Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

Vážení, od října opět pro Vás pořádáme „RUČNÍ TVOŘIVOST PRO DOSPĚLÉ“, kde můžete tvořit výrobky z keramické hlíny, a to jak ručně, tak i na hrnčířském kruhu, dále si můžete uvinout skleněné perly či jiný šperk.

První tvořivost bude v pondělí 3. října v 16,00 hodin v keramické dílně.

                                                                                                  Švecová Ludmila

První zářijový den bývá tradičně přelomem v životě našich dětí. Poprvé usednou do školních lavic, poprvé pohlédnou do očí nové paní učitelce, poprvé se seznámí s novým kolektivem, ve kterém budou po následujících devět let trávit velkou část svého času. Hodně štěstí a školních úspěchů jim na této cestě dnes popřála paní učitelka Niklová, paní ředitelka Nejedlá, paní starostka Jandová a paní Hladíková.

viz fotogalerie

01.09. 16Školní akce

 V pátek 9. 9. 2016 se budou vybírat bylinky.

I nadále pokračuje sbírka víček od PET lahví na pomoc malé Karolínce.

Začátkem října proběhne sběr papíru (noviny, letáky, krabice), z výtěžku budou žákům aspoň z části zaplaceny výukové programy Palety s environmentálním zaměřením. Svázaný papír noste průběžně do školy a skladujte jej ve vestibulu.

I v tomto školním roce je naše škola zapojena do projektu likvidace použitého rostlinného oleje, nashromážděný olej odevzdávejte mně.

V  květnu bych opět ráda uspořádala školní kolo Přírodovědné soutěže, jejíž cílem je, aby děti poznaly co největší počet vystavených přírodnin a určily chráněné druhy. Zapojit se může každý, povinný seznam přírodnin pro jednotlivé kategorie najdete v přiloženém souboru. Tři nejlepší z každé kategorie postoupí do okresního kola, které proběhne začátkem června v Hlinsku.

                                                                                                   Mgr. Daniela Kosařová

Seznam přírodnin

 

30.08. 16Rozvrh

Vážení rodiče a žáci, upozorňujeme na změnu v rozvrhu - vyučování bude od 1. 9. 2016 začínat v 7:40 hodin. Zatím předpokládáme, že náboženství bude v pátek, v pondělí se budou střídat kroužky keramiky, angličtiny a zeměpisu a ve středu bude divadelní kroužek. Angličtina pro 1. třídu bude ve čtvrtek a pro 2. třídu v pondělí.

14.03. 16Zápis do MŠ

 

 

ZŠ a MŠ Kameničky

 

vyhlašují

ZÁPIS

do mateřské školy.

Zájemci si přihlášku vyzvednou v MŠ a odevzdají vyplněnou

do 31. března 2016.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle kritérií, uveřejněných na www stránkách školy – menu Mateřská škola a vyvěšených v MŠ. Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.

O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.

PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »»»
 
© 2016, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist