Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag
| napsat vzkaz | nejnovější | archiv |
4.5.2017
Jaroslav Hladký
Zítra 5.5.2017 nebude vyučování náboženství.Hladký.
29.12.2016
Pavel Vojta - Angličtina a Dějepis
Pro zjednodušení a větší přehlednost již nebudou informace o písemkách a úkolech zde, ale jen v Bakalářích a na internetových stránkách
https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/
https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
5.12.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol na středu 7. 12.
Překlad vět (past simple):
Dnes nebyl ve škole.
Kde jsi byl v pondělí?
Žáci byli na výletě.
Proč jste nebyli šťastní?
Odpoledne jsem byl doma.
28.11.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Opravná písemka can/could se píše v úterý 29. listopadu 7. hodinu (po obědě)
21.11.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka v pondělí 28. listopadu. Tématem bude pravěk - paleolit (starší doba kamenná), tedy od počátků až po konec dob ledových (zemědělství už ne).
16.11.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka ve středu 23. listopadu. Tématem bude "can" a "could" - jejich použití v otázkách (žádosti, prosby apod.) a krátkých odpovědích.
19.10.2016
Pavel Vojta
Rád bych Vás upozornil, že veškeré známky již píši pouze do elektronické žákovské knížky v programu Bakaláři. Do tohoto programu zadávám také informace o nadcházejících písemkách a domácích úkolech.

Známky z písemek či ze zkoušení si vždy lze po domluvě opravit, přičemž se započítává pouze ta lepší známka, tu horší škrtám.

Dále znovu připomínám internetové stránky angličtiny, kde rovněž naleznete informace o písemkách a úkolech, ovšem zároveň jsou tam k dispozici studijní materiály k probíraným tématům a odkazy na různé aplikace či online testy k procvičování znalostí.
Adresa stránek je následující: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/

Podobné stránky existují i pro dějepis:
https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
19.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol přes podzimní prázdniny: doplnit si pracovní sešit až po stranu 51.
5.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Opravná písemka z dějepisu se píše v pondělí 10. října
3.10.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Od pondělí 17. října začíná ústní zkoušení. Seznam témat ke zkoušení je vždy vyvěšen ve třídě. K dispozici je i na internetových stránkách u jednotlivých tříd: https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/home
3.10.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Od pondělí 10. října začíná ústní zkoušení slovíček. Podrobnosti na stránkách angličtiny: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/ukoly-a-hodnoceni-zakua
26.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka z angličtiny ve středu 5. října. Tématem je přítomný čas prostý (present simple) a přítomný čas průběhový (present continuous). Tvoření těchto časů a rozlišování, kdy který použít + znalost sloves. Vysvětlení této gramatiky je k dispozici ve studijních materiálech na internetových stránkách.
21.9.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka: Úvod do dějepisu - látka probraná od začátku roku (dějiny a dějepis, prameny, čas atd.). Shrnutí je k dispozici v prezentaci na internetových stránkách dějepisu.
21.9.2016
Pavel Vojta - Dějepis
Písemka se píše v pondělí 3. října
15.9.2016
Pavel Vojta - kroužek anglické konverzace
Rozdělení na dvě skupiny: 6. třída a 7. + 8. třída
Výuka vždy jednou za dva týdny v pondělí 7. hodinu (po 6. hodině půjdou děti nejdříve přednostně na oběd)

6. třída začíná výuku již příští pondělí (19. září)
7. a 8. třída začíná výuku v pondělí 26. září
9.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Domácí úkol na pondělí 12. září - překlad čtyř vět:
Kdy chodíš do školy?
V neděli nedělám domácí úkoly.
Snídáme vždy ve tři čtvrtě na sedm.
Co obvykle dělá ve středu odpoledne?
8.9.2016
Pavel Vojta - Angličtina
Písemka v pátek 16. září. Témata: přítomný čas prostý (present simple), time, my day, my week (pravidelné činnosti).
7.9.2016
Pavel Vojta
Vážení rodiče,
v tomto školním roce bude pokračovat bezplatný kroužek anglické konverzace. Bude se konat vždy jednou za dva týdny v pondělí 7. hodinu a bude se střídat s keramickým kroužkem, aby děti případně mohly navštěvovat oba dva.
Začátek bude vždy až po obědě (cca v 13:15, děti půjdou na oběd přednostně) a bude končit v 13:55, aby ti, kteří ještě poté mají vyučování, měli klasickou desetiminutovou přestávku.
Potvrďte prosím, zda vaše dítě bude v kroužku pokračovat. Rovněž není problém začít chodit až nyní.
4.9.2016
Pavel Vojta
Byly spuštěny internetové stránky s informacemi k výuce dějepisu v tomto školním roce. Zároveň na nich najdete řadu studijních materiálů a možností k procvičování svých znalostí.

adresa: https://sites.google.com/site/dejepiskamenicky/
4.9.2016
Pavel Vojta
Byly spuštěny internetové stránky s informacemi k výuce angličtiny v tomto školním roce. Zároveň na nich najdete řadu možností k procvičování svých znalostí.

adresa: https://sites.google.com/site/anglictinakamenicky/
1.9.2016
Divadlo - Adámková
Srdečně zdravím v novém školním roce a oznamuji, že divadelní kroužek bude probíhat ve středu 7. hodinu.
8.5.2016
Pavel Vojta
Součástí školního výletu bude na přání dětí i hraní paintballu na hřišti ve Svratouchu. Zde dávám odkaz s podrobnými informacemi o hře: http://www.paintball-svratouch.cz/

Podrobnosti výletu budeme řešit v druhé polovině května s tím, že přesný termín bych rád určil jen cca týden předem, abychom si s ohledem na předpověď počasí vybrali ten nejvhodnější. Předběžně bychom na výlet vyrazili v průběhu třetího červnového týdne.
2.5.2016
Pavel Vojta
Dne 17. května se v rámci vyučování uskuteční přednáška věnovaná vodním ptákům. Děti se zároveň seznámí s několika živými, ochočenými jedinci. Cena za akci je 50,-Kč. Peníze prosím donést třídnímu učiteli. Děkuji.
28.4.2016
Pavel Vojta
*** PÍSEMKA Z ANGLIČTINY ***

Ve úterý 3. května; náplní bude minulý prostý čas (past simple) - tvoření kladných vět, záporných vět a otázek. Je třeba zvládat tvoření tohoto času u všech pravidelných sloves, z nepravidelných sloves pak bezchybně znát: "to be", "to have", "to go" a "to do" + alespoň deset dalších z těch, které jsme probírali.
20.4.2016
Pavel Vojta
*** ZMĚNA V ROZVRHU ***

Ve středu bude nyní 4. hodinu dějepis (místo občanské výchovy) a ve čtvrtek 5. hodinu bude občanská výchova (místo dějepisu).

Změna začíná platit ve středu 27. dubna a potrvá až do konce školního roku.

Zápis v žákovských o prohození fyziky a občanské výchovy NEPLATÍ.
19.4.2016
Pavel Vojta
Od příštího týdne bude pokračovat kroužek anglické konverzace. Sraz vždy v pondělí po obědě (cca v 12:30) v učebně 6. třídy.

V pondělí 25. dubna přijde skupina z lichého týdne, v pondělí 2. května pak ta ze sudého týdne.
17.4.2016
Marie Balková
Dobrý den,
pane učiteli, omlouvám Ondru ještě na příští týden.
Děkuji Balková
17.4.2016
Pavel Vojta
Domácí úkol "My Holiday" odevzdat nejpozději v pátek 22. dubna.
Pokyny jsou na papíře, který jsem rozdával a na který máte úkol vypracovat.
15.4.2016
Pavel Vojta
Ve středu 20. dubna se od 14:30 uskuteční rodičovské sdružení.
odpoveď: Pavel Vojta
15.4.2016
Pavel Vojta
reakce: Pavel Vojta
Na rodičovské sdružení se prosím všichni dostavte již v oněch 14:30. Rád bych na úvod uskutečnil společné informační setkání. Děkuji
15.4.2016
Pavel Vojta
V úterý 26. dubna se v rámci vyučování uskuteční zábavný vzdělávací program „Jak válčili husité“. Děti čeká ukázka vozové hradby a repliky dobových zbraní.
Prosím co nejdříve donést vstupné 40,- Kč.

11.4.2016
Pavel Vojta
Angličtina - kontrola slovníčků:

* do konce tohoto týdne odevzdat ke kontrole svůj slovníček
* musí být zapsaná slovíčka až po právě probíranou lekci (včetně)
* a dále rozšiřující slovíčka, která se učíme v hodinách
* slovíčka, která již dobře znáte, můžete vynechat a nezapisovat si je
7.4.2016
Pavel Vojta
Opravná písemka z angličtiny. Může si ji napsat každý (ať už původní písemku psal, nebo ne).

Opravná písemka bude zaměřená na stejnou gramatiku a okruh slovíček, jako ta původní.

Tomu, kdo psal původní i opravnou písemku se započítá jen ta lepší z obou známek. Ten, kdo původní písemku nepsal a bude psát jen tu opravnou, si po oznámkování písemky řekne, zda známku chce nebo ne.

Opravné písemky se píší před vyučováním nebo po něm. Na konkrétním termínu se domluví nejdříve žáci mezi sebou a pak půjdou za učitelem. Cílem je, aby opravnou písemku psali všichni žáci dané třídy pokud možno v jednom termínu. Kdo by ve vybraný den nemohl a chtěl si opravnou písemku napsat si musí domluvit individuální termín.
29.3.2016
Pavel Vojta
Písemka z angličtiny v úterý 5. dubna. Učebnice lekce 24 (Unit 24) - minulý čas prostý (past simple): pravidelná slovesa + nepravidelná slovesa "be", "have" a "go".
26.11.2015
L. Adámková - divadlo
SOBOTNÍ KOSTÝMOVÁ GENERÁLKA SE PRO VELMI NÍZKOU ÚČAST ÚČINKUJÍCÍCH RUŠÍ.
19.11.2015
Veronika Jílková
MA - Dú na pondělí úlohy z papíru + kdo ještě nedonesl žlutá uč. str. 39 cv.9
Dú na úterý žlutá uč. str. 70 cv.14 a str. 71 cv. 17

FY - přečíst v učebnici článek Určení polohy str. 26 - 28, vypsat si do sešitu, co to jsou souřadnice, počátek a GPS, zjistit na internetu GPS souřadnice Prahy, Kameniček a Brna
11.11.2015
L. Adámková - divadlo
Zkouška v úterý 17.11. v sokolovně

13.30 - 15.00 K. Myšková, T. Schmidtová, M. Vodičková, T. Pavlíček, O. Balek, A. Štveráková, V. Pešavová, E. Polanská, K. Černá
7.11.2015
Veronika Jílková
Dú z fyziky:
1)zjistit staré nebo v jiných zemích používané jednotky obsahu
2)naučit se převody jednotek obsahu
3)na čtverečkovaný papír obkreslit svoje chodidlo a ruku
4)dopočítat jak veliký je světelný rok
26.10.2015
L. Adámková - divadlo
Prázdninová zkouška - STŘEDA 28.10

11.00 - 12.00 K. Myšková, T. Schmidtová, M. Vodičková, T. Pavlíček, O. Balek, A. Štveráková, V. Pešavová, E. Polanská, K. Černá

Pokud někam odjíždíte s rodinou, jste samozřejmě omluveni. Pokud nemáte nic důležitého v plánu, dostavte se v zájmu úspěchu našeho představení! Díky!
16.9.2015
L. Adámková - divadlo
Divadelní kroužek se bude konat pravidelně každou STŘEDU od 13.15 do 14.00.
Poprvé se sejdeme ve středu 23.9.2015.
5.3.2015
Pavel Novák
Dobrý den,

prosíme o každodenní hlas za 10 bodů pro naše video v soutěži o pingpongové stoly a vzácnou návštěvu. Soutěž trvá 9 dní. Z jedné IP adresy lze dát jeden hlas.
Video najdete na: http://www.vsichnizastul.cz/#video-33.

Moc díky. S pozdravem Pavel Novák
9.2.2015
L. Adámková - divadlo
První schůzka (seznamovací, informativní a organizační) se zájemci o divadelní kroužek proběhne tuto středu 11.2. ve 14.15h v šesté třídě.
5.2.2015
Schmiedová
Pokud má Vaše dítě zájem navštěvovat divadelní kroužek (vedený paní učitelkou Lenkou Adámkovou) a nemá přihlášku, může si ji vyzvednout v ředitelně.
5.2.2015
Jílková
FY - kdo mi včera neodevzdal tabulku s naměřenými teplotami + graf, tak přineste zítra. Do příští středy udělat laboratorní práci "Měření teploty". Ve středu písemka na teplotu a teplotní roztažnost látek.
27.1.2015
Kosařová
Přírodopis PS str. 22 - celá na čtvrtek 5.2.2015
19.1.2015
Veronika Jílková
FY - nezapomeňte zapisovat ranní nebo večerní teplotu, ať do středy 28.1. máte aspoň 10 měření!
27.11.2014
Kosařová
Příští čtvrtek, tj. 4.12. si napíšeme písemku na buňku - rozdíl ve stavbě R a Ž buňky, od buňky k organismu, rozdělení org.podle počtu buněk + konkrétní příklad. V PS si můžete učivo procvičovat.
Připomínám referáty na vybrané nemoci - ve čt se budete prezentovat.
23.10.2014
Kosařová
Pro nemocné:
probíráme buňku, učivo si můžete procvičit v učebnici a PS. PS str.13., učebnice str. 23 - otázky a úkoly, cv.1 vypracovat do ŠS, v pracovním listě vyplnit tabulku.
6.10.2014
Veronika Jílková
FY - nezapomeňte na středu domácí úkol z fyziky! Zopakujte si, co to je atom, molekula, prvek a vlastnosti různých skupenství!
Ve středu si na fyziku přineste pravítka
31.5.2014
Kosařová
Prosím o podpis ŽK k datu 31.5.2014
V pondělí 2.6. se budeme fotit, dále připomínám písemku na kroužkovce a pavouky.
V pondělí 2.6. proběhne kontrola opravených testů z fyziky!!!!!
28.5.2014
Burešová
Ve středu 4. 6. si napíšeme slohovou práci - osobní dopis. Připravené slohy mi můžete přinést ke kontrole.
27.5.2014
Němcová
Dú do DS: vybrat si 1 známou osobnost a popsat ji do DS. Začněte tím, kdy se narodil(a) a přidejte další údaje.
22.5.2014
Němcová
Dú v : 49/5 - zjistěte, kdo se kdy narodil.

Příští hodinu pětiminutovka na řadové číslovky.
19.5.2014
Němcová
Dú v PS na str. 48, cv. č. 1,2,3.

Učte se řadové číslovky.
15.5.2014
Kosařová
Prosím o podpis ŽK k datu 15.5.2014.
Připomínám test z Př na téma ploštěnci, hlísti a měkkýši, včetně poznávačky (19.5.), písemku z Fy na převody délkových, objemových a hmotnostních jednotek, výpočet objemu krychle a kvádru (21.5.), nosit kalkulačku a tabulky!
15.5.2014
Němcová
Dú v PS: str. 48/ 1, 2, 3.

Učte se řadové číslovky, pozor na výslovnost (trénujte doma smile
13.5.2014
Němcová
Ve středu píšeme opakovací test z předchozích 3 lekcí: obchody + zboží, ceny v librách, předložky místa, rozhovor v obchodě.
6.5.2014
Kosařová
Fyzika - udělat opravu testu (převod jednotek)do ŠS.
Přírodopis - nezapomeňte na pondělí 12.5. vypracovat referát na přiděleného pavouka a připravit si povídání. Opakujte si kroužkovce a měkkýše.
5.5.2014
Burešová
DÚ na pondělí 12. 5.: PS, str. 10/Kontrolní cvičení; str. 11/obě Kontrolní cvičení (u prvního cvičení dvojku dělat nemusíte); str. 12/cv. g2-g7
5.5.2014
Švecová
Dne 21. 5. (středa) - děti z keramiky jedou na exkurzi do Slavonic - Oáza Maříž.
Odjezd od školy v 7,00 hodin. Předpokládaný návrat v 16,00 hodin. Podrobnosti upřesním.
24.4.2014
Němcová
Dú z AJ na úterý 29. PS: str. 46/1, kdo bude chtít, ať se naučí rozhovor v obchodě (jak prodavače tak i zákazníka).

V úterý zkouším ty, kdo si chtějí opravit známky.
22.4.2014
Němcová
Dú z AJ v PS: str. 43/5, 45/4.

Učte se názvy obchodů, předložky, rozhovor v obchodě.
21.4.2014
Kosařová
Zítra si přineste fyziku, ŠS i učebnicismile
10.4.2014
Němcová
Dú z AJ: PS, str. 44/1.

Můžete se ve dvojici naučit rozhovor v obchodě a další hodinu ho na známku předvést (pokud ho nebudete umět na 100%, známku nedostanete smile.
3.4.2014
Kosařová
V úterý 8. dubna jedeme opět na praktika do Pardubic, odjezd v 7h z Dědové, ostatní nabereme po cestě, návrat v 15h, svačinové balíčky jsou zajištěné, s sebou lžičku na jogurt a přezůvky.
1.4.2014
Němcová
Ve čtvrtek píšeme opravný test z lekce 12 - 14.
Na středu si můžete si přinést svůj oblíbený film nebo knihu a jednoduše je popsat.

Opakujte si číslovky a učte se číst ceny v librách.
31.3.2014
Burešová
DÚ na čtvrtek: PS str. 8, cv. 11 a2, a3
25.3.2014
Němcová
Ve středu 26.3. píšeme opakovací test z AJ: lekce 12-14. Země, hlavní města, národnosti, jazyky, povolání, přítomný čas prostý a průběhový.
24.3.2014
Burešová
DÚ - PS, str. 35, dole Kontrolní cvičení: podtrhejte slovesné tvary v podmiňovacím způsobu a určete, zda jde o podm. zp. přítomný nebo minulý
+ ve středu si přineste mluvnici
20.3.2014
Němcová
Dú v PS: str. 38, cv. 1. a 2.

Příští týden píšeme opakovací test z lekce 12-14 (zěmě, národnosti, povolání, průběhový čas).
17.3.2014
Burešová
DÚ na čtvrtek: vyčasujte slovesa - vydržet, očekávat, ukrývat se - v podmiňovacím způsobu přítomném i minulém

Ve středu si nezapomeňte přinést připravené slohy!
13.3.2014
Kosařová
Prosím o podpis ŽK k datu 15.3.

Do ŠS z Př si nalepte povídání o roupu dětském, pozorsmilejsou v něm chyby, vaším úkolem je chyby odhalit a opravit.

Na pondělní Př si sežeňte živého šneka.
12.3.2014
Němcová
Ve čtvrtek píšeme opakovací test na povolání.
6.3.2014
Burešová ČJ
DÚ na zítra: učebnice str. 75, cv. c1. Do domácího sešitu vypište slovesa z ukázky a určete jejich tvary. Dobrovolně můžete vymyslet i závěr pohádky smile
+ Přineste si kromě literatury také mluvnici!
5.3.2014
Kosařová
V úterý 11. března pojedeme do Pardubic na praktika z biologie, ochrany obyvatelstva a kriminalistiky. Odjezd v 7h z Dědové, po cestě nabereme ostatní žáky. Svačinové balíčky jsou zajištěné. Návrat do 15h.
26.2.2014
Kosařová
Fyzika - dokreslit obrázek mgn pole Země podle učebnice (str.76)do pracovního listu. Některým jedincům připomínám referát na buzolu!
26.2.2014
Adámková ČJ
ČTVRTEK - prověrka na číslovky
24.2.2014
Adámková ČJ
ÚTERÝ - test z literatury, obdobné zadání jako při opakování v pátek
20.2.2014
Adámková ČJ
DÚ na PONDĚLÍ - PS str.32/a2,c2 + kontrolní cv. dole
19.2.2014
Kosařová
Zítra píšeme z lišejníků. Také proběhne kontrola žákovské knížky - podpis výpisu, výstavy a 15.2.
12.2.2014
Kosařová
Pozor změna!!!!!!

V úterý 18.2. se nejede do Pardubic, praktika proběhnou v Kameničkách.
4.2.2014
Němcová
Dú do školního sešitu: napsat ve větách o sobě (o své "nové" identitě).
28.1.2014
Němcová
Dú do DS: napsat o 3 dětech z poslechového cvičení z učebnice, podobně jako ve cv. č. 2 na str. 32.
27.1.2014
Kosařová
Nezapomeňte si ve čt přinést senný nálev, desky na vysvědčení,také proběhne kontrola ŠS z Př - lišejníky budou nalepené.
Dále připomínám podpis v ŽKsmile
27.1.2014
Adámková ČJ
PS str.31 dokončete tabulku na ČTVRTEK

ZÍTRA přineste báje a deníky se zápisy!
24.1.2014
Adámková ČJ
Stále se budeme vracet k zájmenům! Písemně i ústně na známky!
24.1.2014
Adámková ČJ
Kdo dosud nepřečetl a nezapsal báji, učiní tak DO ÚTERÝ.
17.1.2014
Němcová
Příští týden kontroluji slovníčky a pracovní sešity.
17.1.2014
Adámková ČJ
Přečtěte si jakoukoliv báji ze STARÝCH ŘECKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ od EDUARDA PETIŠKY a zapište si ji do deníku. Doporučuji báji MIDAS. (knihy kolují třídou, zápis zkontroluji v pátek 24.1.)
16.1.2014
Kosařová
Prosím o podpis ŽK k datu 15.1.2014. V pondělí 20. ledna si napíšeme test z přírodopisu na téma houby, v út test z fyziky na téma atomy a molekuly. Ve st jede polovina dětí na exkurzi, ve čt jede 2. stupeň na zimní olympiádu, proto si Fy napíšeme již v út. Děkuji za pochopenísmile
14.1.2014
Němcová
Tento týden píšeme opakovací test na průběhový čas a slovní zásobu (oblečení).

Kdo neodevzdal předchozí úkol, přinese ho zítra.
14.1.2014
Švecová
Dne 22. 1. (středa) děti z keramiky jedou na exkurzi do Světlé nad Sázavou. Sraz před školou v 7,20 h - od školy odjíždíme v 7,30 h. Děti z Jeníkova nastoupí v Jeníkově na dolní zastávce. Na oběd se vrátíme. Předpokládaný návrat ve 12,30 h.
Sebou kartičku pojišťovny, svačinu, pití a popř. kapesné. Exkurze je zdarma.
14.1.2014
Adámková ČJ
! ČTVRTLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI SI NAPÍŠEME V ÚTERÝ 21.1. !
V pondělí na ni budeme opakovat.

ČTVRTEK 16.1. - DÚ str.69/E1 do domácího sešitu
prověrka na zájmena
13.1.2014
Kosařová
Zítřejší praktika z ochrany obyvatelstva proběhnou pod vedením báňských lektorů opět na ZŠ v Kameničkách.
10.1.2014
Kosařová
O víkendu vyjděte ven, kochejte se přírodou a zkuste najít nějaké lišejníky, v po se o nich budeme učit.
10.1.2014
Adámková ČJ
Podívejte se doma nebo u prarodičů po knize Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti. Pokud ji seženete, vezměte si ji na literaturu. Díky!

PS: A pokud si v ní přes víkend něco přečtete, budu nadšená!
10.1.2014
Němcová
Dokončit cv. v PS (str.29/3) - napsat vhodné oblečení (od plavání v moři= "swimming in the sea".

Učte se průběhový čas, opakujte si oblečení a vzory !
9.1.2014
Adámková ČJ
Kdo nestihl ve škole cv. E2+kontrolní/str.29 dodělá na PONDĚLÍ doma.
Stále si opakujte druhy zájmen viz PŘEHLED nebo UČEBNICE str.64 (minule jsem uvedla nesprávnou stranu, omlouvám se)
8.1.2014
Němcová
Dú z AJ: do ŠS napsat popis postavy z PS (27/5).
7.1.2014
Adámková ČJ
Na ČTVRTEK - opakujte druhy zájmen, viz uč. str.68
6.1.2014
Kosařová
Př - dodělat houby ve ŠS - zástupci + jedlé, nejedlé a jedovaté, připravit senný nálev (hrstku sena zalít špinavou vodou, sklenici ponechat otevřenou při pokoj. teplotě).
19.12.2013
Adámková ČJ
Přes Vánoce nezadávám žádný písemný úkol, ale ČTĚTE, ČTĚTE A ČTĚTE!

První hodinu v lednu strávíme besedou o knihách (knihy vezměte s sebou) a kontrolou deníků (zapište si). Kdo si nic nepřinese, zadělá si na problém.

RADOSTNÉ VÁNOCE VŠEM!
18.12.2013
Kosařová
DÚ z Fy - na netu vyhledat latinské názvy uhlíku, dusíku a kyslíku, určit počet částic a zakreslit atom (v těchto případech bude stejný počet neutronů jako protonů).
17.12.2013
Kosařová
Na Př si přineste atlas hub (kdo má doma).
12.12.2013
Adámková ČJ
PÁTEK - prověrka STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (poslední z čj v tomto kalendářním roce!!)
11.12.2013
Němcová
Dú v PS, str. 26/1.
10.12.2013
Němcová
Zítra píšeme opakování na slovíčka - oblečení.
10.12.2013
Adámková ČJ
STŘEDA - literatura
ČTVRTEK - DÚ str. 63/cv.A1 do domácího sešitu tvoř pouze 2. stupeň př. jm.
4.12.2013
Adámková ČJ
NA ČTVRTEK - do domácího sešitu str. 57/B1 pouze dva sloupce, prověrka př. jm. tvrdá, měkká i přivlastňovací
3.12.2013
Adámková ČJ
Připomínám na zítřek slohovka podle obrázkové osnovy, pište na samostatný papír.
29.11.2013
Kosařová
Šesťáci, děkuji Vám za nápady, šikovnost a pracovitost, byli jste úžasní a vytvořili jste krásné výrobky, jistě je ocení i návštěvníci jarmarkusmilePozvěte prosím své známé a příbuzné, ať se přijdou adventně naladit a zazpívat si koledy.

Rozpis služby:
14:00 - 14:30 Moučková D., Holcmanová, Hitzgerová, Kamarádová
14:30 - 15:00 Netolický, Petrlík, Adámek, Vacek
15:00 - 15:30 Kudynová, Adámková J, Pešek, Burešová
15:30 - 16:00 Pražák, Moučková A, Adámková M, Balková

28.11.2013
Němcová
Dú z AJ: PS, str. 25/4,5.

Učte se slovíčka z tématu oblečení.
28.11.2013
Kosařová
DÚ z Př na pondělí 2.12. - PS str.16, str.17/1,2
27.11.2013
Adámková ČJ
na STŘEDU 4.12. - napsat na papír vypravování dle obrázkové osnovy (dnes připraveno a vysvětleno ve škole)
26.11.2013
Adámková ČJ
DÚ na ČTVRTEK: do sešitu DÚ cv. a1/57 pouze opsat spojení a doplnit i/y (neurčovat rod, atd.)

Opakovaně po každém domácím úkolu děti vyzývám, aby řádně napsaly opravu(před nový úkol napsaly datum a nechaly jej podepsat). Jelikož se mé pokyny ve většině případů dodnes míjely účinkem, dnes jsem opravy oznámkovala.
26.11.2013
Němcová
Dú do ŠS: napsat o 3 lidech (buď z rodiny nebo někdo z novin/časopisu) a co mají právě teď na sobě.

+ kdo neměl opravu udělá ji, zítra doneste všichni testy zpět do školy
25.11.2013
Kosařová
Ve st písemka z Fy - síla.
22.11.2013
Adámková ČJ
PONDĚLÍ - prověrka na koncovky podstatných jmen všech rodů
22.11.2013
Kosařová
Shromažďujte: svíčku, ozdobičky, větvičky jehličnanů a buxusu, mahonie, lak na vlasy, třpytky, mašle, ..... na svícny
21.11.2013
Kosařová
Do ŠS z Př si vypište virová onemocnění člověka!
18.11.2013
Kosařová
Dodatek k Pč:

slaměnky, buxus, tújku, dortovou svíčku.

Prosím o podpis k datu 15.11.
18.11.2013
Lenka Adámková ČJ
ÚTERÝ - vyplnit doplňovačku v domácím sešitě, prověrka totéž

BÁSNIČKA!
15.11.2013
Lenka Adámková ČJ
Přes víkend se prosím naučte básničku Prosinec (velká čítanka).
14.11.2013
Kosařová
Na úterní Pč si shánějte: tavicí pistoli s náplní, malou svíčku, fén, ozdobné barvy, dekorační barvy na vánoční ozdoby (jen kdo má), skořici celou, badyán celý, usušené plátky citrónu, barevnou lepenku, kousek hezké látky.
14.11.2013
Němcová
Dú z AJ: PS, str. 24/1 - doplnit slova a označit oblečení.

Příští týden píšeme opakovací test ze 3 lekcí (6-8). Školní předměty, hodiny, předložky, otázky a odpovědi.
14.11.2013
Kosařová
DÚ z Př

PS - str. 14/15 celá (kdo nestihl ve škole, dodělá)
ŠS - k zákl. jednotkám připsat př. z uč. str. 27 (buď babočku, nebo kopřivu) a k českým jménům vypsaných R a Ž vyhledat latinské názvy

V po si napíšeme písemku na buňku, včetně buňky až organismu.
13.11.2013
Němcová
Dú v PS (opakovací lekce) - napsat o tom, co dělám o víkendu.
12.11.2013
Adámková ČJ
Připomínám, že byl minulou středu zadán úkol na sloh - viz níže!
STŘEDA - krátká prověrka na přímou řeč.

ČTVRTEK - čtvrtletní písemná práce (viz PŘEHLED UČIVA + PS)
7.11.2013
Adámková ČJ
Na pátek - dočíst pohádku O kruté princezně Turandot v malé čítance s.31-33
7.11.2013
Němcová
Dú z AJ: PS str 22/2 - doplnit názvy předmětů (anglicky) do rozvrhu.
Příští týden ve středu píšeme větší test na opakování 3 lekcí.
6.11.2013
Němcová
Dú, PS, str. 22/1,3.
6.11.2013
Adámková ČJ
DÚ v PS - str.21 cv. b2 a kontrolní cvičení pod ním, zítra prověrka na totéž

NA STŘEDU - sloh, dokončit vypravování o Karkulce (skupina A z pohledu Karkulky, skupina B z pohledu vlka)
5.11.2013
Němcová
Dú: PS, str. 22/ 4.
4.11.2013
Kosařová
V úterý 12. listopadu pojedeme laborovat na SPSCH PU, ohledně odjezdu a příjezdu, svačiny a obědu platí stejné podmínky jako minule.
11.11.2013
Radek Netolický
reakce: Kosařová
Dobrý den paní učitelko,chtěl bych se zeptat,kdy zítra odjíždíme do Pardubic.Předemm děkuji a hezký den.smile
odpoveď: Kosařová
11.11.2013
Kosařová
Odjezd v 7h z Dědové, ostatní pobere autobus po cestě, přijď na 7h ke škole. Dobrou noc.
25.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Přes prázdniny si přečtěte a zapište do deníku neznámou (či málo známou) pohádku. Doneste již ve ČTVRTEK! Pěkné prázdniny!
24.10.2013
Němcová
Domácí úkol na příští čtvrtek po prázdninách: dokončit cvičení v PS na str. 21 (ve cvičení č. 6 musí být věty!).
23.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Připomínám ČTVRTEK - DÚ v PS str.21 cv.22 a 23
23.10.2013
Němcová
Píšeme test na předložky času (on, in, at). Dú v PS na str. 21, cv. č. 5 (Vyplnit kalendář svých aktivit).
23.10.2013
Kosařová
Fy
6. 11. - písemka na téma Látky a tělesa, vlastnosti pevných a kapalných látek a plynů

DÚ - vyplnit pracovní list z Fy (síla) - kromě posledního cvičení
22.10.2013
Němcová
Učte se předložky času ("on, in, at").
Kdo nestihl ve škole, dodělá si cv. č. 4 v PS na str. 20.
21.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Zítra opět BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

Na ČTVRTEK - DÚ v PS str.21 cv.22 a 23
18.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Kdo není spokojen se svým výkonem při včerejší prověrce na pravopis bě, pě, vě, mě, v pondělí dostane novou příležitost.
17.10.2013
Kosařová
Př - PS 13/1 pouze vybarvit a popsat rostlinnou buňku.
16.10.2013
Němcová
Kdo si bude chtít opravit známku z hodin, bude mít možnost zítra.
16.10.2013
Lenka Adámková ČJ
ZMĚNA: Deníky se zapsanou pohádkou stačí odevzdat až po podzimních prázdninách!

ALE! Na středu 23.10. převyprávějte do slohového sešitu příběh o Prdelkovi.
15.10.2013
Lenka Adámková ČJ
ČTVRTEK - DÚ v sešitě vyplňte pravopisné cvičení + prověrka totéž
ÚTERÝ - přečtěte si opět méně známou pohádku, tentokrát ji zapište do deníku
15.10.2013
Němcová
Učte se předložky času.
14.10.2013
Kosařová
Připomínám fyzikusmilea rýsovací potřebysmile1
10.10.2013
Němcová
Kdo neměl úkol tak připomínám: napsat 4 věty o kamarádech (viz tabulka v sešitě), použít předložky "on, at".
10.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Na zítřek DENÍK!!
9.10.2013
Lenka Adámková ČJ
Někteří si mají do zítřka dodělat v PS kontrolní cvičení na straně 5.
4.10.2013
Lenka Adámková
Do příštího PÁTKU najděte (si pořiďte) čtenářský deník.
3.10.2013
Lenka Adámková
DÚ na PONDĚLÍ - učebnice str.13 cv. D vytvořte věty s danými slovy (v uč. je zatrženo, které dvojice)
3.10.2013
Němcová
V úterý 8.10. píšeme test z AJ na vyjádření času.
2.10.2013
Lenka Adámková
Zítra DIKTÁT - vyjm.slova MIX
30.9.2013
Němcová
AJ: budeme psát opravný test na slovesa.
30.9.2013
Kosařová
DÚ z Př - PS str. 8/cv.2,3

Připomínám podpis v ŽK ke dni 30.9. a fyziku!!!!

Děkujismile
27.9.2013
Lenka Adámková
DÚ na ÚTERÝ: přečíst nějakou méně známou či zcela neznámou pohádku + přinést do školy knihu, z níž jsem četl(a)+ umět o tom stručně pohovořit
(notoricky známé pohádky neakceptuji)
23.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Děti obdržely leták s nabídkou abonmá do Východočeského divadla Pardubice. Potřebné informace jsou na letáku. Je to samozřejmě nepovinné.
23.9.2013
Lenka Adámková
DÚ na ČTVRTEK je zadán přímo v domácím sešitě, prověrka v.s. -S-, -V-, -Z-.
23.9.2013
Kosařová
Na středeční fyziku si přineste kousek molitanu (houbičku či míček), gumu (gumový míček),kousek plastelíny, injekční stříkačku, malou PET láhev s vodou.
18.9.2013
Němcová
DÚ na čtvrtek: do sešitu na DÚ napsat o 5-ti školních předmětech a co v nich děláme.
17.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Připomínám na zítřek slohový úkol.
17.9.2013
Němcová
Zítra píšeme test na slovesa (být,mít, mít rád).
16.9.2013
Lenka Adámková ČJ
DÚ na ČTVRTEK - zadání v domácím sešitě - doplňovačka na v.s. -M,P-, prověrka na totéž
13.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Příští týden zkouším básničku (viz literární sešit).
12.9.2013
Kosařová
DÚ z Př - PS 6/2,3,4
12.9.2013
Němcová
Opakujte si slovesa: být/ mít. Příští týden píšeme pětiminutovku.
11.9.2013
Kosařová
DÚ z FY - cvičení 3 na okopírovaném papírku.
11.9.2013
Lenka Adámková ČJ
DÚ na sloh (středa 18.9.) - zadání najdete v sešitě slohu
9.9.2013
Lenka Adámková ČJ
DÚ na čtvrtek: vyplnit lístek v domácím sešitě, ve čtvrtek prověrka na totéž
6.9.2013
Kosařová
DÚ z Př na pondělí- vyplnit tabulku: Merkur, Venuše, Země, Mars - na netu či v encyklopedii vyhledat údaje a doplnit.
6.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Rozvržení hodin ČJ:
PONDĚLÍ - mluvnice
ÚTERÝ - literatura
STŘEDA - sloh
ČTVRTEK - mluvnice
PÁTEK - literatura
5.9.2013
Lenka Adámková ČJ
Na pátek dobrovolný úkol - přinést přečtenou knihu (komiks) a představit ji.
4.9.2013
Kosařová
Posílám lísteček ohledně dozoru o volných hodinách, máte-li zájem, aby bylo Vaše dítě pod dohledem, podepsaný vyplněný lístek pošlete po dítěti zpět, v opačném případě jej vyhoďte. Děkuji.
3.9.2013
Kosařová
Podpis rodičů v ŽK (údaje žáka + školní řád), zítra probíhá výuka již podle rozvrhu.
Zvažte nabídku kroužků a zítra se přihlašte u příslušných učitelů.
2.9.2013
Kosařová
Zítra končíme po 4. vyučovací hodině, nezapomeňte přinést vyplněné lístečky, 170,- na papíry a PS, prázdné sešity, obaly, kapsář, sáček na přezůvky, vzpomínku na prázdninysmile
Na TV si opatřete vhodný cvičební úbor, boty dovnitř i navenek, karimatku. V zimě budeme jezdit na bruslení a lyžovat, zkontrolujte velikost bruslí a lyžáků.
21.5.2013
Němcová
Ve čtvrtek přineste opravu testu + test.
21.5.2013
Nejedlá
Tuto sobotu lze jet do Prahy na muzikál Děti ráje spolu se Základní školou Svratka. Mají několik posledních míst. Jede se v 10,00 ze Svratky, zastaví v Kameničkách u školy, muzikál je ve 14,00 a stojí 520,- i s dopravou. Doprovod škola nezajišťuje. Hlásit se můžete v ředitelně.
20.5.2013
Kosařová
Zítra píšeme test z Př na pavouky a sekáče.
Připomínám domácí úkol z fyziky (příklady)a písemku na veličiny - označení a jednotky, převody.
17.5.2013
Slováčková
Pro nemocné: dopsat látku z G + trénovat střední příčky, těžnice, výšky v různých typech trojúhelníků, trénovat znaky dělitelnosti
15.5.2013
Němcová
Tento týden (v pátek) píšeme opakovací test z AJ: lekce 15-17. Zopakujte si: číslovky, umět napsat cenu (v cizí měně), vyjmenovat druhy knížek a filmů, konverzační téma "V obchodě", otázky a odpovědi (zejména podmiňovací tvar "would"), druhy obchodů a předložky místa.
15.5.2013
Slováčková
Pro nemocné: G - dopsat do šk. sešitu zápis o výškách a těžnicích. DÚ:narýsovat dva libovolné trojúhelníky a sestrojit v nich těžnice.
A - dopsat látku ve šk. sešitu, DÚ: učeb. 64/7A
15.5.2013
Schmiedová
DÚ SPN s. 78/2 b do domácího sešitu - na pátek.
13.5.2013
Schmiedová
DÚ SPN s. 78/2a do domácího sešitu na středu.
3.5.2013
Kosařová
AK, LV, JCH, JK mi v po doplatí Prahu!
2.5.2013
Schmiedová
DÚ na pátek ze SPN s. 69/3 - převést věty do množného čísla.
29.4.2013
Kosařová
Od čtvrtka 2.5.2013 vybírám zbytek peněz na Prahu - děti do 15 let 120 Kč, deváťáci starší 15 let 180 Kč.

Noste víčka, v pátek shromáždím a odvezusmile
29.4.2013
Němcová
Dú na čtvrtek 2.5.: do ŠS napsat jména 3 obchodů + zboží, dále PS str. 43/5 - napsat slovíčka k tématům.
25.4.2013
Kosařová
DÚ z Fy - uč. str. 112/3 (balza) a str.113/7 + podpis rodičů.
Procvičujte výpočty hustoty, značky a jednotky veličin, převody jednotek.
19.4.2013
Kosařová
Na úterý nachytat živé pavouky, ať se Vám neudusí a krmte je hmyzemsmile
LC a ŠB si v úterý dopíší test z parazitů člověka.
Kdo mi ještě neodevzdal zálohu a papírek do Prahy, nechť tak učiní. Připomínám, že exkurze je povinná.
19.4.2013
Marková
předchozí vzkaz ignorujte, je pro 5. třídu
19.4.2013
Marková
Nezapomeňte na DÚ na PO z čj (všichni máte v úkolníčku)
17.4.2013
Kosařová
Tento pátek 19.4. 2013 si napíšeme písemku z měkkýšůsmile
17.4.2013
Schmiedová
DÚ SPN s.68/2c do domácího sešitu (na pondělí).
15.4.2013
Němcová
Dú na čtvrtek 18.4.: napsat do školního sešitu o své oblíbené knížce nebo filmu (jméno, autor/režisér + informace, typ, počet stran/délka filmu, hlavní postavy + informace o nich, místo, proč se vám líbí).
9.4.2013
Kosařová
V pátek 12.4. píšeme písemku z Př - tasemnice, škrkavka, roup. Využijte oteplení a sežeňte živé žížaly, v pá je budeme zkoumat, dále si přineste černý papír a kapesní svítilnu.
5.4.2013
Kosařová
DÚ z Př - PS str.26 celá, v učebnici si přečtěte článek o pijavicích.
4.4.2013
Kosařová
Na zítra si nezapomeňte dopsat zástupce měkkýšů do ŠS z Př a přibalit si Fy do taškysmile
26.3.2013
Schmiedová
DÚ na úterý po Velikonocích:

SPN s. 57/11 - b) a d) do malého P
- c) do domácího sešitu
25.3.2013
Schmiedová
DÚ na zítra: přepsat a doplnit správné tvary do dom. sešitu z učebnice s. 55/ 24 b1.
18.3.2013
Schmiedová
DÚ do PS s. 21/24 b2 - na středu.
18.3.2013
Němcová
Učte se přítomný čas průběhový, tento týden bude krátký opakovací test.
11.3.2013
Kosařová
Př - přečíst si v učebnici povídání o tasemnice a škrkavce, zítra namátkově někoho vyberu.
Fy - připomínám DÚ z Fy (převody délky z učebnice).
10.3.2013
Němcová
Úkol z AJ na pondělí: vybrat si 2 libovolné osoby a krátce je popsat (tak jako v PS na str. 36, cv. 3) - "name, age, job, doing now".
4.3.2013
Schmiedová
DÚ na zítra - PS T s. 21/23 podtrhnout (dvě barvy).

DÚ na středu SPN s. 33 dole (slovotvorný rozbor).

př. roz/zářit

zářit
4.3.2013
Kosařová
Př6 - píseka na prvoky v úterý 5.3.2013
4.3.2013
Kosařová
Zítra fyzika!!!!!! Doplnit popisky k obrázku!Nezkoušímsmile
Vybírám 33,- na autobus do Hlinska (Expedice Mahali), dále mějte pár drobných na suroviny na palačinky.
4.3.2013
Němcová
Dú pro ty, kteří ho zapomněli: do školního sešitu napsat k šesti povoláním to, co ti lidé dělají za činnost, případně kde pracují.
28.2.2013
Němcová
V pátek píšeme krátký test na slovíčka (a krátké fráze) z lekce 13 (povolání + slovíčka z papíru, který máte ve školním sešitě).
26.2.2013
Kosařová
DÚ z Př - PS str.23.
26.2.2013
Slováčková
Pro nemocné : (ostatní mají papírek) do DÚ:

1) Sestroj úhel α= 148o a úhel β=58o. Sestroj graficky:
a) γ = α-β
b) δ= 3. Β
c) ω= α/2
2) Vypočítej:
123o 12‘ - 45o 38‘ 98o 32‘ - 54o 44‘
45o 39‘ + 73o 24‘ 88o 56‘ + 74o 29‘
Ta divná kolečka jsou stupně!smile
odpoveď: veverka obecna
23.5.2013
veverka obecna
Ale, ale paní učitelko!
1) Sestroj úhel α= 148o a úhel β=58o. Sestroj graficky:
Správně je to takhle:
1) Sestroj úhel α= 148° a úhel β=58°. Sestroj graficky:

na počítači jsou min.3 možnosti:
1/ klávesu pod ESC stisknout 2x současně se SHIFT
2/ příslušenství-mapa znaků (6.řádek,11.sloupec) a kopírovat
3/ stisknout ALT a zadat 0176
smile
26.2.2013
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na zítra: Užij ve větách pod. jména "pohled" a "stání" tak, aby jednou bylo konkrétní a jednou abstraktní (tj. 4 věty).
25.2.2013
Kosařová
Připomínám DÚ z Fy, namalovat do ŠS obrázek z učebnice ze str.76

Taky si ve středu 27.2.2013 napíšeme test na elektrické vlastnosti látek: elektrování při vzájemném dotyku, elektrické pole, ionty.

Učte se!!!
25.2.2013
Slováčková
Nezapomeňte na opravu a dopočítání do ŠS!
20.2.2013
Němcová
Dú - napsat do ŠS o povolání rodičů (př.: My mum is a doctor.)
19.2.2013
Kosařová
Obracím se na akvaristy
Nemáte náhodou doma v akváriu jednu z těchto volně plovoucích vodních rostlin?

okřehek menší (Lemna minor)
závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza)
voďankovec vzplývavý (Limnobium laevigatum)
nepukalka vzplývavá (Salvinia natans)

Pokud ano, dejte mi vědět.
Předem děkuji
19.2.2013
Schmiedová
DÚ SPN s. 54/3d do domácího sešitu dle zadání - na zítra.
17.2.2013
Kosařová
Zítřejší lyžování odvolávám z důvodu nedostatku sněhu.
15.2.2013
Němcová
Dú - PS, str. 32/3

+ test přeložen na pondělí (nejen slovní zásoba, ale i otázky jako v Miniportfoliu).
15.2.2013
Schmiedová
DÚ nakopírovaný papír - s. 9/4 jen doplnit.
15.2.2013
Slováčková
DÚ: uč. 30/ 4, nemocní si doplní ŠS - jednotky obsahu, aby ho mohli napsat
15.2.2013
Slováčková
pro nemocné, raněné, nedorazivší, atd.: opakujte si jednotky hmotnosti - Sb. 85 - 86, z G sčítání úhlů např. uč. 21/15, odčítání úhlů si půjčte ŠS a dopište, pokud máte možnost
13.2.2013
Němcová
+ nezapomeňte na DÚ do ŠKOLNÍHO SEŠITU. Vybrat si 3 postavy ze cv. č. 1 na str. 32 v učebnici (údaje o dětech máte napsané ve školním sešitě), napsat o nich věty, podobně jako ve cv. č. 2 (jak se jmenují, odkud jsou, jaké jsou národnosti a jak mluví).
13.2.2013
Němcová
Připomínám, že ve čtvrtek píšeme krátký test z AJ (lekce 12, státy, národnosti, jazyky a hlavní města - pouze ty z učebnice).
12.2.2013
Kosařová
Na zítřek si přineste lyže, zkusíme vyjet stopusmile
12.2.2013
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na čtvrtek - SPN s. 48/3 (dle zadání).
11.2.2013
Slováčková
DÚ: Sb. 87/ 5A
pro nemocné a zraněné smile:cvičení na str. 26 - 27 z učeb.
31.1.2013
Němcová
Dú z AJ na prázdniny: PS, str. 32/1,2
31.1.2013
Schmiedová
DÚ na prázdniny - PS T s 14/e3 sestavit věty do PS. Pak druhou větu rozepsat na skladební dvojice do domácího sešitu (bez přívlastků).
30.1.2013
Kosařová
Naložte si senný nálev!!!!!!!!!!!
Hrstku sena zalijte špinavou vodou (využijte oblevy)a nechte v místnosti při pokojové teplotě. Po prázdninách budeme pozorovat trepky. Sklenici nechte otevřenou!

Chybějící žáci si přes prázdniny dopíší sešit z fyziky.
Šimon si půjčí sešit od někoho z Jeníkova, Lukáš od Honzy P. a Kubovi K. zápis okopíruju. Po prázdninách budou někteří jedinci dopisovat písemky z Př (houby, lišejníky) a fyziky (atomy, molekuly). Kdo neměl nalepený zápis s ELEKTROVÁNÍM TĚLES, nechť tak učiní. Někteří jedinci jsou nenapravitelní, stále zapomínají pomůcky a zadané úkoly.

Nezapomeňte si po prázdninách přinést vyprané věci na TV.
29.1.2013
Schmiedová
DÚ na zítra do PS T s. 14/13 d2 - druhá část tabulky.
29.1.2013
Slováčková
DÚ: Sb. str. 127/11A,12A
28.1.2013
Slováčková
DÚ: sb. str. 86/6A, 8A, lajdáci opravu ČP!
28.1.2013
Němcová
Do čtvrtka tohoto týdne je poslední možnost odevzdání slovníčků ke kontrole.
25.1.2013
Kosařová
V úterý 29.1.2013 píšeme test z Př - houby, plísně, lišejníky - teorie + poznávačka.

Ve st si zkontroluji ŠS z Fy - nalepený a vyplněný zápis ELEKTROVÁNÍ TĚLES.
19.1.2013
Kosařová
Na Pč si nezapomeňte přinést fyziku a věci na laborky.
18.1.2013
Němcová
V pondělí píšeme test z AJ: lekce 9 - 11, slovní zásoba (oblečení + slovníčka k jednotlivým lekcím), přítomný čas průběhový (I´m wearing...) - kladná věta, záporná, otázka + odpověď.

Domácí úkol: PS, str. 30/2 + 31/3.
17.1.2013
Schmiedová
DÚ na pondělí - SPN s. 105/5 do domácího sešitu.
14.1.2013
Schmiedová
DÚ na zítra - PS T s. 10/c3, d2
16.12.2012
Kosařová
Lyže nenoste, půjdeme dovnitř.
14.12.2012
Kosařová

V úterý 18.12. písemka na viry a bakterie.
DÚ - do ŠS vypsat z učebnice zástupce hub(str.37-38) a ke každé uvést, zda je jedlá, nejedlá, jedovatá.

Fy
tabulka na pracovním listě
14.12.2012
Slovackova
Řádný DÚ: sb.35/5A
Opožděnci + ti, co nepřišli vůbec: do PS: uč. 15/4
Mimořádný DÚ:(pro lajdáky, co neměli opravu - Milda, Šimon, Honza,Pepa, Kuba Ka.)- sb. 78/16 + 17! na papír smile
13.12.2012
Kosařová
Připomínám na zítřejší Př kvasnice a trochu cukru moučky.
7.12.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu - SPN s. 71/6a.
6.12.2012
Slováčková
DÚ: Sb. 73/ 14 c, d, e
75/ 11A
6.12.2012
Schmiedová
DÚ na zítra do dom. sešitu - SPN s 99/7.
5.12.2012
Němcová
Ve čtvrtek 6.12. test na oblečení + umět popsat co má(m) na sobě.
odpoveď: Němcová
5.12.2012
Němcová
reakce: Němcová
+ DÚ, prac.s. 26/2 (čti a vybarvi obrázky).
3.12.2012
Němcová
!POZOR! Zítra změna v rozvrhu: 1.hodina AJ. Přineste si věci !
30.11.2012
Kosařová
Ve st 5.12. si zkontroluju ŠS z Fy - připomínám, že jste měli za DÚ zápis -uč.str.47 - žlutý rámeček proložený obrázky 1.41.
26.11.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na středu - SPN 34/3.
26.11.2012
Němcová
Ve čtvrtek píšeme krátký test ze slovíček (oblečení) + dú (PS, str.25/4).
23.11.2012
Schmiedová
DÚ na pondělí - PS Tobiáš s. 6/ Kontrolní cvičení.
23.11.2012
Slováčková
DÚ: sb.33/9, nezapomeňte - v PO už učebnici 2!
20.11.2012
Schmiedová
DÚ do PS Tobiáš s. 6/f2 (na zítra).
19.11.2012
Němcová
DÚ na čtvrtek 22.11.: do školního sešitu napsat větu o tom, co mám právě teď na sobě + vybrat si z novin nebo časopisu obrázek, nalepit ho a napsat, co má/mají na sobě.
17.11.2012
Nejedlá
Milí školáci, ale i rodiče!
V prosinci oficiálně zahájíme soutěž ve sběru hliníku. Sběrné dny budou vždy každý poslední pátek v měsíci. Sbírají se především víčka od jogurtů, obaly od paštik a nápojů. U plechovek je třeba zkusit magnetem dno, protože bývá ze železa, to nám pak ve sběrně nevezmou.
Soutěže se ujala 4. třída, které patří poděkování. Velmi dobrým nápadem je i putovní Cena panáčka hliníkáčka pro nejlepší kolektiv třídy za každý měsíc.
Soutěží třídy, ale také jednotlivci. Odměnou budou dorty a drobné věcné ceny.
Koncem dubna proběhne sběr starého papíru. Vybírat se bude poslední týden před odvozem. Podrobnosti budou sděleny později.
Přeji úspěch v soutěžení!
15.11.2012
Slováčková
DÚ: sb. 63/1 a, c, protože jste si nevyzvedli sešity D, napište ho do sešitů P
14.11.2012
Schmiedová
DÚ na pátek SPN s. 31/2.
14.11.2012
Kosařová
V pá 16.11. - test na buňku.
Ve st 21.11. - test z fyziky na sílu.
12.11.2012
Slováčková
SRPŠ pro rodiče připravilo Zimní bazárek dětského oblečení, bot, sportovních potřeb a hraček, který se bude konat v sobotu 17.11.2012 od 9 - 12h. ve školní jídelně. Můžete zde prodat již nepotřebné věci, ale i nakoupit levně pro děti na zimu. Bližší informace najdete na www.osrps.freepage.cz
12.11.2012
Schmiedová
DÚ na zítra do domácího sešitu - učebnice Tobiáš s 13/b (odůvodni bez výslovnosti, např. sud - sudy).
11.11.2012
Němcová
V pondělí test z AJ (6.-8. lekce v učebnici: školní předměty + co se v nich dělá, předložky,čas, umět pojmenovat co a kdy dělám během týdne, slovní zásoba).
odpoveď: P.Kamarádová
11.11.2012
P.Kamarádová
reakce: Němcová
Je mi líto, že se dozvídám o testu až v neděli večer. Chtěla jsem Kubovi pomoci zlepšit známku a naučit se s ním na nejbližší test. Teď už je v pyžamu,to se toho moc nenaučí. Proto Vás prosím, nenechávejte oznamování úkolů a testů na tak pozdě.U nás se dělají úkoly hned v pátek, abysme mohli sobotu a neděli trávit v klidu. S pozdravem Petra Kamarádová
8.11.2012
Němcová
Úkol na pátek: PS, 23/7.
8.11.2012
Slováčková
DÚ:63/1d- sestrojit síť
7.11.2012
Kosařová
Na čt si vemte s sebou kromě AJ i Př. Děkuji.
JP a VM - předloží PS a ŠS ke kontrole, JK si dodělá živ.buňku, AK str.10 v PS.
V pá písemka na fotosyntézu.
5.11.2012
Schmiedová
DÚ na zítra - SPN s. 14/6 (z pěti dvojic vytvořit 10 vět do domácího sešitu).
30.10.2012
Kosařová
Dodělat str.13 v PS z Př, do ŠS nalepit papír s buňkou.
30.10.2012
Kosařová
Ve st 31.10.2012 jedeme na bruslení. 20,- vstupné + peníze na autobus.
29.10.2012
Němcová
Úkol na čtvrtek 1.11.: prac.s. str. 21,cv.6 (Napsat věty o tom, co děláš během týdne, podobně jako ve cv. č. 4.)
24.10.2012
Slováčková
DÚ: učebnice, 37/3A, 38/4A
23.10.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na pondělí - SPN s. 37/2.
19.10.2012
Kosařová
Př - vybarvit R buňku na ofoceném papíře, do ŠS vypracovat úkol z učebnice str.23/cv.1 (opsat celé věty). V út 23.10.písemka - od začátku roku po fotosyntézu (ta už v testu nebude).

Připomínám graf z Fy a písemku: látky a tělesa, vlastnosti pevných l., kapalin a plynů.
18.10.2012
Němcová
Opakujte si předložky času (On, in , at, from...to).
18.10.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu - SPN s. 36/7 - na pondělí.
17.10.2012
Kosařová
Dodělat graf z fyziky - samozřejmě podle pravítka!
16.10.2012
Kosařová
DÚ z Př - Ps str.13 popsat a vybarvit rostlinnou buňku.
16.10.2012
Slováčková
DÚ: Sb.66/10, 67/17, neumíte počítat s desetinnými čísly, takže si zadání zaokrouhlete na celé metry
Lajdáci, kteří neudělali opravu ve ŠS: z dodaného papíru cv.59, 65 do PS + dodělat tu opravu!
12.10.2012
Kosařová
DÚ z Př na út 16.10. - PS str. 10.
Na Pč si přineste zelené listy jetele, kopřivy, břečťanu, hadřík, nůžky.
12.10.2012
Slováčková
DÚ sbírka 40/17 B
12.10.2012
Němcová
V pondělí 15.10. test na popis času. Učte se smile
11.10.2012
Kosařová
Kdo nestihl SP v pracovním sešitě z Př ve škole, dodělá ji doma, zítra si vše zkontroluji a oznámkuji.
10.10.2012
Němcová
Kdo ještě neodevzdal ke kontrole slovníček, donese ho zítra (11.10). Měli byste mít napsanou lekci 6 a 7.
9.10.2012
Němcová
Učte se vyjádřit čas (učebnice str. 18).
8.10.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na zítra - SPN s. 42/16.
7.10.2012
Němcová
Úkol z AJ na pondělí 8.10: pracovní sešit str.18, cv. 3.
4.10.2012
Slováčková
DÚ: uč. 59/8
4.10.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na pondělí - SPN s. 41/10.
3.10.2012
Kosařová
DÚ z Fy - vyplnit tabulku na ofoceném papíře, mají jej vložený ve ŠS.
Za týden kontrola včetně nalepeného zápisu Vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů.
2.10.2012
Kosařová
V út 9.10.2012 písemka z Př - sluneční soustava, stavba Země a pojmy: hydrosféra, atmosféra, biosféra, ozónosféra.
2.10.2012
Marková
Prosím všechny, kdo fotili na exkurzi ve Žďáru nad Sázavou, aby přinesli fotky do školy (kdo má možnost; na flash disku, ne vyvolané)
2.10.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na čtvrtek - SPN s. 40/4.
30.9.2012
Němcová
Úkol z AJ na pondělí 31.9.: udělat opravu testu + napsat 3 souvětí (se spojkou ale) o kamarádovi/o někom z rodiny do školního sešitu. He can...but he can´t. She likes...but she doesn´t like. He has got...but he hasn´t got.
25.9.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu na zítra - SPN s.27/3 (poslední 4 řádky).
21.9.2012
Slováčková
DÚ: str.21/ cv. 8B
20.9.2012
Němcová
Úkol na pátek 21.9. pro ty, kteří ho ještě nedonesli. Podle vyplněné karty "New Identity" vytvořit celé věty o sobě a o kamarádovi (Jmenuji se..., je mi..., mám.. + On je ..., má...). Napsat do English Schoolwork
20.9.2012
Schmiedová
DÚ do domácího sešitu - slovotvorný rozbor slov květina a výlet - na pondělí.
18.9.2012
Kosařová
Šesťáci, buďte tak hodní a dejte si laskavě do pořádku ŠS z Přírodopisu:

sluneční soustava
nalepená tabulka s planetami
vznik a vývoj života na Zemi
atmosféra, hydrosféra, ozónosféra a biosféra.

Prosím rodiče, aby na to dohlédli, zejména u jistých jedinců mužského pohlaví!!! Dále budou řádně obalené učebnice a školní sešity. Děkujismile
17.9.2012
Marková
Přineste prosím peníze na středeční exkurzi
14.9.2012
Kosařová
Na Pč si přineste jednorázové rukavice, houbičku, hadřík, utěrku. Děkuji.
12.9.2012
Slováčková
DÚ: str. 15/ cv.5 žlutá uč.
11.9.2012
Kosařová
DÚ z Př na pá 14.9. - vyplnit tabulku s planetami, nalepit do ŠS, informace vyhledáte na netu, popř. v encyklopedii.
Kdo ještě nemá obalenou učebnici, nechť tak neprodleně učiní, dejte si do kupy školní sešity!
10.9.2012
Schmiedová
DÚ na středu - do domácího sešitu vymyslet 10 vět, v každé větě musí být
1 VS po l, nebo slovo příbuzné.
10.9.2012
Němcová
Úkol z AJ na čtvrtek 13.9.: napsat slovy číslovky do školního sešitu (English Schoolwork).
15.5.2012
Kosařová
Připomínám vzorek vody na Pč, nezapomeňte Př.
14.5.2012
Němcová
Dú z AJ na úterý 15.5.: napsat 5 vět o plánech na prázdniny (použít přít.čas průběhový).
3.5.2012
Němcová
Omylem vložen vzkaz pro 3. třídu smile
3.5.2012
Němcová
Ve čtvrtek 10.5. se píše krátký test na číslovky.
26.4.2012
Kosařová
V pondělí 30.4.2012 jedeme do bazénu.
26.4.2012
Němcová
Úkol z AJ na pondělí 30.4. (vše na vytištěných papírech): cv.8 na str. 41 (opravit chyby ve větách do školního sešitu) + přečíst si článek "My room" na str.42 + doplnit cvičení 1,2 v prac.s. na str. 36 (doplnit slovíčka a napsat o rozdílech v pokojích).
18.4.2012
Němcová
Připomínám, že zítra píšeme test z Aj: minulý čas, otázky a odpovědi (uč. str. 71, témata: "personal info.; the past; free time; your flat/house; time; what have you got?; in the past)
+ zájmena (osobní a přivlastňovací) + slovní zásoba ("sports, musical instruments, clothes, animals).
16.4.2012
Schmiedová
Divadlo Pardubice - viz 5. třída.
10.4.2012
Kosařová
V pátek 13.4. písemka z Př na tasemnici, škrkavku a roupa.
4.4.2012
Němcová
Úkol z AJ (na 19.3.): učebnice str. 71. Vybrat si 2 tématické okruhy, vytvořit otázky a odpovědi. Napsat do šk. sešitu.

Hezké prázdniny!
30.3.2012
Kosařová
Na st Pč (4.4.) si přineste živé žížaly,kapesní svítilnu a černý papír.
9.3.2012
Kosařová


Přečíst si článek o chobotnici a vypracovat otázky do ŠS.
Na pátek si přineste živé šneky.


TV - přinést si vyprané věci na TV.
27.2.2012
Kosařová
Ve st 29.2. a v po 5.3. pojedeme na bruslení.
20.2.2012
Kosařová
Ve st 22.2.2012 pojedeme bruslit, platí stejné podmínky jako minule.
19.2.2012
Kosařová
Netroufnu si odhadnout zítřejší počasí, navíc mám obavy, že by se nám to lepilo a byli bychom jako lovci. Zůstaneme radši vevnitř.
13.2.2012
Kosařová
Jelikož na st hlásí sněžení a vítr, zůstaneme na TV vevnitř. Děkuji za pochopení
9.2.2012
Kosařová
V po 13.2. pojedeme na bruslení.
27.1.2012
Kosařová
V po běžky, ve st 1.2.2012 pojedeme bruslit. Platí stejné podmínky jako minule.
21.1.2012
Kosařová
V po půjdeme opět na běžkysmile
17.1.2012
Kosařová
Ještě připomínám, že do pátku si vypracujete trypanozómu či měňavku, nezapomeňte přinést senný nálev.
17.1.2012
Kosařová
Na zítřejší TV si žáci přinesou běžky, lyžáky a vhodné sportovní oblečení (včetně slabých rukavic a čepice, popř čelenky). Kdo bude chtít, nechá si lyže zamčené ve škole.
11.1.2012
Kosařová
Připomínám domací úkol z Př - do ŠS vypracovat cv.5 na str.39.

Naložit senný nálev - hrstku sena zalít špinavou vodou a nechat v otevřené sklenici stát alespoň týden při pokojové teplotě.
20.12.2011
Kosařová
DÚ z Př - do ŠS vypsat z učebnice zástupce vyšších hub, ke každé houbě připsat, zda je jedlá, nejedlá či jedovatá. Dále vypracovat okopírovaný papír, co není v učebnici, nalézt na internetu, popř v atlase hub.
Po Vánocích si nezapomeňte donést vypraný TV.

Přeji hezké svátky.
16.12.2011
Kosařová
V út 20.12. bude písemka z Př - viry, bakterie.
6.12.2011
Kosařová
Na Př (9.12.)si přineste vzorek vody z nějaké nádrže, jezírka. Připomínám DÚ z Př - PS str 18.
16.11.2011
Kosařová
V pondělí 21. 11. 2011 pojedeme se 6. a 7. třídou do Hlinska(Orlovna)na Medové dny. Odjezd autobusem v 10:45 od ZŠ, příjezd ve 13:00. Výuka před a po bude probíhat dle rozvrhu, na oběd si žáci dojdou po návratu z Hlinska. S sebou peníze na autobus, program je zdarma, žáci budou mít příležitost zakoupit si včelí produkty (svíčky, perníčky, med), poznat způsob života ve společenstvu včel a uvědomit si jejich hospodářským význam.

Ve čt 24. 11. 2011 budeme zdobit perníčky. Kdo přislíbil čerstvá vajíčka, přinese. Moučkový cukr, Solamyl, citrón přinesu já. Žáci si pouze obstarají zdobičku - tj. mikrotenový sáček, zdobičku na cukroví ...

V út píšeme z Př - buňka.
2.11.2011
Kosařová
Na Pč (3.11.)přinést vykrajovátka na perníčky.Těsto přinesu.
31.10.2011
Kosařová
Přinést 10,- na knížku OVOV (Odznak všestrannosti olymp. vítězů).
18.10.2011
Kosařová
Pozor výměna!!!

Ve čt 20.10. budou místo Pč 2h přírodopisu. Přinést si pomůcky na Př6, lepidlo, nůžky a pastelky.
Pč budou v pátek 21.10. 1.hodinu, přinést si temperové barvy na sádrovou brož.
14.10.2011
Kosařová
Upozornění pro rodiče:
Na 2. stupni chodíme s dětma při TV ven - otužují se, nevadí jim to, zvykly si, proto počítejte i Vy s tím, že nebudou-li "padat trakaře", budeme chodit ven. Děti by neměly mít holá záda, kdo je náchylnější k prochladnutí, nechť si pořídí čelenku, vhodné sportovní oblečení (které neprofoukne), dívky mohou mít silonky, atd.

Děkuji.
10.10.2011
Kosařová
Některá děvčata stále nemají karimatku, tudíž musí cvičit na zemi. Prosím rodiče o její zakoupení.
10.10.2011
Kosařová
Vyučtování páteční exkurze do Pardubic:

30,- (vstupné) + 70,- vlak

Vybráno: 100,-
Vráceno: 0,-

10.10.2011
Kosařová
Žáci 5. třídy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“, jejíž cílem je zobrazit kontrast, jak to vypadá v přírodě a jak by to být mělo. Soutěž má 3 podtémata (zdravá a nemocná voda, kam odpadky nemohou, třídíme odpad) a pro ZŠ je rozdělena do 2 věkových kategorií (kreslířská soutěž pro děti od 7 do 10 let, kreslířská soutěž pro dětí od 11 do 15 let). Soutěžní práce najdete v galerii na webových stránkách www.pomahameprirode.cz, kde se i vy můžete zapojit do veřejného hlasování. Hlasovat můžete od 10. 10. do 15. 10. 2011, poté budou hlasy sečteny a vítězové všech kategorií budou odměněni vědnými cenami, stejně jako vítězné práce vybrané odbornou porotou.
4.10.2011
Kosařová
Jen připomínám, že zítra se ve školní jídelně koná výchovný koncert, vstupné 35,- (již vybráno) a v pátek pojede celý druhý stupeň do Pardubic, podrobnosti níže. S sebou: deštník, peníze na autobus, svačinu, pití, kartičku pojišťovny, hodinky. Oběd mají žáci odhlášený.
4.10.2011
Kosařová
Na Pč 6. 10. 2011 si doneste modelínu (různé barvy), malý váleček na válení těsta a nejrůznější tvořítka, např. párátka, špachtličky, korkové zátky aj.
26.9.2011
Kosařová
Vážení rodiče,

od zítřka budu od dětí vybírat celkem 226,- na následující akce:

71,- autobus (Pasíčka 16. 9. 2011)
20,- prevence patologických jevů (29. 9. 2011 v 9:30 učebna Fy)
35,- výchovný koncert (5. 10. 2011 v 10:30 školní jídelna)
100,- exkurze do PU muzea (7. 10. 2011), poplatek zahrnuje vstupné a dopravu vlakem.

Podrobnosti k Pardubicím:
odjezd vlakem v 7:30 z Hlinska (do Hl.se dopraví každý sám, lze využít autobusu v 7:05)
v muzeu navštívíme 3 výstavy - Zločin a trest, Tropy 4 světadílů, Příroda východního Polabí
návrat vlakem ve 14:55 z PU, příjezd cca v 16:00 do Hlinska, v 16:15 jede autobus na Kameničky (16,- obyčejné jízdné), nebo je možné si dítě osobně vyzvednout na nádraží.
8.9.2011
Kosařová
Dobrý den,

s dětmi jsme se domluvili, že budeme vybírat 70 Kč na žáka. Z těchto peněz se nakoupí suroviny potřebné na výrobu zboží, které se bude prodávat na vánočním jarmarku. Peníze z prodeje si žáci ponechají a sami rozhodnou, co si za ně pořídí. Peníze mně mohou žáci nosit již od zítřka. Také chci poprosit rodiče a prarodiče žáků, zda by nám s jarmarkem nepomohli a nevěnovali by dětem nějaké suroviny, popř. by něco nevyrobili.

Děkuji předem
7.9.2011
Kosařová
V pá 16.9. pojede celý druhý stupeň do Pasíček, kde se zúčastní vzdělávacího programu Fauna a flóra PU kraje. Program je zdarma, autobus si již škola musí hradit, peníze budou (po obdržení faktury) rozpočítány mezi žáky. Odjezd v 8:00 od školy, předpokládaný návrat v 11:00. Jelikož vyučování končí oficiálně ve 12:05, poslední vyučovací hodinu proběhne ve škole následná diskuse. Poté půjdou žáci na oběd. S sebou: svačinu, batoh, psací potřeby, poznámkový bloček.
5.9.2011
Kosařová
Nosit pravidelně domů na vyprání cvičební úbor, nezapomenout si jej přinést.

Ve čt a v pá ráno budu v dílnách vybírat bylinky.
5.10.2011
Martina Hitzgerová
reakce: Kosařová
Dobrý den,

prošvihli jsme výkup bylinek, je možno je ještě přinést?
MH
 
© 2023, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist