvčata stále nemají karimatku, tudíž musí cvičit na zemi. Prosím rodiče o její zakoupení.
10.10.2011
Kosařová
Vyučtování páteční exkurze do Pardubic:

30,- (vstupné) + 70,- vlak

Vybráno: 100,-
Vráceno: 0,-

10.10.2011
Kosařová
Žáci 5. třídy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“, jejíž cílem je zobrazit kontrast, jak to vypadá v přírodě a jak by to být mělo. Soutěž má 3 podtémata (zdravá a nemocná voda, kam odpadky nemohou, třídíme odpad) a pro ZŠ je rozdělena do 2 věkových kategorií (kreslířská soutěž pro děti od 7 do 10 let, kreslířská soutěž pro dětí od 11 do 15 let). Soutěžní práce najdete v galerii na webových stránkách www.pomahameprirode.cz, kde se i vy můžete zapojit do veřejného hlasování. Hlasovat můžete od 10. 10. do 15. 10. 2011, poté budou hlasy sečteny a vítězové všech kategorií budou odměněni vědnými cenami, stejně jako vítězné práce vybrané odbornou porotou.
4.10.2011
Kosařová
Jen připomínám, že zítra se ve školní jídelně koná výchovný koncert, vstupné 35,- (již vybráno) a v pátek pojede celý druhý stupeň do Pardubic, podrobnosti níže. S sebou: deštník, peníze na autobus, svačinu, pití, kartičku pojišťovny, hodinky. Oběd mají žáci odhlášený.
4.10.2011
Kosařová
Na Pč 6. 10. 2011 si doneste modelínu (různé barvy), malý váleček na válení těsta a nejrůznější tvořítka, např. párátka, špachtličky, korkové zátky aj.
4.10.2011
Kosařová
V úterý 11.10. píšeme poznávačku z přírodopisu, poté žáci odevzdají učebnice Př6. Dále už budeme používat učebnici Př7, žáci dostanou PS, které již uhradili.
26.9.2011
Kosařová
Vážení rodiče,

od zítřka budu od dětí vybírat celkem 226,- na následující akce:

71,- autobus (Pasíčka 16. 9. 2011)
20,- prevence patologických jevů (29. 9. 2011 v 9:30 učebna Fy)
35,- výchovný koncert (5. 10. 2011 v 10:30 školní jídelna)
100,- exkurze do PU muzea (7. 10. 2011), poplatek zahrnuje vstupné a dopravu vlakem.

Podrobnosti k Pardubicím:
odjezd vlakem v 7:30 z Hlinska (do Hl.se dopraví každý sám, lze využít autobusu v 7:05)
v muzeu navštívíme 3 výstavy - Zločin a trest, Tropy 4 světadílů, Příroda východního Polabí
návrat vlakem ve 14:55 z PU, příjezd cca v 16:00 do Hlinska, v 16:15 jede autobus na Kameničky (16,- obyčejné jízdné), nebo je možné si dítě osobně vyzvednout na nádraží.
8.9.2011
Kosařová
Dobrý den,

s dětmi jsme se domluvili, že budeme vybírat 70 Kč na žáka. Z těchto peněz se nakoupí suroviny potřebné na výrobu zboží, které se bude prodávat na vánočním jarmarku. Peníze z prodeje si žáci ponechají a sami rozhodnou, co si za ně pořídí. Peníze mně mohou žáci nosit již od zítřka. Také chci poprosit rodiče a prarodiče žáků, zda by nám s jarmarkem nepomohli a nevěnovali by dětem nějaké suroviny, popř. by něco nevyrobili.

Děkuji předem
7.9.2011
Kosařová
V pá 16.9. pojede celý druhý stupeň do Pasíček, kde se zúčastní vzdělávacího programu Fauna a flóra PU kraje. Program je zdarma, autobus si již škola musí hradit, peníze budou (po obdržení faktury) rozpočítány mezi žáky. Odjezd v 8:00 od školy, předpokládaný návrat v 11:00. Jelikož vyučování končí oficiálně ve 12:05, poslední vyučovací hodinu proběhne ve škole následná diskuse. Poté půjdou žáci na oběd. S sebou: svačinu, batoh, psací potřeby, poznámkový bloček.
5.9.2011
Kosařová
Nosit pravidelně domů na vyprání cvičební úbor, nezapomenout si jej přinést.

Ve čt a v pá ráno budu v dílnách vybírat bylinky.

Dohledejte domy referáty na Př, zítra brouci, v pá motýli.
2.9.2011
Kosařová
Na Pč si žáci přinesou jednoráz. rukavice, hadříky, houbičky, utěrky, ručník.Žáci pomohou s úklidem cvičné kuchyňky.
Předem děkuji.
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist