Základní a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41, tel.: 469318131

škola hrou ...

 
flagflag

 Záchrana pro ty, kteří již seznam nemohou najít.

seznam

06.02. 17Zápis

Vážení, od října opět pro Vás pořádáme „RUČNÍ TVOŘIVOST PRO DOSPĚLÉ“, kde můžete tvořit výrobky z keramické hlíny, a to jak ručně, tak i na hrnčířském kruhu, dále si můžete uvinout skleněné perly či jiný šperk.

První tvořivost bude v pondělí 3. října v 16,00 hodin v keramické dílně.

                                                                                                  Švecová Ludmila

První zářijový den bývá tradičně přelomem v životě našich dětí. Poprvé usednou do školních lavic, poprvé pohlédnou do očí nové paní učitelce, poprvé se seznámí s novým kolektivem, ve kterém budou po následujících devět let trávit velkou část svého času. Hodně štěstí a školních úspěchů jim na této cestě dnes popřála paní učitelka Niklová, paní ředitelka Nejedlá, paní starostka Jandová a paní Hladíková.

viz fotogalerie

14.03. 16Zápis do MŠ

 

 

ZŠ a MŠ Kameničky

 

vyhlašují

ZÁPIS

do mateřské školy.

Zájemci si přihlášku vyzvednou v MŠ a odevzdají vyplněnou

do 31. března 2016.

Při přijímacím řízení bude postupováno podle kritérií, uveřejněných na www stránkách školy – menu Mateřská škola a vyvěšených v MŠ. Důležité je uvést telefonní kontakt, aby bylo možné v případě potřeby upřesnit neúplné údaje ještě před přijímacím řízením.

O výsledku přijímacího řízení bude do konce měsíce dubna informován ten zákonný zástupce dítěte, který podával přihlášku.

PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »»»
 
© 2017, www.zs-kamenicky.cz, mash | xhtml 1.0, css valid
TOPlist